Generali pokreće Fenice 190, petogodišnji plan podrške održivom evropskom oporavku i realnoj privredi, vredan 3,5 miljarde evra

  0
  Palazzo Berlam in Trieste in a photo taken in May 2020 after its complete renovation; the building will be home to the Generali Group Academy

   Osnovana u Trstu 26. decembra 1831. godine, kompanija Generali navršava 190 godina. Ova istorijska godišnjica obeležavaće se tokom 2021. godine kroz niz inicijativa za zaposlene, agente, klijente i zajednice u kojima Grupa posluje. Sa idejom da u godini jubileja ostavi opipljiv i trajan trag o povezanosti kompanije sa regiononima u kojima je nastala i razvijala se, Generali najavljuje projekat Fenice 190, investicioni plan u vrednosti od 3,5 milijarde evra za podršku oporavku evropskih ekonomija od posledica kovida 19, prvo u Italiji, Francuskoj i Nemačkoj, a zatim i u ostalim evropskim zemljama u kojima Generali posluje, tokom perioda od pet godina, koliko će ovaj plan trajati.

  Izuzetne inicijative za suzbijanje posledica pandemije, pokrenute 2020. godine, Fenice 190 će učiniti trajnim. To podrazumeva ulaganja u podršku malim i srednjim preduzećima i realnoj privredi, koja već premašuju utvrđeni iznos od milijardu evra. Pored ovog početnog iznosa, Generali se obavezuje da tokom narednih pet godina izdvaja 500 miliona evra godišnje za održivi rast, kroz međunarodne investicione fondove sa fokusom na infrastrukturi, inovacijama i digitalizaciji, malim i srednjim preduzećima, ekološkom stanovanju, zdravstvenim ustanovama i obrazovanju.

  Generalni direktor Generali grupe, Filip Done, izjavio je: „Generali je jedna od retkih kompanija na svetu koja se može pohvaliti tako dugom istorijom. Zahvaljujući svom izuzetno bogatom znanju i iskustvu, Grupa je u stanju da se suoči sa današnjim izazovima i da istovremeno doprinosi boljoj budućnosti zajednica u kojima posluje i kao osiguravač i kao društveni inovator. Obeležavanje naše 190. godišnjice poklapa se sa ovom presudnom godinom u kojoj moramo da prevaziđemo najozbiljniju globalnu krizu posleratnog perioda i postavimo temelje za globalni oporavak. Sa planom Fenice 190   želimo da budemo lider na ovom putovanju, ostavimo nasleđe za budućnost, pružimo značajnu podršku najinovativnijim, najodrživijim i strateški najvažnijim sektorima za ponovno pokretanje evropske ekonomije i istovremeno podstaknemo uključivanje onih koji su najteže pogođeni krizom.

  Plan Fenice 190 sprovodi se kroz platformu Generali Investments i otvoren je za nezavisne fondove i institucionalne investitore, kao i za sve kompanije Grupe, koji mogu da učestvuju u raspodeli investicija na osnovu sopstvenih ciljeva. Izborom inicijativa upravlja investicioni odbor poslovne jedinice Asset & Wealth Management, kojom rukovodi izvršni direktor Karlo Tobatoni, sa stručnjacima u oblasti imovine, održivosti, privatnih tržišta, kredita i vlasničkog kapitala. Izvršni direktor kompanije Generali Real Estate, Aldo Macoko, zadužen je za odbor odgovoran za ispunjenje 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDG) i posebnog cilja da se ostvari pozitivan uticaj na ekonomski oporavak i realnu privredu u Evropi.

  Do danas je već utvrđeno deset mogućnosti za ulaganja 1,05 milijardi evra, od podrške evropskim malim i srednjim preduzećima do razvoja ekološkog stanovanja i infrastrukture, sa posebnim fokusom na tranziciji u oblasti digitalizacije, zdravstva i energetike, kojima je zajednički snažan fokus na ekološkoj i socijalnoj održivosti.

  Obeležavanje 190. jubileja kompanije Generali

  Predsednik Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Đenola, rekao je: „Danas, više nego ikada, u do sada neviđenom kontekstu, Generali grupa namerava da izgradi zajedničku, održivu viziju budućnosti za sve zainteresovane strane. Ove godine, za koju se nadamo da će označiti početak ekonomskog oporavka, proslavljamo jubilej, kroz brojne inicijative koje predstavljaju spoj prošlosti i budućnosti, u cilju stvaranja novih mogućnosti za rast i razmenu. Čvrsto smo rešili da kroz ambiciozni investicioni program Fenice 190 učestvujemo u razvoju društva i doprinesemo njegovoj održivosti. Istovremeno, nameravamo da nadograđujemo izuzetno nasleđe veština i istorije kompanije kako bismo mogli da podstičemo razvoj novih znanja i inspirišemo buduće generacije“.

  Generali obeležava 190 godina postojanja nizom inicijativa koje će se odvijati tokom 2021. godine. U decembru će se završiti restauracija i renoviranje zdanja Procuratie Vecchie u Veneciji, po projektu studija David Chipperfield Architects, koje će nakon 500 godina biti otvoreno za javnost i postati globalni centar fondacije The Human Safety Net.

  Fondacija The Human Safety Net je osnovana 2017. godine sa misijom da pomogne ugroženima da ostvare svoj potencijal i poboljšaju uslove za život svojih porodica i zajednica. Programi nude podršku porodicama sa decom uzrasta do 6 godina i promovišu integraciju izbeglica kroz rad i preduzetništvo. Inicijativa The Human Safety Net trenutno postoji u 23 zemlje i blisko sarađuje sa mrežom od preko 50 neprofitnih organizacija kako bi izvršila što veći uticaj na zajednice. Ova platforma za društvene inovacije sa sedištem u Veneciji pokretaće namenske aktivnosti, a svoje kapacitete koristiće za razmenu ideja o najurgentnijim društvenim pitanjima. Tako Generali korača ka svom cilju da Veneciju pretvori u prestonicu održivosti.

  Za jesen je planirano pokretanje inicijative EnterPrize, čiji je cilj da podstakne evropska mala i srednja preduzeća da usvoje održive poslovne modele, da omogući vidljivost onima koji su to već učinili i da podstakne javnu raspravu o ovoj temi. Biće pokrenuta onlajn platforma za razmenu najboljih praksi i preuzimanje sadržaja i informacija o održivosti. Istovremeno će biti predstavljeno prvo izdanje Bele knjige o održivosti, nastale u saradnji sa Univerzitetom Bocconi, posvećene efektima uvođenja principa održivosti u evropska mala i srednja preduzeća.

  U obeležavanju 190. godišnjice učestvovaće Trst – grad u kojem je decembra 1831. godine osnovan Generali – i lokalna zajednica. U novim prostorijama zgrade Palazzo Berlam, koja je nedavno renovirana po projektu arhitekte Maria Belinija, biće otvoren za javnost Istorijski arhiv kompanije, u inovativnom interaktivnom formatu. Tu će se takođe održavati kursevi i predavanja Akademije Grupe, novog globalnog centra za obuku.

  U duhu tradicije bavljenja savremenim temama kroz reklamne plakate, u okviru projekta „Ovo je sutrašnjica”, Generali će angažovati pet mladih italijanskih i međunarodnih umetnika koji će predstaviti svoje tumačenje pet oblasti najvažnijih za Grupu kroz dizajn plakata i na novi način prikazati stvarnost.

  U obeležavanju 190 godina duge istorije glavnu ulogu igraće više od 70.000 zaposlenih Grupe. U okviru globalne inicijative, pozvaćemo ih povežu lično iskustvo sa bogatim nasleđem kompanije i na posebnoj platformi ispričaju svoju priču o kompaniji Generali. Na ovom takmičenju biće odabrane najbolje priče i imenovano 190 lavova, koji će moći aktivno da učestvuju u inicijativama povodom 190. godišnjice kompanije Generali.

  Na veb-sajtu Grupe generali.com, u novoj sekciji posvećenoj godišnjici, biće predstavljene glavne inicijative i sadržaji koji se odnose na istoriju kompanije Generali.