Epson lansira novu seriju skenera za poboljšanje sigurnosti dokumenata i smanjenje troškova – idealne za zdravstvene organizacije

  0

  WorkForce DS-770II, WorkForce DS-530II i WorkForce DS-730N su napravljeni za pouzdanost podataka u bolničkim uslovima rada

  U situaciji u kojoj su  zdravstvena okruženja pod pritiskom da povećaju produktivnost, smanje troškove i unaprede sigurnost, Epson je lansirao seriju skenera koji su idealni za digitalizaciju kartona pacijenata i racionalizaciju poslovnih procesa na siguran način. U pitanju su modeli WorkForce DS-770II, WorkForce DS-530II i WorkForce DS-730N.

  U proseku, gubitak zbog prevare ili greške čini više od 6% zdravstvenih troškova, što informacije o pacijentima i njihovoj privatnost čini glavnim prioritetom za zdravstvene organizacije. WorkForce DS-770II, WorkForce DS-530II i WorkForce DS-730N skeneri u koje se ubacuju listovi papira, pomažu medicinskim radnicima da poboljšaju i ubrzaju svoje radne procese. Privatnost pacijenta je bolje očuvana, evidencije podataka se bolje i organizovanije čuvaju, a greške smanjuju digitalizacijom medicinskih dokumenata. Pomoću Epsonovih skenera medicinski radnici mogu lako i sigurno da skeniraju kartone pacijenata i time eliminišu zabrinutost i troškove povezane sa izgubljenim dokumentima.

  „Zdravstveni sistemi širom sveta su pod ogromnim pritiskom i to znači da se oni moraju osloniti na efikasne procese rada. Starija oprema i zastareli sistemi mogu da budu velika prepreka u ostvarivanju tog cilja. Dodajte na to i visokih nivo usaglašenosti i videćete zašto industrija preduzima korake ka poboljšanju kvaliteta digitalnih medicinskih kartona“, kaže Ana Bajagić, marketing i PR menadžer za Balkan.

  „Uz blisku saradnju sa vodećim dobavljačima zdravstvenih rešenja, naši skeneri pomažu medicinskim radnicima da vode evidenciju u okviru sigurnih digitalnih tokova posla“, zaključuje Ana.

  Za više informacija, posetite: https://www.epson.eu/sheetfed-scanners