Direktor Gradske čistoće: “Usled velikog pritiska na deponiju, bili smo u obavezi da nađemo alternativu. Izbor je pao na baru Reva”

0
Printscreen/YouTube/Srce grada

Nakon što su vlasti Beograda naložile da kamioni Gradske čistoće više ne odvoze šut kod bare Reva, situacija se malo smirila, ali problem nije rešen.

Direktor Gradske čistoće Marko Popadić kaže da su sada u potrazi za lokacijama gde će se odvoziti zemlja i šut.

Navodi da je podnet amandman Ministarstvu životne sredine, prema kome bi svaki izvođač radova kada dobije upotrebnu dozvolu za objekat koji gradi morao da ima papir o kretanju otpada.

Popadić ističe da se Beograd poslednjih osam godina enormno razvija, pa je samim tim je i količina otpada, zemlje i šuta prevazišla kapacitete deponije u Vinči.

“Usled velikog pritiska na deponiju, bili smo u obavezi da nađemo još neke deponije. Izbor je pao sa Gradom Beogradom na baru Reva, jer je ona predviđena za to. Godine 2018. je prostorni plan te lokacije bio na uvidu i nijedna primedba nije bila protiv tog postrojenja. Početkom januara ove godine dobili smo privremeno rešenje od Sekretarijata za urbanizam, pribavili smo i neophodnu dozvolu od Ministarstva za zaštitu životne sredine, kako bismo tu mogli da postavimo postrojenje i kako bismo taj otpad mogli da tretiramo, prerađujemo i kasnije ponovo koristimo”, navodi Popadić, a prenosi RTS.

Ističe da su u januaru mesecu ove godine šut počela da dovoze treća lica, jer da bi moglo da se izgradi postrojenje morala je da se izvrši nivelacija terena.

“Gradska čistoća je naplaćivala dovoz šuta trećim licima samo na deponiju Vinča, jer je ona jedino validna i legalna na teritoriji Beograda. Mi smo 2013. imali 200.000 tona šuta i zemlje, prošle godine smo imali skoro 1.000 tona. Deponija Vinča se koristi od 1970. godine. Usled porasta količine otpada došlo je do pomeranja deponije i samog tla. Ugrožena je i brana u Vinči i zato smo bili u obavezi da nalazimo alternativne lokacije gde ćemo odvoziti zemlju i šut”, naglasio je Popadić.