Digitalna transformacija naše najveće naftne kompanije: Osvrt na najzanimljivije projekte u NIS-u

  0
  Fotografije: NIS

  Od prvih koraka 1949. godine, kada su se začeci jugoslovenske naftne privrede tek nazirali, razvila se uspešna energetska kompanija, današnji NIS. Osvrt na period dug više od sedam decenija otkriva godine pune entuzijazma, rada, napretka i događaja. Ali, da smo tada nekome rekli da će naftni sektor funkcionisati praktično „na dugme“, sigurni smo da nam ne bi poverovali.

  Proces digitalizacije u naftnoj industriji

  To je proces koji pre svega podrazumeva tehnološke inovacije u istraživanju i proizvodnji i preradi nafte, ali i promenu načina komunikacije sa potrošačima. Digitalizacija poslovanja naftnih kompanija olakšava neke svakodnevne aktivnosti za potrošače na benzinskim stanicama i svojom transformacijom daje značajan doprinos u širem kontekstu – ekologiji, bezbednosti i povećanju energetske efikasnosti.

  Digitalizacija u istraživanju nafte i gasa

  U NIS-u digitalizacija nije cilj sama po sebi, već sredstvo za postizanje najboljih poslovnih, ekoloških i društveno odgovornih rezultata. Svakako, treba početi od procesa kojim sve i počinje – od istraživanja nafte i gasa.  U ovoj oblasti NIS godinama koristi 3D seizmičku tehnologiju, koja daje informacije o postojanju nafte i gasa. Digitalizacija bušotina omogućava da se u realnom vremenu prate svi parametri: kako rade bušotine, koliko proizvode, koliko je procenata nafte u fluidima, pritisak, temperatura, količina vode, rad kompresora, pumpi, potrošnja struje. Ova tehnologija pokazuje koliko je mehanizacije, ljudskog truda i rizika zamenila tehnologija samo u jednom segmentu naftnog biznisa, a tu moramo da dodamo i pozitivan uticaj na životnu sredinu.

  Rafinerija nafte u Pančevu jedna od najmodernijih u regionu

  Upotreba tehnologije u preradi nafte ogleda se u automatizaciji procesa u rafineriji. Komandna soba je centar rafinerije u Pančevu, odakle se nadgleda rad postrojenja. Jedan od projekata koji je potrebno izdvojiti naziva se „Sistem prediktivnog  održavanja postrojenja“. Radi se o Machine Learning tehnologiji, čijom primenom se postiže rano prepoznavanje potencijalnih kvarova na važnoj opremi i sprečavanje neplaniranih obustava rada postrojenja u rafineriji, čime se dodatno povećava bezbednost radnih procesa, osigurava nesmetan rad rafinerije, ali i povećava operativna efikasnost cele kompanije.

  Pogodnosti za potrošače

  Najzanimljiviji digitalni projekti su svakako oni namenjeni potrošačima. NIS je 2020. godine lansirao  mobilnu aplikaciju Drive.Go, namenjenu plaćanju računa za gorivo na samom točionom mestu na NIS Petrol i GAZPROM benzinskim stanicama, bez potrebe ulaska u maloprodajni objekat. Njena dodatna prednost se pokazala upravo u vreme pandemije Covid 19, kada je smanjenje kontakata postalo neophodno radi sprečavanja širenja virusa, čime nam je digitalizacija procesa još jednom ukazala na svoju važnost i brojne benefite, u svim segmentima poslovanja i života.

  Partnerstvo sa IT sektorom i obrazovnim institucijama

  U cilju razmene znanja i povezivanja akademskog i biznis sektora, kako bi se uspešno realizovali novi projekti i proizvodi namenjeni savremenom tržištu, NIS je prethodnih godina započeo saradnju sa Elektronskim fakultetom u Nišu, Elektrotehničkim fakultetom iz Beograda i Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada. Pored saradnje sa univerzitetima, NIS sklapa partnerstva i sa IT kompanijama, startapima i IT zajednicom u celini, jer NIS je kompanija spremna na promene.