Društva na čijem su čelu šarlatani i nekompetentni ljudi posebno su ranjiva u slučaju ekstremnih događaja: Profesor Ognjen Radonjić za specijal Nedeljnika o koronavirusu

0
Fotografija: Igor Pavićević

Koronavirus nas je iznova, na surov način, suočio sa činjenicama koje su više-manje poznate. Urbanizacija, globalizacija, maksimizacija profita i rastuće nejednakosti čine nas sve izloženijim ovakvim epizodama. U životu nema besplatnog ručka – da bismo smanjili rizik od pandemija, neophodno je usporiti globalizaciju i urbanizaciju i zaštititi naš ekosistem.

Takođe, neophodno je da odustanemo od cilja maksimizacije profita i posegnemo za pravičnijom raspodelom svetskog dohotka i bogatstva, ulažemo više u ljude, njihovo obrazovanje (a ne do poslednjeg daha braniti falsifikatore i plagijatore), zelene tehnologije i zdravstveni sistem. Da bi se ovo postiglo, potreban je međunarodni dogovor i daleko intenzivnija, funkcionalnija i konstruktivnija saradnja između međunarodnih institucija, država, privatnog sektora i samih građana.

Iznad svega, ovo su situacije kada ponovo postaje jasno koliko su za demokratska društva važne institucije i poverenje građana u institucije. Upravljanje državom je ozbiljan posao zbog čega su društva na čijem su čelu šarlatani i nekompetentni ljudi posebno ranjiva u slučaju ekstremnih događaja. Iskustvo pokazuje da će baš takvo vođstvo biti sklono da podriva institucije kroz postavljanje partijskih poslušnika na štetu stručnosti, promišljanja i znanja. Važno je i poverenje građana u institucije, a ono se gradi i održava kada se građanima govore istine, a ne laži.

Nije stoga čudno što se društva u kojima ne postoji poverenje u institucije susreću sa rasprostranjenim problemom nedisciplinovanih građana koji ne poštuju preporuke vlasti u ovim vanrednim okolnostima. Pretpostavljam da se kod nas, upravo iz tog razloga, polako odustaje od pokušaja saradnje sa građanima i prelazi na sve drastičniju primenu prinudnih mera (policijski čas).

U novom Nedeljniku objavljen je specijal o koronavirusu.

Za Nedeljnik pišu profesor Ognjen Radonjić, profesor Aleksandar Baucal, Srđan Valjarević, Goran Nikolić, Veljko Lalić, Ljiljana Smajlović, Boško Jakšić, Željko Pantelić, Bojan Leković, Zoran Petrović…

Pronađite Nedeljnik na svim kioscima ili kupite digitalno izdanje na nstore.rs