Interna revizija NIS-a po međunarodnim standardima

  0

  Interna revizija Naftne industrije Srbije (NIS) dobila je ocenu usaglašenosti sa međunarodnim standardima, a ovakvu potvrdu u privrednom sektoru Srbije za sada poseduje samo NIS.

  Jelena Popara, direktorka Interne revizije NIS-a, rekla je u intervjuu za Biznis magazin da je ovo visoko priznanje dokaz kvaliteta rada njenog tima i da su koristi od takve potvrde višestruke.

  Prema njenim rečima, poslovanje Interne revizije NIS-a analizirano je u kontekstu „zlatnog standarda” te industrije, što znači da je upoređivan sa najboljim praksama internih revizija koje posluju u naftno-gasnoj oblasti.

  “Ovakva potvrda povećava i kredibilitet kompanije i dozvoljava nam da kao kompanija ponosno istaknemo da pružamo usluge u skladu sa najvišim svetskim standardima, pošto je to potvrđeno od strane nezavisnih eksperata. A to nam, zatim, omogućava da odgovorimo na pitanje: Ko revidira Internu reviziju”, rekla je Jelena Popara.

  Direktorka Interne revizije NIS-a je dodala da je ocena usaglašenosti sa međunarodnim standardima rezultat višegodišnjeg rada na unapređenju kako metodologije rada, tako i samog prakti

  nog rada.

  “Značaj je u tome što ocena usaglašenosti sa međunarodnim standardima, obavezuje na kontinuirani profesionalni razvoj internih revizora i omogućava unapređenje kvaliteta rada interne revizije, uz očuvanje vrednosti kompanije. Povrh svega, mi ovim ulazimo u društvo svetski priznatih internih revizija, što znači da je naša kompanija na tržištu rada sredina u kojoj je prestižno razvijati dalju karijeru”, rekla je Jelena Popara.