Christophe Bols, Country manager kompanije Elicio: Želimo da i dalje investiramo u Srbiju

Kao investitor koji je godinama svuda u EU hvalio Srbiju, vrlo smo zabrinuti. Nikada se nismo žalili, već smo godinama strpljivo radili svoj posao. Sada smo u nezgodnoj i neravnopravnoj poziciji jer dolaze aukcije, a naši projekti nisu dobili mogućnost da ishoduju dozvole

0
Fotografija: Goran Zlatković (Diplomacy&Commerce)

Belgijska kompanija Elicio, deo grupacije Nethys, prisutna je u Srbiji deceniju. Izgradila je vetroparkove Alibunar i Malibunar ukupnog kapaciteta 50 MW.

VE Malibunar (8 MW) proizvodi zelenu energiju od 2017. godine, dok je VE Alibunar (42MW) operativna od 2018. godine. Ukupno je investirano 90 miliona evra, od kojih je deo iz kredita IFC grupacije Svetske banke, komercijalnih banaka i investicionih fondova, a značajan deo kapitala je i novac investitora. Investitor je belgijska kompanija Elicio koja se više od dve decenije bavi proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora.

“Osim u Srbiji, imamo izgrađene vetroparkove na kopnu u Francuskoj i Belgiji. Poslednjih godina investiramo dosta u vetroparkove u Severnom moru, te smo sa partnerima izgradili četiri offshore vetroelektrane totalnog kapaciteta oko 1100 MW. Zainteresovani smo za nove investicije u Srbiji istovremeno pomažući zemlji u pogledu ispunjavanja cilja da najmanje 40 procenata energije dolazi iz obnovljivih izvora do 2040. godine, a takođe je veoma važno u pogledu smanjenja emisije CO2”, kaže Christophe Bols, Country manager kompanije Elicio.

Koji je značaj izgrađenih vetroparkova za životnu sredinu i lokalnu zajednicu?

Vetroelektrane su direktan i konkretan borac protiv emisije štetnih gasova. Konkretno, VE Alibunar sprečava emisiju 88.000 tona C02. Proizvodimo čistu energiju bez emisije štetnih gasova. Za potrebe projekata radili smo Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, ispunjavamo stroge uslove zaštite životne sredine institucija države Srbije, ali i međunarodnih finansijskih institucija.

U svrhu praćenja stanja životne sredine nakon izgradnje, angažovali smo kvalifikovane eksperte/organizacije koji će vršiti trogodišnje praćenje smrtnosti ptica i slepih miševa u skladu sa Projektnim zadatkom IFC. Pored toga, u skladu sa odobrenjem originalne PUŽS koje je izdao Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, sprovodimo monitoring ptica i slepih miševa kao i praćenje nivoa buke u susednim naseljenim mestima nakon puštanja vetroelektrana u rad, o čijim rezultatima izveštavamo Agenciju za zaštitu životne sredine Srbije jednom godišnje.

Lokalnu zajednicu u Alibunaru smo pomagali i dok su projekti bili neizvesni i u početnoj fazi razvoja. Donirali smo kamion za odnošenje smeća, kupovali lekove za sve građane kada je lokalna apotekarska ustanova bila u blokadi, sponzorisali manifestacije i edukacije.

Sa opštinom smo potpisali ugovor o raspodeli dobiti u trajanju od 20 godina tokom kojih će dva procenta dobiti od VE Alibunar biti donirana opštini. Ovaj novac se može potrošiti za potrebe komunalne infrastrukture, obrazovanja, zaštite životne sredine, a koje – treba da definiše opština. Početak ugovora započeo je prošle godine. Zahvaljujući ugovoru o raspodeli dobiti, sredstva su iskorišćena za obnovu sistema grejanja u školi u Banatskom Karlovcu. Kroz ove donacije se stvara dobra perspektiva za opštinu. Jedna od vrlo važnih koristi za opštinu koja proizilazi od poreza na imovinu, što je oko 250.000 evra godišnje u lokalni budžet.

Izgradili smo 17 kilometara lokalnih puteva, rekonstruisali putni prelaz s obzirom na to da nam se trafostanica nalazi blizu pruge. Taj putni prelaz (sa solarnim panelom i kućicom za čuvare) poklonili smo Železnicama Srbije i, koliko smo obavešteni, postavljen je u mestu Donje Međurovo kod Niša, nakon teške saobraćajne nesreće.

Projekti u Alibunaru su uspešno okončani, najavili ste nove investicije u Pančevu. Dokle ste stigli?

Rešili smo imovinsko-pravne odnose u smislu potpisivanja ugovora sa vlasnicima parcela, privatnim licima koja će, kao i farmeri u Alibunaru, dobijati značajna sredstva od rentiranja zemljišta. Pitanje priključenja na mrežu je takođe definisano. U pitanju su dva vetroparka ukupne snage oko 200 MW za koja smo već potrošili dosta sredstava.

Međutim, još uvek čekamo konačnu pozitivnu odluku o izradi planova detaljne regulacije od grada Pančeva. Do danas, prošlo je više od 18 meseci od naših početnih zahteva a da nismo dobili odgovore na naše zahteve za donošenje odluka o izradi planova detaljne regulacije. Iskreno se nadamo da ćemo u kratkom roku dobiti zvanične povratne informacije od grada Pančeva. Imali smo razumevanja zbog pandemije, ali primetili smo i da su ostali developeri brže napredovali.

Mislili smo da će doći red i na nas. Sada smo, kao investitor koji je godinama svuda u EU hvalio Srbiju, vrlo zabrinuti. Nikada se nismo žalili, već smo godinama strpljivo radili svoj posao. Sada smo u nezgodnoj i neravnopravnoj poziciji jer dolaze aukcije, a naši projekti nisu dobili mogućnost da ishoduju dozvole. A sigurno bismo bili korektan investitor koji brine o lokalnoj zajednici u Pančevu i pomaže.

Da li ste zadovoljni Zakonom o obnovljivim izvorima energije koji će omogućiti i pomenute aukcije?

Zakon je odličan potez, brzo i kvalitetno pripremljen pravni akt, zaista dobra stvar za zemlju, životnu sredinu i stvara dobre poslovne mogućnosti za kompanije poput naše. Svi dobijaju, naročito buduće generacije i građani koji će trošiti više zelene energije i disati čistiji vazduh. Verujem da se ovim zakonom otvara investicioni ciklus za narednih bar pet godina. Sve zavisi od podzakonskih akata. Ne treba brzati, treba stvoriti kvalitetne pravne i bankabilne akte koji će kreirati transparentan sistem aukcija i sigurnost investicija.

Ovaj tekst objavljen je u specijalnom dodatku Nedeljnika “Energija danas”, povodom Dana planete Zemlje