Jačanje odgovora organizacija civilnog društva tokom pandemije KOVID-19

    0

    Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je, uz podršku Nemačke razvojne saradnje, organizovao tokom februara i marta tri ciklusa obuka za organizacije civilnog društva.

    Obuke je kreirao i realizovao Centar za integraciju mladih, tako da obuhvate tri ključne teme: najbolje načine informisanja osetljivih grupa o preventivnim merama i dostupnoj podršci tokom pandemije Kovid-19; razvijanje veština zagovaranja; i strateški razvoj i finansijsko upravljanje. Njihov cilj je da se organizacije civilnog društva što uspešnije prilagode novim okolnostima, a posebno u pogledu informisanja osetljivih grupa o preventivnim merama, ali i pravima i uslugama koje su im dostupne na lokalnom nivou. 

    Na video obukama je učestvovalo ukupno 19 organizacija civilnog društva iz 13 gradova i opština u Srbiji. Većina njih je u poslednjih nekoliko meseci iskusila uticaj pandemije i suočava se sa problemima održivosti i integracije usluga u zvanični sistem, posebno onih za koje imaju licencu. S druge strane, osećaj zajedništva i podrške koji organizacije civilnog društva pružaju jedna drugoj je vidljiviji i jači tokom pandemije.

    Organizaciju obuka podržao je projekat nemačko-srpske razvojne saradnje „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“, koji sprovodi GIZ.