Da li znate s kim se vaše dete dopisuje na internetu?

  0

  Na Međunarodni dan nestale dece Fondacija UNITAS, koja se bavi borbom protiv trgovine ljudima, podseća koliko je bitna edukacija dece i prevencija. Uzroci nestanka su različiti beg od kuće, otmice od strane poznanika i trećih lica, kriminalne otmice – a jedan od njih je svakako i trgovina ljudima. Internet, kao potencijalna lokacija koja se koristi za vrbovanje dece, zahteva pažnju javnosti, s obzirom na to da se procenjuje da je čak 750 000 predatora prisutno na internetu u svakoj sekundi, a u Srbiji je najmlađa žrtva vrbovanja putem interneta imala samo devet godina. Imajući u vidu da deca odrastaju koristeći internet, njegove moći povezivanja i socijalizacije, nameće se bitno pitanje za svakog roditelja: „Da li znate s kim se vaše dete dopisuje na internetu?“.

  Ova briga sve je realnija i podstiče borbu protiv neograničenog uticaja interneta, kao i potrebu za edukacijom dece da budu mudri korisnici interneta i društvenih medija, usled eskalacije negativnih pojava u online svetu. Jedna od njih je deljenje seksualnog sadržaja u virtuelnim sobama za četovanje. Povezujući nasumično ljude u virtuelnom video i tekstualnom ćaskanju, ta mesta postaju uporište predatora koji traže svoje žrtve u online prostoru. S druge strane, četovima pristupaju, maloletnici – tinejdžeri i deca – sasvim nesvesni opasnosti.

  Globalne organizacije za zaštitu dece sve su više zabrinute zbog stranice Omegle, koju predatori koriste za prikupljanje materijala sa seksualnim sadržajima. Pritom, Omegle ne poseduje adekvatnu starosnu verifikaciju, već samo izjavu za odricanje od odgovornosti, koja sadrži napomenu da korisnici treba da imaju više od 18 godina. To znači bez logovanja i provere, samo jedan klik i dete je u sobi za ćaskanje. Ova platforma nastala je 2009. godine, ali poslednjih godina je sve posećenija. Prema novom istraživanju alata za analizu ključnih reči SemRush, Omegle je globalno porastao sa oko 34 miliona poseta mesečno u januaru 2020. na 65 miliona u januaru 2021. godine. Posebno zabrinjava širenje popularnosti virtuelnog chat room-a Omegle na društvenoj mreži TikTok, koju u najvećem broju koriste tinejdžeri. Omegle je zapravo toliko uzeo maha da je postao tema nedavnih viralnih video snimaka popularnih influensera, a samo na TikTok-u, video snimci označeni sa „Omegle“ pregledani su više od 9,4 milijarde puta.

  Mnogo toga se dešava u virtuelnim sobama za ćaskanje – od prikupljanja seksualnog sadržaja na kojima su deca, do regrutovanja i podvođenja. Zbog toga postavlja se pitanje da li one podležu starosnoj verifikaciji, kontroli i regulisanju od strane njihovih osnivača? Koliko je ovo bitno, usled široke dostupnosti interneta, ukazuju pristalice zakona FOSTA i SESTA, koji su 2018. godine usvojeni u Sjedinjenim Američkim Državama, kao vitalni alati koji služe za kontrolisanje veb stranica, a žrtvama trgovine ljudima pružaju priliku da tuže te veb stranice zbog olakšavanja njihove viktimizacije. FOSTA, Zakon o borbi protiv seksualne trgovine ljudima putem interneta i SESTA, Zakon o zaustavljanju seks trafikinga, pokušaj su gašenja sajtova koji pospešuju trgovinu ljudima. Ovi zakoni prepoznaju veb lokacije kao potencijalno mesto za trgovinu ljudima, te ih smatraju pravno odgovornim što svojim sadržajem doprinose trafikingu. Njihov odjek i usvajanje i u drugim zemljama širom sveta potpuno bi promenio internet kakav danas poznajemo. Pre svega oni su korak napred ka suzbijanju slobode na internetu, a sve zarad višeg cilja, da zaštitimo maloletnike od vrbovanja, otmica i opasnosti da upadnu u lanac trgovine ljudima. Dok se to polje ne reguliše, velika je odgovornost na roditeljima, koji bi trebalo da proveravaju svaku aplikaciju, posebno one koje nude funkcije četovanja, nadgledaju sajtove koje deca koriste, blokiraju pristup u slučaju sumnjivih aplikacija, odrede vremenska ograničenja za decu, a pre svega uče decu da ne veruju neznancima na društvenim mrežama.

  Ukoliko sumnjate da se neko u vašoj okolini nalazi u eksploatisanom odnosu ili ropskim uslovima, pozovite neki od sledećih brojeva:

  Srbija Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu 19833

  Srbija SOS Telefon +381 11 785 0000

  Evropski broj za nestalu decu +116 000

  SAD +1 888 373 7888