DDOR osiguranje organizovalo panel „Budućnost zdravstvenog osiguranja u Srbiji“

  0

  i promovisalo dobrovoljno zdravstveno osiguranje – Zdravo da ste!

  DDOR osiguranje je današnji panel posvetio, kako sam naslov ukazuje, veoma važnoj i aktuelnoj temi. Učesnici su, uz domaćina, predsednika IO DDOR osiguranja Dr Giorgia Marchegiani-a, bili brojni respektabilni stručnjaci iz ove oblasti, a posebna nam je čast učešće eksperta za zdravstveno osiguranje – Fiammete Fabris, osnivača i predsednice UniSalute, koji je vodeći osiguravač u oblasti zdravstvenog osiguranja u Italiji i Evropi i uslužuje preko 7 miliona klijenata.

  U panelu su čestvovali i dr Jasmina Knežević, osnivač i direktor “Bel Medica” prve privatne bolnice u Srbiji, jedanog od najpopularnijih medicinskih brendova na Balkanu, kao i Dr Ronald Seeliger, CEO “Hemofarm”. Uvažni gosti panela bili su i pomoćnica republičkog ministra zdravlja Slađana Đukić, zamenica pokrajinskog sekretara za zdravstvo dr Ivanka Savić.

  Domaćin, Dr Marchegiani, u svom obraćanju panelistima i auditorijumu istakao je:

  „Danas smo tu, da predstavimo naš novi proizvod zdravstvenog osiguranja “Zdravo da ste”. Pritom ćemo uzeti u obzir da je osiguranje, pored toga što je biznis i usluga društvu, koja zahteva saradnju mnogih učesnika u procesu.

  Kada smom odlučivali kako da koncipiramo ovu prezentaciju, uradili smo je obraćajući pažnju na dva aspekta:

  – Prvo, vizija i iskustvo naše grupe Unipol, akcionara DDOR-a, koji je osnovao – prvo u Italiji, pre skoro 40 godina, osiguravajuće društvo, u potpunosti posvećeno zdravlju. Danas smo počašćeni prisustvom Fiammette Fabris, osnivača i Izvršnog direktora ove kompanije, jednog od najvećih eksperata iz ove oblasti ne samo u Italiji već i u Evropi. Drugo, je iskustvo regionalnih lidera u ovoj oblasti u Srbiji.

  Takođe bismo želeli da prenesemo jedno osnovno uverenje: zdravstveno osiguranje je oblast u kojoj su proizvodi usko povezani sa institucionalnim okvirom i gde je neophodno konstruktivno partnerstvo među igračima na tržištu zdravstvene zaštite i može da bude veoma produktivno.

  “Zdravo da ste” je samo prvi korak: DDOR i Unipol će nastaviti da istražuju potrebe klijenata i mogućnosti koje su na raspolaganju i koje su sposobne da dalje razvijaju proizvod u pravcu personalizacije, integracije sa preventivnim i pomoćnim uslugama. Da bih se usredsredio na naš pristup, dopustite mi da napomenem da naziv proizvoda podseća na prevenciju: pre nego što se govori o medicinskim troškovima, mora se voditi računa o sprečavanju bolesti.

  Mi ćemo to uraditi u saradnji sa srpskim institucijama kako bi bolje pokrili rastući jaz, koji postoji u svim zemljama sveta, između javnog sistema i mogućnosti koje nude zdravstvene tehnologije“ – rekao je predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja dr Giorgio Marchegiani.

  Kao ekspert svetskog renomea, Dr Fiammetta Fabris, predočila je veoma značajne podatke o tržištu zdravstvene zaštite u Evropi, kao i budućim izazovima koji se tiču i opšteg privrednog sistema u celini u svakoj državi. Interesantna tema izlaganja bio je i razvoj e-zdravstva.

              Dr Jamina Knežević govorila je o počecima i razvoju privatnog zdravstva u Srbiji, u okviru kojeg trenutno radi oko 5000 lekara i 15000 medicinskog osoblja. Uloga osiguranja, u ovom slučaju DDOR-a je da pomogne pacijentima da koriste usluge privatne medicinske mreže i da konačno mogu da biraju način i instituciju u kojoj će se lečiti. Najveći doprinos odiguranja zdravstvenom sistemu je zapravo omogućavanje preventive zdravlja.

              Cenjeni učesnik panela, prvi čovek farmaceutske korporacije Hemofarm Dr Ronald  Seeliger, je u ime iskustva Hemofarma, kao vodeće generičke kompanije u Srbiji ukazao na izuzetnu važnost potreba pacijenata koje su različite i tako im treba i pristupiti. Sa zadovoljstvo je pozdravio DDOR osiguranja i na ovaj deo tržišta u Srbiji.

  U okviru današnjeg panela, razgovaralo se o primerima i iskustvima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Italiji, povlasticama za građane kroz dobrovoljno zdravstveno osiguranje, upoređivani su državno i privatno zdravstveno osiguranje. Zatim o trenutnoj situaciji i potencijalnom razvoju – mogućnostima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Srbiji, evoluciji farmaceutske industrije kao važne karike dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, prerednostima i iskustvima privatnih zdravstvenih ustanova sa dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem.

  Neophodno je dalje ulaganje u razvijanje svesti o potrebi osiguranja i korišćenje prostora da se radi na funkcionalnom i finansijskom opismenjavanju nacije kad je ova oblast u pitanju, jedan je od zaključaka panela. Potrebno je naglasiti i činjenicu da je 2005. godine bilo 20 ustanova u mreži dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, a da je danas u sistem uključeno više od 700 zdravstvenih ustanova i to predstavlja potencijal na kojem je potrebno raditi.

  Osnova i strateškog plana rada i razvoja kompanije DDOR NOVI SAD, je unapređenje postojećih i kreiranje novih proizvoda i usluga u oblasti osiguranja. Pri tom, klijenti su za nas uvek na prvom mestu.

  DDOR osiguranje brine o vašem zdravlju sa željom da Vama i Vašoj porodici pruži najbolju uslugu. Zajednički cilj nam je dugoročno očuvanje dobrog zdravlja i prevencija. Mnoge bolesti se danas leče, ali troškovi lečenja mogu biti veliki. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje ima brojne prednosti, a najvažnije je što sami birate obim i vrstu zdravstvenih usluga koje Vam odgovaraju.

  Dakle, sve je prilagođeno Vašim potrebama i mogućnostima.

  Dobrovoljno zdravstveno osiguranje namenjeno je svim licima koja imaju svojstvo osiguranog lica u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja Republike Srbije, a koja žele da im se pruži stručna, brza i kvalitetna zdravstvena usluga. Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem mogu da budu obuhvaćeni i članovi uže porodice osiguranika (supružnici i deca).

  * Trenutno se može zaključiti kolektivno osiguranje.

  Ako se uzme u obzir da se skoro trećina građana leči kod privatnika, a da premija DZO čini svega 4 odsto ukupne premije osiguranja, dolazi se do zaključka da veliki broj građana plaća ove preglede direktno iz džepa. Samo jedan pregled u privatnoj praksi košta u proseku kao mesečno dobrovoljno zdravstveno osiguranje, pa je isplativije imati polisu, jer ona omogućava pokriće šire od jednog pregleda.

  DDOR JE ZA SVOJE POTENCIJALNE KLIJENTE OBEZBEDIO:

  • najviši nivo zdravstvene zaštite;
  • široku mrežu naših saradnika: preko 250 poliklinika, bolnica I specijalističkih ordinacija u celoj Srbiji;
  • prema Vašim potrebama kreirali smo osiguravajuća pokrića;
  • da izaberete za sebe odgovorajući paket i godišnje osigurane sume za zdravstveno osiguranje, u rasponu od 1.000 do 100.000 €.

  Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem pokriveni su troškovi vanbolničkog, kao i vanbolničkog i bolničkog lečenja (hospitalizacije). Ovim osiguranjem moguće je ugovaranje zdravstvene zaštite trudnicai porođaja.

  Sa detaljima možete da se upoznate kroz dokumentaciju dostupnu na našem sajtu www.ddor.co.rs/zdravodaste.