Istraživanje otkriva opasniju mutaciju SARS-CoV-2: Šta to znači za vakcinu?

0
Screenshot NYT

Nova studija objavljena na bioRxiv, gde naučnici objavljuju radove koji još nisu revidirani, ali su prošli kroz osnovne provere tačnosti i originalnosti, izveštava o sistemu koji će pomoći u praćenju novih mutacija SARS-CoV-2, koji je izazvao pandemiju Covid-19 Ovo će pomoći u analizi mutacija kako bi se pratilo i pronašlo širenje onih za koje postoji veća verovatnoća da će povećati patogenost virusa, bilo lakšim prenošenjem ili povećanjem njegove otpornosti na lečenje, prenosi NewsMedical.

Mutacije kod SARS-CoV-2

Ova pandemija danas je treća tih razmera poslednjih decenija izazvanih zoonotskim betakoronavirusima, koji skaču sa slepih miševa ili drugih divljih životinja kao domaćina na ljude i koji su izazvali respiratorne bolesti. Pandemija Covid-19 prvi put je prijavljena u Vuhanu u Kini, kao lokalna epidemija bolesti koju su brzo proširili putnici u sve delove sveta. Do sada, virus je izazvao više od 3,5 miliona potvrđenih slučajeva zaraze, ubivši preko 250.000 ljudi.

Dok se munjevito širio svetom, razvio je nekoliko mutacija. Ovaj proces, nazvan antigenski drift ili promena, predstavlja akumulaciju mutacija tokom jedne sezone infekcija. To omogućava prirodnu selekciju onim varijantama virusa koje su relativno otporne na sva antitela. Potpuni nedostatak imuniteta na ovaj novi koronavirus i visoka stopa širenja, u poređenju s gripom, može da znači da će virus biti pristan oko godinu dana ili više, dok prve vakcine ne budu dostupne. U ovom trenutku, zanemarivanje otkrivanja i praćenja antigenskog drifta ili promena tokom ove duge sezone infekcije moglo bi da znači da bi se prve vakcine koje bi se razvile pokazale nedovoljnim za dobijanje potrebnog imuniteta na soj virusa koji bude cirkulisao u to vreme.

Zašto je važno praćenje mutacija

Većina vakcina u razvoju fokusirana je na šiljaste proteine, koji su odgovorni za to što se virus vezuje na ćeliju domaćina i tako ulazi u nju. Oni su uspmereni na to da podstaknu proizvodnju neutrališućih antitela, koja će potpuno blokirati infekciju.

Većina vakcina i reagenasa za testiranje na virus zasnivaju se na delovima genoma originalno izolovanog iz Vuhana. Međutim, sadašnja studija ima za cilj da identifikuje varijacije genoma virusa u realnom vremenu, kako bi se otkrila varijacija tog šiljastog ili S proteina,

Drugo, naučnici su pokušali da otkriju potencijalnu ulogu tih promena na način na koji se razvija pandemija.

Na šta ukazuju prvi rezultati?

Od 13. aprila 2020. godine, istraživači su identifikovali 14 mutacija i jednu grupu mutacija. Neke od njih nisu sada tako uobičajene kao dok su bile otkrivane, ali neke su konstantno uporne ili su čak u porastu. Druge pokazuju zanimljive karakteristike, ako što je prisustvo na više mesta filogenetskog stabla. Dve glavne mutacije u tom izveštaju su D614G i S943P. Prva mutacija se širi “alarmantnom brzinom”, što znači da se iz prvobitnog soja u Vuhanu proširila u Evropu i postaje vodeći soj u svakoj novoj regiji u kojo se pojavi u roku od nekoliko nedelja. Ovo ukazuje da može brže da se prilagodi lokalnom okruženju u odnosu na izvorni soj. Naučnici sada proučavaju kako ova mutacija može da pojača lakoću širenja, olakšavajući virusu da se veže za ćeliju domaćina. Ovaj fenomen, u kojem prisustvo postojećih antitela protiv različitog soja virusa koji trenutno cirkuliše, zapravo olakšava ulazak virusa u ćeliju imunskog sistema, i njeno uništenje, replikaciju virusa, umesto da je neutrališe.

Istraživači takođe nagađaju da bi, u kasnijem periodu, ova mutacija, ako utiče i na osetljivost virusa na antitela, mogla da utiče na to da se zaraženi i oporavljeni pacijenti opet zaraze.

Druga mutacija ukazuje na to da se širi rekombinacijom između različitih sojeva. Ovo ukazuje na to da u istoj regiji kruži više sojeva. To bi moglo da se omogući da se u istom soju okupi više mtacija koje povećavaju snagu, čineći ga patogenijim u odnosu na različite originalne sojeve.