Digitalna pismenost žena u Srbiji

  Piše Rut Stjuart, ambasadorka Australije u Srbiji

  0
  Foto: Promo

  Svet u kome živimo se veoma brzo kreće ka on-line aktivnostima. Internet je promenio sve aspekte naših života. Oslanjamo se na tehnologiju u pogledu obrazovanja, poslovanja i društvene interakcije. Kada govorimo o osnaživanju žena i jednakosti polova, pristup tehnologijama nije nešto što nam prvo pada na pamet.

  A trebalo bi. Tehnologija je postala toliko značajna za naše svakodnevne živote da onaj ko ne može da se snađe u rukovanju digitalnim svetom rizikuje da bude ostavljen po strani. Podrškom ženama da koriste i imaju pristup tehnologijama, i da povećavaju svoju digitalnu pismenost, mi im zapravo omogućavamo da u potpunosti učestvuju u ekonomiji.

  Moramo da se postaramo da žene imaju one veštine koje su im potrebne za poslove budućnosti. Digitalna jednakost je važan deo jednakosti polova. Nije teško izvući zaključak zašto bi digitalna pismenost žena trebalo da dobije prioritet.

  Digitalna nejednakost korespondira sa drugim formama nejednakosti, bilo društvenim ili ekonomskim. Oni koji nisu uključeni i nemaju veštine da učestvuju u on-line životu, možda se već susreću sa drugim izazovima, kao što je niži nivo obrazovanja ili život u ruralnim predelima gde su udaljeni od usluga. Pandemija COVID-19 je samo naglasila ove aspekte. Kao što je slučaj u Srbiji, tako je i u Australiji COVID-19 imao negativan uticaj na ekonomiju zbog čega se mnoge porodice i kompanije sada nalaze u nezavidnoj poziciji. Žene su posebno pogođene.

  Distanca i fizička izolacija su ubrzale prelazak na on-line način života, na on-line učenje, rad od kuće i na digitalnu ekonomiju – sve ono što danas zovemo „novom normalnošću“. Oni koji su imali dobro znanje i veštine iz sfere digitalnog nisu imali problema da se prebace sa tradicionalnog načina rada na rad od kuće. Nekima je to čak išlo naruku. Ali nisu svi izvukli istu korist iz tog prelaska na digitalno, jer mnogi ljudi u našim društvima ne mogu lako da pristupe on-line radu.

  Te prepreke su realne – od toga da im kultura ne dozvoljava da uzmu on-line učešće do nedostatka sredstava ili nedovoljnog znanja. Teško je pristupiti on-line svetu ukoliko ne možete sebi da priuštite brz internet ili nemate smart mobilni telefon ili kompjuter. Starije žene često smatraju da nisu sposobne da nauče nove veštine. Naravno da to nije istina jer se većina nas iznenadi kad vidi šta sve zapravo može da uradi samo kad se malo više potrudi – ali moramo da radimo na razbijanju tih predrasuda. Zbog toga moramo da se angažujemo u našim zajednicama i u direktnom kontaktu sa ženama da bismo promenili te stavove. U tome nam je potrebna podrška medija, kao što je Nedeljnik, da bismo podigli svest o rastućem značaju ovog aspekta naših života.

  Možda će čitalac ovih redova zastati u jednom trenutku i pomisliti na žene oko sebe – pogotovo one starije žene – i postaviti sebi pitanje: da li bih mogao/la da im pomognem da napreduju u digitalnoj pismenosti? Sigurna sam da je odgovor pozitivan.

  Upravo zbog toga ambasada Australije sarađuje sa AFA – All for All organizacijom u Beogradu na temu podizanja svesti o značaju i hitnosti poboljšanja digitalne pismenosti žena u Srbiji.

  Naša saradnja sa AFA započela je 2018. godine, na početku mog mandata u Srbiji. Podržali smo ih učešćem na skupovima koji su se bavili ženama liderima i ženama u svetu inovacija. Prošle godine smo, prvi put, pomogli AFA kroz naš program direktne pomoći kako bismo formalizovali partnerstvo. Uvek sam jako prijatno iznenađena njihovim entuzijazmom i posvećenošću da stvore pozitivno okruženje kako bi žene mogle da iskoriste svoj pun potencijal. AFA jako dobro razume koliko je važno da se na istom mestu nađu diplomatska zajednica, privatni sektor i Vlada. Samo zajedničkim radom možemo da otklonimo prepreke za porast digitalne pismenosti žena.

  Za Australiju su jednakost polova i osnaživanje žena u vrhu prioriteta i unutrašnje i spoljne politike, kao i za našu ekonomsku diplomatiju i razvoj. Naša ambasada će nastaviti da podržava one inicijative koje ekonomski osnažuju žene i devojčice. Kada se ekonomska sigurnost žena poboljša kroz veće učešće u on-line aktivnostima i time kroz njihovo učešće u radnoj snazi, to će imati pozitivan efekat i na ekonomiju, na porodice i na društvo u celini.