Carlsberg fondacije donirale 13,8 miliona dolara u borbi protiv pandemije Covid-19

    0

    Beograd, 25. mart 2020. godine – Kako bi pomogle borbu protiv globalne pandemije virusa Covid-19, tri Carlsberg fondacije donirale su oko 13,8 miliona dolara (95 miliona danskih kruna), od čega je najveći deo sredstava usmeren na naučno-istraživački rad vezan za novi virus i pronalaženje leka za suzbijanje istog. Ovom donacijom Carlsberg fondacija, Nova Carlsberg fondacija i Tuborg fondacija doprineće istraživanju virusa, ali i revitalizaciji ustanova kulture po okončanju globalne krize, kao i podršci mladima uključenim u projekte civilne zaštite.

    Odluka o donaciji doneta je u skladu sa misijom Fondacije, koja obezbeđuje pomoć uvek kad je društvo suočeno sa ozbiljnim izazovima. Kroz Carlsberg fondaciju, usmerena ka podsticaju i podržavanju revolucionarnih istraživanja za bolju budućnost, najveći deo ovih sredstava dodeljen je za tri ključna međunarodna projekta koja se bave istraživanjem virusa Covid-19. Ovi projekti doprineće boljem uvidu u prevenciju, dijagnostiku i lečenje virusa Covid-19, ali i u razumevanje ponašanja ljudi tokom epidemije, kako bi se podigla spremnost za suočavanje sa ovakvim situacijama na globalnom nivou za ubuduće.

    Deo sredstava namenjen je i za podršku instucijama kulture, kroz Novu Carlsberg fondaciju koja podržava umetnost, kako bi se obezbedila njihova revitalizacija po izlasku iz krize. Takođe, Tuborg fondacija, koja je usmerena na mlade i obezbeđivanje održive budućnosti za njih, donirala je oko osamsto hiljada dolara omladinskim udruženjima koja su se priključila civilnoj zaštiti za pomoć najugroženijima i onima koji su najviše pogođeni akutnom situacijom.