Generali donirao 12 miliona dinara laboratoriji „Vatreno oko” i Vladi Republike Srbije

  0
  Dragan Filipović i Jelena Begović

  Sredstva će podržati budući rad laboratorije „Vatreno oko” i jačanje istraživačko-obrazovnog i zdravstvenog sistema Srbije i pomoći naporima Vlade Republike Srbije u borbi sa COVID-19.

  Donacija je odraz vrednosti Generali Osiguranja Srbija i njegovog nastojanja da ljudima pruži sigurniju budućnost i doživotno partnerstvo.

  Generali je donirao 100.000 evra Vladi Republike Srbije za jačanje zdravstvenog sistema u savladavanju epidemije COVID-19 i laboratoriji „Vatreno oko” za nabavku laboratorijskog materijala i opreme, sredstava za higijenu i dezinfekciju, kanacelarijskog materijala i nameštaja, naknade za rad angažovanih lica i razvoj istraživačko-obrazovnog potencijala.

  Od početka epidemije Covid-19 Generali Osiguranje Srbija je preduzelo aktivnosti da zaštiti i pomogne svojim zaposlenima, klijentima i partnerima u vanrednim okolnostima. Ovom donacijom, kompanija želi da podrži buduće napore naučne i zdravstvene zajednice i Vlade Republike Srbije u borbi sa kovid virusom ali i drugim potencijalnim pretnjama po zdravlje ljudi.

  Donacija je obezbeđena iz sredstava Vanrednog međunarodnog fonda Generali grupe, koji je osnovan sa ciljem rešavanja vanrednih situacija uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, a koji je dostupan u zemljama u kojima posluje Generali. Fond pruža momentalnu pomoć u aktulenoj krizi, a srednjoročno treba da podrži ekonomski oporavak zemalja pogođenih pandemijom.

  Dragan Filipović, predsednik Izvršnog odbora Generali Osiguranja Srbija, o donaciji je rekao: „Pandemija COVID-19 je izmenila život ljudi širom sveta. Sa željom da doprinese naporima zdravstvenih i naučnih radnika da adekvatno odgovore na povećanu potrebu za zaštitom zdravlja, Generali želi da podrži rad laboratorije ‘Vatreno oko’ i napore Vlade Republike Srbije da porazi epidemiju u Srbiji. Naučna zajednica je zajedno sa zdravstvenim sektorom stala na prvu liniju borbe sa novom bolešću. Ova laboratorija je doprinela da se značajno pojača intenzitet testiranja u Srbiji, a u budućnosti će doprineti jačanju zdravstvenog sistema Srbije kroz razvoj svog istraživačko-obrazovnog potencijala.”

  „Vatreno oko”, nacionalna laboratorija za molekularnu detekciju infektivnih agenasa u Kliničkom centru Srbije, jedinstvena je u regionu. Oko 350 m2 od ukupno 750 m2 njene površine u režimu je negativnog pritiska, koji infektivnim agensima onemogućava izlazak iz objekta.

  Ključni deo analize koja se ovde obavlja oslanja se na dve robotizovane platforme koje automatski izoluju RNK i DNK i pripremaju uzorke za poslednju fazu analize, čime se ubrzava protok uzoraka kroz sistem i izdavanje rezultata.

  Strogi protokoli za biološku bezbednost u laboratoriji jedinstveni su u regionu, a razvijeni su u saradnji sa kinsekim stručnjacima koji su bili u Vuhanu u doba epidemije.

  Četrdeset sedam iskusnih stručnjaka iz naših najboljih naučno-istraživačkih ustanova prošlo je obuku kod kineskih kolega i svoju ekspertizu stavilo u funkciju pomoći društvu. Laboratorijom, koja radi 24 časa dnevno, rukovodi dr Jelena Begović, direktor Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu.

  „Laboratorija „Vatreno oko“ više od dvadeset dana radi punim kapacitetom i obrađuje i preko 2000 uzoraka dnevno i daje svoj doprinos u borbi protiv CoV2 pandemije. Želim da se u svoje  lično ime i u ime celog tima od četrdeset sedam istraživača, koji trenutno rade u ovom centru, najiskrenije zahvalim kompaniji Generali osiguranje Srbija  na donaciji koja nam je došla u ključnom momentu. Izuzetno mi je drago da sam u razgovoru sa gospodinom Filipovićem, tokom njegove nedavne posete „Vatrenom oku“, videla da je kompanija prepoznala značaj i naučni potencijal ove laboratorije. Nadam se da ćemo i u budućnosti nastaviti sa saradnjom, pre svega u smislu podrške istraživanjima koja su važna ne samo za našu zemlju i region, već i na globalnom nivou.”, izjavila je dr Jelena Begović, koordinator Huo-Yan Nacionalne laboratorije za molekularnu detekciju infektivnih agenasa Beograd.

  Ova donacija je odraz vrednosti Generali Osiguranja Srbija i njegovog nastojanja da ljudima pruži sigurniju budućnost i doživotno partnerstvo.