Da li je moguće oduzimanje dece roditeljima koji odbijaju da ih vakcinišu?

Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu, naveo je da u Zakonu o prekršajnom postupku ne postoji zaštitna mera oduzimanja dece od roditelja. Marinović je dodao da ne zna na šta je ministar prosvete mislio, ali da, što se tiče prekršajnih sudova, oni neće, niti mogu da izriču meru izdvajanja deteta iz porodice, ukoliko roditelji odbijaju da vakcinišu svoju decu.

1

Ukoliko roditelj ne želi da vakciniše dete, čak i kada je od strane profesionalca medicinske struke procenjeno da takav postupak ugrožava zdravlje deteta i njegovo pravo na adekvatnu zdravstvenu zaštitu, sud opšte nadležnosti u parničnom postupku može delimično lišiti roditelje roditeljskog prava, odnosno može ih lišiti prava da odlučuju o pravu deteta na zdravstvenu zaštitu.

U tom slučaju detetu se postavlja privremeni staratelj, koji će se starati o zdravlju deteta i umesto roditelja dati saglasnost i time obezbediti da dete bude vakcinisano – rekli su za Danas u Ministarstvu za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, povodom izjave ministra prosvete Mladena Šarčevića da država neće biti blagonaklona prema roditeljima koji odbiju da vakcinišu decu i da će oni snositi sankcije, među kojima je krajnja – izuzeće iz porodice.

U Gradskom centru za socijalni rad objasnili su da je prema Porodičnom zakonu izmeštanje deteta iz primarne porodice mera za kojom Centar za socijalni rad poseže u situacijama kada je dete životno ugroženo, kada se nalazi u ozbiljnoj i neposrednoj opasnosti, a postoji razuman povod da se veruje da bi nepreduzimanjem ove mere dete bilo izloženo daljem ozbiljnom ugrožavanju.

“To su situacije kada roditelj zlostavlja dete, grubo zanemaruje, kada napusti dete, ne stara se o detetu, izrabljuje ga, podstiče na kriminal ili loše navike, kada dete navikava na alkohol… Nakon procene stručnjaka da je dete ugroženo i da je izdvajanje iz porodice u datim okolnostima najbolje za dete, ona se izmeštaju po hitnom postupku. U ostalim situacijama (kada nije životno ugroženo) pravo deteta da živi sa roditeljima može biti ograničeno samo sudskom odlukom kada je to u najboljem interesu deteta”, ističu u Gradskom centru za socijalni rad.

U ovom trenutku najčešća kazna prema nesavesnim roditeljima koji odbijaju imunizaciju svoje dece je novčana – od 30.000 do 150.000 dinara. To predviđa Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Novčana kazna se može zameniti zatvorskom – svakih hiljadu dinara za jedan dan zatvora.

Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu, naveo je da u Zakonu o prekršajnom postupku ne postoji zaštitna mera oduzimanja dece od roditelja. Marinović je dodao da ne zna na šta je ministar prosvete mislio, ali da, što se tiče prekršajnih sudova, oni neće, niti mogu da izriču meru izdvajanja deteta iz porodice, ukoliko roditelji odbijaju da vakcinišu svoju decu.

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv nesavesnih roditelja podnosi inspekcija Ministarstva zdravlja, nakon inspekcijske kontrole, kada postoji sumnja da je učinjen prekršaj i dostavlja ga nadležnom prekršajnom sudu. Iz Ministarstva zdravlja nije dobijen odgovor koliko je u poslednjih godinu dana podneto zahteva za pokretanje postupaka protiv roditelja koji su se oglušili o ovu zakonsku obavezu i kako su za te slučajeve saznali.

U Prekršajnom sudu u Beogradu tokom prošle godine primljeno je 222, a od početka ove godine šest zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja koji nisu vakcinisali decu. U istom periodu doneto je 119 osuđujućih presuda.

“Od svih osuđujućih presuda u 44 je izrečena novčana kazna, a u 75 je učiniocima prekršaja izrečena prekršajna sankcija opomena. To znači da su pre pokretanja prekršajnog postupka ili posle pokretanja, ali pre donošenja odluke suda, roditelji odveli decu na vakcinaciju, pa su dobili opomenu, pošto su izvršili svoju obavezu. Svrha nije da roditelj bude kažnjen već da dete bude vakcinisano”, objasnio je Marinović.

Od presuda u kojima je izrečena novčana kazna, u osam slučajeva odluka je ukinuta po žalbi od strane drugostepenog suda, a u preostalih 36 presuda izrečene su novčane kazne i to: po jedna kazna od 5.000, 7.000, 50.000 dinara, dve kazne od 15.000 dinara, devet od 10.000 dinara i 22 od 30.000 dinara.

Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisano je da dete ne može da pohađa predškolsku ili školsku ustanovu ukoliko nije vakcinisano prema kalendaru obavezne imunizacije. Međutim, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisuje da je upis u osnovnu školu obavezan za svu decu, što znači da je škola dužna da ih upiše u prvi razred, bez obzira na njihov vakcinalni status.

1 KOMENTAR

  1. Ja moju decu nisam vakcinisao niti ce ovaj najmalađi biti vakcinisan. Aj da vidim ko moze da mi uze dete, ima da ih potamanim ko pokuša.

Comments are closed.