EU do sada pomogla DRI sa više od 1,7 miliona evra

0
Profimedia

 (Beta) – Evropska unija (EU) podržala je do sada Državnu revizorsku instituciju (DRI) Srbije sa više od 1,7 miliona evra, kako bi se njen rad unapredio i Srbija približila evropskim standardima u ovoj oblasti, a planirani su projekti i u narednom periodu, objavila je današnja “Politika”.

Predsednik DRI Srbije i generalni državni revizor Duško Pejović rekao je za taj list da je pravilno upravljanje javnim finansijama od velikog je značaja za proces EU integracija, povezan sa većim brojem pregovaračkih poglavlja, a pomoć DRI je deo reforme javne uprave u Srbiji koju EU podržava.

Prema njegovim rečima, DRI predstavlja jednu od ključnih karika u sistemu finansijske odgovornosti u državi, jer brine da se javnim sredstvima i imovinom upravlja na finansijski stabilan način.

Podsetio je da je DRI je najviši organ zadužen da vrši kontrolu javnih sredstava i upravlja javnom imovinom, koji funkcioniše od 2005. i nadležan je za reviziju oko 11.000 direktnih i indirektnih i drugih korisnika javnih sredstava.

Precizirao je da DRI sprovodi reviziju finansijskih izveštaja, reviziju pravilnosti poslovanja i reviziju svrsishodnosti poslovanja, čime ukazuje na uzroke koji dovode do nepravilnosti i nesvrsishodnosti i zato predlaže promene u sistemu i utiče na povećanje odgovornosti u javnom sektoru.

Pejović je naveo da je poslednih godina povećana transparentnost u radu DRI, odnosno objavljivanju dokumenata u procesu revizije.

“Tako se na sajtu DRI, pored informacija o sprovedenim revizijama, utvrdjenim nepravilnostima i podnetim prijavama, mogu pronaći i izveštaji šta su subjekti revizije preduzeli da otklone uočene nepravilnosti, kao i izveštaji u kojima se ocenjuju preduzete mere”, rekao je on i dodao da postoji i Registar preporuka gde se vidi njen status, odnosno kako je ona sprovedena.

Prema njegovim rečima, DRI je u 2019. u izveštajima o reviziji subjektima dala 1.970 preporuka, kako bi greške i nepravilnosti, uočene tokom sprovodjenja revizije, bile otklonjene.

U izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja data je 1.221 preporuka, u izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja dato je 100 preporuka, u izveštajima o reviziji pravilnosti poslovanja 420, a u izveštajima o reviziji svrsishodnosti poslovanja 229 preporuka.

Istakao je i da su revizijama sprovedenim u Srbiji 2019. ostvareni finansijski efekti u iznosu od 168,6 miliona dinara, od čega je 36,1 million dinara bilo povećenje prihoda, a 132,5 miliona dinara smanjenje rashoda.

“Izvršeno je i uskladjivanje poslovanja sa propisima za više od 103 miliona dinara i evidentirana je imovina u iznosu većem od 510 milijardi dinara”, kazao je Pejović.