Istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava iz Podgorice (CEDEM) pokazalo je da Crnogorci najveću distancu imaju prema Romima, a gotovo da je nemaju prema Srbima, dok Srbi u toj državi najveću distancu imaju prema Albancima, a gotovo je nemaju prema Crnogorcima.

Posle Roma najveću distancu Crnogorci imaju prema Albancima, pa prema Hrvatima, a metodolog CEDEM-a Miloš Bešić kazao je da podaci iz istraživanja ukazuju da Crnogorci gotovo nimalo ne iskazuju distancu prema Srbima, prenosi Blic.

„Ukoliko se pogleda tabela ukupnog međuetničkog distanciranja, može se videti da je najosetljiviji ajtem – da ima rukovodeći položaj u mojoj državi, što će reći da najvećim delom i ova minimalna distanca koju iskazuju Crnogorci prema Srbima, u suštini, nije etnička, već politička“, rekao je Bešić.

Bešić je dodao da jednako, kao što su izmerili da gotovo da nema distance koju iskazuju Crnogorci prema Srbima, važi i obrnuto, tj. Srbi gotovo da nemaju distancu prema Crnogorcima.

„Opet, kao i u prethodnom slučaju, najosetljiviji ajtem je – da ima rukovodeći položaj u mojoj državi. Drugim rečima, i distanca koju iskazuju Srbi prema Crnogorcima, u najvećoj je meri politička, a ne etnička. No, Srbi iskazuju, komparativno, značajno viši nivo distanciranja u odnosu na pripadnike ostalih etničkih grupacija u poređenju sa Crnogorcima“, rekao je Bešić.

On je kazao da najveći stepen distanciranja, oni koji se etnički izjašnjavaju kao Srbi u Crnoj Gori, iskazuju prema Albancima, a zatim prema Romima.

„No, visoke vrednosti merimo i kada je reč o distanciranju prema Hrvatima, a nešto niže, iako još komparativno visoke, kada je reč o distanciranju prema Bošnjacima i Muslimanima“, naveo je Bešić.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Neophodna polja su označena *

Pre slanja komentara, pogledajte i upoznajte se sa uslovima i pravima korišćenja.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.