Blokiraj mržnju. Podeli ljubav.

  0

  Govor mržnje je u porastu širom Evrope, ugrožava socijalnu koheziju i dovodi ljudska prava u opasnost. Na Zapadnom Balkanu govor mržnje posebno pogađa članove ranjivih grupa, koji su već stigmatizovani i diskriminisani tokom pandemije COVID-19. Da bi se suprotstavili ovoj pojavi, Evropska unija i Savet Evrope pokreću danas novu kampanju za Zapadni Balkan – „Blokiraj mržnju. Podeli ljubav.“

  Imajući u vidu epidemiološku situaciju, čitava kampanja će se odvijati onlajn, preko stranica na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter, pod nazivom „Block the hatred. Share the love.“ (Blokiraj mržnju. Podeli ljubav) i trajaće narednih godina. Aktivistkinje i aktivisti, novinarke i novinari, studentkinje i student, kao i svi oni koji misle da ljubav može da se bori protiv mržnje, dobrodošli su da budu deo ove kampanje. Pozivamo vas da pratite i delite poruke, ali i da ih koristite kao odgovor na različite oblike mržnje koji utiču na privatni život i život u zajednici kako vas, tako i vaših članova porodice, prijatelja ili bilo koje druge osobe.

  „Ne samo institucije, već i ljudi, svaki pojedinac treba da bude spreman da odgovori na govor mržnje. Danas se pridružujem kampanji Blokiraj mržnju, podeli ljubav i pozivam vas da uradite isto. Pridružite nam se i pratite kampanju u narednom periodu“, rekla je šefica Delegacije Evropske unije pri Savetu Evrope, Meglena Kuneva.

  Direktorka Generalnog direktorata za programe Saveta Evrope, Verena Tejlor, dodala je: „Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije, telo Saveta Evrope koje se bavi borbom protiv diskriminacije, pripremilo je jasne smernice o odgovoru na govor mržnje za države i organizacije civilnog društva. Jedan vidljiv i snažan instrument jeste i kampanja protiv govora mržnje, koja je pokrenuta u okviru programa Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku. Pozivamo vas da se priključite ovom pokretu protiv govora mržnje i zauzmete stav za različitost i jednakost“.   

  Ambasadori protiv govora mržnje (No Hate Speech ambassadors), istaknute javne ličnosti na Zapadnom Balkanu, aktivno će učestvovati u kampanji.

  Video i drugi materijali će biti dostupni na stranicama na društvenim mrežama posvećenim kampanji, kao i na internet stranici Horizontal Facility programa.

  Ova kampanja se sprovodi u okviru projekta „Promocija različitosti i jednakosti na Zapadnom Balkanu“, koji je deo zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“, koji sprovodi Odeljenje za borbu protiv diskriminacije Saveta Evrope.

  ***

  Informacije o programu „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“

  Program „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“ je zajednička inicijativa Evropske unije i Saveta Evrope, pokrenuta radi saradnje s regionom Zapadnog Balkana i Turskom. Ovaj program podržava prilagođene reformske procese o kojima su postignuti dogovori s institucijama, u skladu s relevantnim preporukama tela Saveta Evrope nadležnih za monitoring i savetodavnu aktivnost u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije.

  Program omogućuje korisinicima da ostvare svoje reformske planove i agende i da usklade svoje standarde sa evropskim standardima, gde je relevantno i u procesu proširenja EU. Prilagođena podrška kojom se izlazi u susret zahtevima korisnika pruža se da bi se poboljšali njihovi zakonski okviri i okviri sektorskih politika i da bi se dalje gradili njihovi institucionalni kapaciteti, čime se pojačava rad njihovih institucija. Program nastoji da donese suštinska poboljšanja kvaliteta života građana kroz projekte koji se u okviru njega sprovode.