“Kako će 100 evra da bude isplaćeno onima bez lične karte, a koji su u zatvoru?”

0
Foto: Profiemdia

Centar za ljudska prava Niš upozorio je danas da u isplati jednokratne novčane pomoći od 100 evra postoji mogućnost diskriminacije osuđenika i štićenika u ustanovama socijalne zaštite koji nisu primaoci socijalne pomoći, niti su penzioneri.

“Postavlja se pitanje kako će pomoć biti isplaćena licima koja nemaju ličnu kartu, a nalaze se na izdržavanju kazne. Pitanje je i kako će se prijavljivati za pomenuta sredstva oni osuđenici koji imaju ličnu kartu”, stoji u saopštenju te nevladine organizacije.

Navodi se da mnogi osuđenici nemaju ličnu kartu, jer im je istekla ili je ranije nisu ni imali, a da zbog toga što su u zatvoru nisu u mogućnosti da obnove svoja lična dokumenta.

“Sličan problem će se javiti i kod isplate štićenicima u ustanovama socijalne zaštite koji nisu primaoci socijalne pomoći, niti su penzioneri, jer nije definisan način prijave za jednokratnu pomoć države”, naveli su iz niškog Centra za ljudska prava.

Dodali su da su im se javile osobe koje su na izdržavanju zatvorske kazne i traže mogućnost da ne budu diskriminisane u odnosu na ostale građane.

“U pomenutoj uredbi Vlade Srbije, niti jednom rečenicom nije navedeno da je ovo pravo uskraćeno ‘zatvorenicima’ pa je neophodno da Uprava za izvršenje krivičnih sankcija izda uputstva i smernice kako da se to pravo ne uskrati ovoj marginalizovanoj grupi građana, koja je već pogođena siromaštvom”, stoji u saopštenju Centra za ljudska prava.

Podseća se da Uredba Vlade Srbije propisuje da pravo na novčanu pomoć imaju svi građani koji na dan stupanja na snagu uredbe imaju prebivalište na teritoriji Srbije i važeću ličnu kartu.

(Beta)