Đorđe Popović, generalni direktor sektora Deterdženti i kućna hemija, Henkel Srbija: Henkel sigurnim koracima ka klimatski pozitivnoj kompaniji

0
Foto: Promo

Ekološke teme su sada u fokusu u Srbiji. Na koji način vi doprinosite kroz ekološki projekat „Volim reku, a ti?“

Za nas u kompaniji Henkel zaštita životne sredine je tema koja oduvek oblikuje naš način razmišljanja i procese kroz čitav lanac vrednosti. ProNature projekat „Volim reku, a ti?“ pokrenuli smo vodeći se vrednostima globalne Strategije održivosti koju Henkel primenjuje u svim zemljama u kojima posluje i podrazumeva konstantan rad na smanjenju ekološkog otiska u svim svakodnevnim aktivnostima, kao i podizanje svesti o značaju održivog poslovanja svih naših ciljnih javnosti. „Volim reku, a ti?“ smo zamislili kao dugoročnu inicijativu koja se bavi uklanjanjem otpada iz vodenih tokova Srbije, doprinoseći na taj način rešavanju jednog od većih ekoloških problema. Želimo da pokažemo kroz lični primer koliko je važno da svaki član zajednice razume značaj ove teme ali i da samo zajedno možemo da utičemo na njeno rešavanje. Zahvaljujući saradnji sa Savezom organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije, prošle godine smo očistili 650 kg otpada sa četiri lokacije, dok smo ove godine proširili akciju na šest lokacija. Na ovogodišnjim lokacijama jezeru Ćelije kod Kruševca, Zavojskom jezeru kod Pirota, Gradskom jezeru u Beloj Crkvi, Zobnatičkom jezeru kod Bačke Topole, jezeru Perućac kod Bajine Bašte i beogradskoj Adi Ciganliji prikupili smo skoro tri tone otpada! Veoma smo ponosni na nagradu Privredne komore Srbije za društveno odgovorno poslovanje „Đorđe Vajfert“, koju smo dobili prošle godine za ovaj projekat.

U kom smeru se kreću inovacije u oblasti deterdženata i kućne hemije, kao i njihove ambalaže, kada govorimo o održivosti?

Naš glavni cilj je da do 2025. godine sva naša ambalaža bude napravljena od recikliranog materijala i da u potpunosti može dalje da se reciklira. Kao zagovornici cirkularne ekonomije naši timovi iz različitih odeljenja kontinuirano rade na razvoju inovativnih ambalaža. Mnoge ciljeve, koje smo sebi zadali, postigli smo i pre roka. Odličan primer je pomenuta ProNature linija proizvoda koja u svom sastavu ima i do 99,9 odsto obnovljivih prirodnih sastojaka na biljnoj bazi. Takođe, pakovanje je napravljeno od i do 100 odsto reciklirane plastike i kartona. Poznato je da samo korišćenje proizvoda ima visok efekat na životnu sredinu i zato pored ambalaža težimo da stvaramo formule koje zahtevaju manje korišćenje resursa i naravno visoku efikasnost na niskim temperaturama vode. Deo smo inicijativa koje edukuju širu javnost, uključujući i naše zaposlene, o značaju održivog poslovanja koje se postiže posvećenošću i kontinuiranim inovacijama u ovoj oblasti.

Kako ćete smanjiti ukupnu količinu otpada na svojim proizvodnim lokacijama?

Kada govorimo o kompleksnoj proizvodnoj lokaciji u Kruševcu gde se proizvode deterdženti i kućna hemija za više od 40 zemalja širom sveta, možemo reći da je to jedna od najboljih fabrika u čitavom Henkelovom sistemu. Jedan od ciljeva Henkelove strategije Održivosti podrazumeva kontinuirano smanjene otpada. Globalni cilj kompanije Henkel „Nula otpada na deponiju“ sproveden je u potpunosti u Kruševcu, tj. otpad koji se stvara prilikom proizvodnje se ne odlaže na deponije, nego se ponovo koristi, reciklira, i na kraju se njime rukuje na jedan od načina propisanih zakonom, od strane licenciranog operatera. Pomenuta lokacija služi kao primer za efikasno upravljanje otpadom, primenjujući i ostale ciljeve postavljene strategijom održivog poslovanja.

Po čemu se u održivosti vaša fabrika u Kruševcu razlikuje od drugih proizvodnih pogona?

Henkel se kao lider na polju održivosti 2018. godine pridružio inicijativi Svetskog ekonomskog foruma iz Davosa, pod nazivom “Lighthouse” koja promoviše proizvodne pogone sa najvišim standardima održivog poslovanja i uspešnom implementacijom četvrte industrijske revolucije. Fabrika u Kruševcu izdvojila se kao jedan od najuspešnijih primera pomenute inicijative u okviru Henkel sistema. Zahvaljujući načinu na koji tretira otpad, činjenici da ne ispušta otpadne vode, kao i korišćenju energije iz obnovljivih izvora, fabrika u Kruševcu doprinosi ostvarenju Henkelovog globalnog ambicioznog cilja da postane klimatski pozitivna kompanija do 2040. godine, istovremeno održavajući visoke standarde kvaliteta i bezbednosti.