Globalni program „Migracije i dijaspora“

  0

  UKLjUČIVANjE DIJASPORE U DRUŠTVENI RAZVOJ SRBIJE

  Globalni program „Migracije i dijaspora“ (PMD) realizovao je obuku ,,Uključivanje dijaspore u društveni razvoj Srbije” u cilju jačanja kapaciteta partnerskih državnih institucija koje u fokusu imaju angažovanje dijaspore i njen doprinos različitim segmentima razvoja Srbije. Ovo predstavlja jednu u nizu obuka koja je bila usmerena na poboljšanje razumevanja i proširivanje znanja o dijaspori, kao i stavljanje u funkciju njenog potencijala kroz akademsku i praktičnu primenu. Program u Srbiji, u okviru Nemačke razvojne saradnje, sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalnom službom za zapošljavanje, kao i u bliskoj saradnji sa drugim nacionalnim institucijama.

  Tokom obuke, predstavnici državnih institucija, ministarstava i jedinica lokalnih samouprava imali su priliku da sagledaju mnogobrojne mogućnosti i šanse za ojačavanje internih kapaciteta, kao i načine uključivanja dijaspore i njenog doprinosa lokalnom društvenom i ekonomskom razvoju Srbije. Obuku je realizovao konzorcijum koji čine Društvo za organizaciju, planiranje i obuku (GOPA), Međunarodni centar za razvoj politike migracija (ICMPD) i Konsultantska grupa za politiku i upravljanje (PMCG).

  Prof. dr Sandra Grujičić, pomoćnica ministarke Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, istakla je da je ova vrsta obuke od izuzetnog značaja za sve državne institucije jer poslednji podaci govore da između 4,5 i 5 miliona naših ljudi živi van Srbije.

  • Migracije predstavljaju veliki izazov savremenog doba. U svetu je 2019. evidentirano 272 miliona međunarodnih migranata što predstavlja 3,5 odsto svetske populacije. Od ovog broja, oko 62 odsto su činili ekonomski migranti. Međutim, možemo da kažemo da je Republika Srbija spremna po pitanju svih izazova kada su u pitanju ekonomske migracije jer je Vlada usvojila Strategiju o ekonomskim migracijama za period 2021 – 2027. godine u februaru 2020. godine, a u septembru 2021. je usvojen i Akcioni plan za period 2021-2023. Opšti cilj Strategije je da se uspori odlazak naših građana u inostranstvo i da se uspostavi jaka veza sa dijasporom, ali i da se jačaju kapaciteti privlačenja visokostručnih i visokoobrazovanih kadrova iz inostranstva, a posebno iz dijaspore – izjavila je prof. dr Sandra Grujičić, pomoćnica ministarke Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i zahvalila se partnerima, posebno GIZ-u, koji je podržao izradu Strategije i Akcionog plana.

  Konkretna obuka je predstavila savremene trendove i primere dobre prakse koji se sprovode u svetu i podrazumevaju aktivan pristup dijaspore u oblastima razvoja kulture i ekonomije, kao i ulaganja u omladinske i rodne oblasti. Pored toga, učesnici su analizirali uticaj, uključenost i potencijal angažovanja dijaspore u Srbiji.

  • Cilj nam je da stvorimo uslove u Srbiji, da se pozitivni efekti regularnih migracija i uključivanje dijaspore koriste u većoj meri za održivi razvoj Republike Srbije. Program na raspolaganju ima i instrumente koji su usmereni ka većem uključivanju dijaspore u društveni razvoj Srbije poput podrške povratnicima koji bi došli u Srbiju radi dugoročnog zapošljavanja, takođe i kratkoročnog boravka sa ciljem prenosa stručnih znanja u zemlju porekla. Takođe, sarađujemo sa organizacijama dijaspore i pružamo podršku njihovim predstavnicima koji bi želeli da investiraju u Srbiju. Korišćenje i negovanje srpske dijaspore i njenih mogućnosti u smislu talenta, znanja i resursa može da ima veliku ulogu u razvoju zemlje. Obuka je ponudila akademske, političke i praktične koncepte koji su relevantni za razvojnu ulogu dijaspore u Srbiji – izjavila je Jovana Stamenković, projektna menadžerka na programu ,,Migracije i dijaspora” i predstavnica Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ i dodala da upravljanje migracijama zahteva među-sektorsku saradnju na svim nivoima, a da su i teorija i međunarodna praksa pokazale da Srbija ima veliki potencijal uključivanja oko 5 miliona ljudi koji žive u dijaspori kako u socijalni tako i u ekonomski razvoj Srbije.

  Uključivanje dijaspore sa sobom donosi i velike izazove, a lokalni i međunarodni stručnjaci su učesnike upoznali sa modelima angažovanja dijaspore, okvirima za uključivanje kapitala dijaspore u kontekstu razvoja, kao i dinamike, osmišljavanja i sprovođenja politika i strategija u različitim oblastima angažovanja.

  Osnovne informacije o Programu ,,Migracije i dijaspora”
  Globalni program „Migracije i dijaspora“ se sprovodi u 22 zemlje širom sveta, između ostalih u Srbiji i finansiran je od strane Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Program nastoji da osnaži kapacitete u domenu upravljanja migracijama, sa ciljem da doprinese ostvarenju razvojnih ciljeva Globalnog dogovora o migracijama (GCM). Jačanje kapaciteta se sprovodi kroz obuke iz oblasti migracija, ali i drugih veština, koje realizuje konzorcijum organizacija: GOPA – Društvo za organizaciju, planiranje i obuku, ICMPD – Međunarodni centar za razvoj politike migracija i Konsultantska grupa za politiku i upravljanje (PMCG). Fokus Programa je na regularnim migracijama, a od instrumenata na raspolaganju su jačanje institucionalnih kapaciteta u segmentu kreiranja i sprovođenja politika iz oblasti migracija na nacionalnom i lokalnom nivou. 2016. godine, formiran je i centar DIMAK – nemački informativni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru, pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Centar DIMAK obezbeđuje besplatno savetovanje i informisanje potencijalnih migranata koji planiraju da odu u Nemačku ili se vraćaju u Republiku Srbiju.