Dve doze Pfizer-BioNTech vakcine 95 odsto štite od infekcije hospitalizacije i smrti

0
Dmitrii Pridannikov / Alamy / Alamy / Profimedia

Dve doze vakcine Pfizer-BioNTech vakcine protiv koronavirusa pružaju
više od 95% zaštite od infekcije, hospitalizacije, teških bolesti i
smrti, i kod starijih osoba, prema prvoj opservacionoj proceni
efikasnosti u Izraelu na nacionalnom nivou, objavljenoj u Lancetu.
Analiza, zasnovana na neidentifikovanim nacionalnim podacima, takode
prvi put otkriva koristi javnog zdravlja od nacionalnog programa
vakcinacije za koji je utvrđeno da je ključni pokretač pada zaraza  u
Izraelu.

Iako su nalazi ohrabrujući, autori ističu da i dalje postoji niz izazova
u kontroli pandemije. Trajanje imuniteta na COVID-19 – i od infekcije i
od imunizacije – ostaje nepoznato i moguće je da bi se u budućnosti
mogle pojaviti nove varijante otporne na vakcine. Pored toga, postizanje kolektivnog imuniteta zahtevaće kontinuirano povećanje obuhvata vakcinacijom širom sveta.

Do aprila 2021. godine, od COVID-19 je  obolelo više od 131 miliona
ljudi i bilo je  više od 2,8 miliona smrtnih slucajeva širom sveta.
Preliminarne procene efikasnosti vakcine  jedne doze vakcine
Pfizer-BioNTech – koja je odobrena za hitnu upotrebu u Izraelu u
decembru 2020. godine – prijavljene su u Velikoj Britaniji, Danskoj,
Izraelu i SAD-u. Procene za dve doze takođe su sprovedene kod podgrupe populacije u Izraelu. Medutim, do sada procene  na nacionalnom nivou za dve doze vakcine Pfizer-BioNTech – jedine vakcine protiv COVID-19 dostupne u Izraelu tokom studijskog perioda od 24. januara do 3. aprila 2021. godine – nisu bile dostupne za niz ključnih ishoda , uključujući procene efikasnosti medu starijima.

Glavna autorka, dr Šeron Elroj-Prajs, iz izraelskog Ministarstva
zdravlja, kaže: „Kao zemlja sa najvećim udelom populacije vakcinisane
protiv COVID-19, Izrael pruža jedinstvenu mogućnost da se u stvarnom
svetu utvrdi efikasnost vakcine i da se posmatraju širi efekti programa
vakcinacije na javno zdravlje. Do ovog trenutka nijedna zemlja na svetu nije opisala uticaj javnog zdravlja na nacionalnu kampanju vakcinacije protiv COVID-19. Ovi uvidi su izuzetno važni jer, iako još uvek postoje neki značajni izazovi koje treba prevladati, oni pružaju stvarnu nadu da će  nam vakcinacija protiv koronavirusa na kraju omogućiti kontrolu nad pandemijom”.

Autori su koristili podatke o nacionalnom nadzoru pandemije koje je
zabeležilo izraelsko Ministarstvo zdravlja za izradu procene efikasnosti
dve doze vakcine protiv ishoda, uključujući infekciju koronavirusom,
teške i kritične hospitalizacije i smrtne slučajeve. Podaci su
analizirani u grupama na osnovu starosti učesnika. Prosečno vreme
praćenja kod ljudi koji su primili dve doze bilo je 48 dana. Takđe je
sprovedena procena uticaja izraelskog programa vakcinacije na javno
zdravlje u pogledu slučajeva COVID-19.


Vakcinacije vakcinom Pfizer-BioNTech započela je usred rasta zaraze koje su dovele do nacionalnog zaključavanja 27. decembra 2020. Dnevne infekcije dostigle su maksimum od 10.213 slučajeva 20. januara 2021, a zaključavanje je ukinuto 7. marta 2021. Do 3. aprila 2021, 72 (4.714.932 / 6.538.911) ljudi starijih od 16 godina i 90% (1.015.620 / 1.127.965) starijih od 65 godina primilo je dve doze vakcine Pfizer-BioNTech.


Tokom perioda analize, u zemljo je bilo 232.268 potvrđenih infekcija
COVID-19. Najrasprostranjeniji soj bio je B.1.1.7 – poznat i kao
britanska varijanta – koji je činio 94,5% (8.006 / 8.472) uzoraka
testiranih putem izraelske besplatne i široko dostupne usluge testiranja
PCR. Dve trećine slucajeva bilo je kod ljudi starijih od 16 godina
(66,6%, 154.648 / 232.268), a bilo je 7.694 hospitalizacija – od čega
4.481 u teškim i 188 u kritičnim situacijama i 1.113 smrtnih slučajeva.
Analiza je otkrila da je vakcina Pfizer-BioNTech visoko efikasna protiv
COVID-19 za sve ljude starije od 16 godina, pružajući 95,3% zaštitu od
infekcije i 96,7% zaštitu od smrti sedam dana nakon druge doze. Zaštita
od simptomatske i asimptomatske infekcije bila je 97,0%, odnosno 91,5%.
Vakcina je takođe visoko efikasna za sprečavanje hospitalizacija i
teških bolesti, pruža 97,2% zaštite od ukupne hospitalizacije i 97,5%
zaštite od teške i kritične hospitalizacije. Do 14 dana nakon
vakcinacije, zaštita koja se dobija od druge doze povećala se na 96,5%
zaštite od infekcije, 98,0% od hospitalizacije i 98,1% od smrti.


Zaštita starijih osoba bila je snažna kao i zaštita mladih ljudi, sa
analizom koja je pokazala da su ljudi stariji od 85 godina imali 94,1% zaštite od infekcije, 96,9% od hospitalizacije i 97% od smrti 7 dana
nakon prijema druge doze. Ljudi starosti 16-44 godine imali su 96,1
zaštite od infekcije, 98,1% od hospitalizacije i 100% od smrti.

Procenjujući efikasnot jedne doze vakcine Pfizer-BioNTech, autori su
pokazali značaj potpunog vakcinisanja odraslih. Zaštita je bila znatno
niža izmedu sedam i 14 dana nakon prijema prve doze u poređenju sa dve doze, sa 57,7% zaštite od infekcije, 75,7% od hospitalizacije i 77,0% od smrti.

Autori takode ističu da se malo zna o trajanju zaštite jedne doze
i kako se to poredi sa dve doze, te upozoravaju da jedna doza može
pružiti kraći period zaštite, posebno u okruženju u kojem nove varijante nastavljaju da se pojavljuju.

Uočene korelacije izmedu opadanja broja nacionalnih infekcija COVID-19 i vremena visokog unosa vakcina za svaku starosnu grupu, umesto početka blokade 27. decembra, sugerišu da je program vakcinacije imao i koristi za javno zdravlje.

Infekcije starijih od 65 godina nastavile su da rastu do sredine
januara, dostigavši maksimum od oko 55 slučajeva na 100.000. Medutim, infekcije su počele da opadaju kako su ljudi počeli da primaju druge doze vakcine, sa dnevnim slučajevima od oko 30 na 100.000 do prve faze ponovnog otvaranja 7. februara. Svakodnevne infekcije nastavile su da opadaju kako je više ljudi dobijalo vakcinu. Oštriji i brži pad primećeni su kod ljudi starijih od 65 godina – što odražava višu i
raniju stopu vakcinacije kod starijih ljudi – medutim, slični obrasci su
identifikovani u svim starosnim grupama.

“Kako se programi vakcinacije nastavljaju rasti širom sveta, hitno je
potrebno više podataka o efikasnosti vakcine Pfizer-BioNTech protiv
teških bolesti i smrti i o nivoima zaštite koje pruža starijim osobama.
Istraživanje koje istražuje dugotrajnu vakcinu efikasnost cće na kraju
igrati vitalnu ulogu u suzbijanju pandemije “, kaže dr Luis Džodar, viši
potpredsednik i glavni lekar za vakcine u kompaniji Pfizer.