“Američki krupni kapital biće podrška emigrantima, pre svega Hrvatima u SAD…”: Kako je Dragi Jovanović podučavao komuniste o borbi protiv “neprijateljske emigracije” – Iz poklon knjige koja se dobija uz Nedeljnik

0
wikimeida commons

Ispitivanje Dragog Jovanovića trajalo je gotovo mesec dana: od 24. jula do 20. avgusta 1945. Njegova ćelija nalazila se na čuvenom četvrtom spratu u adaptiranom zatvoru Ozne u Zmaj Jovinoj ulici. Oguljeni zid delio ga je od bivšeg ministra spoljnih poslova Aleksandra Cincar-Markovića, a preko puta se nalazila ćelija Milana Nedića.

Bivši šef policije, ipak, kao da više ne pripada tom sistemu. U ćeliji Ozne Dragi Jovanović udara temelje čuvene borbe protiv “neprijateljske emigracije”, kojoj je do svog hapšenja i sam pripadao.

Jugoslovenska emigracija deli se na dva, odnosno tri dela: srpsku, hrvatsko-slovenačku i ustašku. Nesumnjivo je da će do ujedinjenja tzv. londonske emigracije i one koja je posle oslobođenja napustila zemlju doći vrlo brzo, ako već nije došlo. Spona će biti ljudi Draže Mihailovića, koji su već u zemlji imali kontakte s Nedićevim i Ljotićevim ljudima. Glavna parola za brzo povezivanje biće ugroženost vrhovnog pokrovitelja: kralja.

Dragi Jovanović objašnjava da će hrvatski deo londonske emigracije ući u kontakt s ustašama, kao i da će vođa Hrvata ponovo biti Maček, kao manje kompromitovan, koji će biti veza sa Srbima. Slovenci će kao i do sada biti povezani sa Srbima, ali će sve više uspostavljati veze i s Hrvatima.

Jugoslovenska emigracija će u prvom redu biti prihvaćena od američkog krupnog kapitala, koji se smatra ugroženim u našoj zemlji, zatim od dvorskih krugova. Vatikan će biti jedno od glavnih utočišta neprijateljske emigracije, a s obzirom na spoljnopolitičke težnje za Trstom i Istrom, i Italija će pomagati svima koji su protiv Titove Jugoslavije, predviđa Jovanović, pa kaže:

“Intelidžens servis koji od svog postanka vodi politiku engleskih imperijalista i kapitalističkih interesa i nadalje će biti glavni oslonac za naše emigrante i jedan od glavnih centara protiv nove Jugoslavije. Američki krupni kapital biće takođe podrška emigrantima, pre svega Hrvatima u SAD, koji su bolje organizovani, a uskoro i Srbima.

Ne treba smetnuti s uma da će i masonerije u ovim zemljama pa i ’Grande Orion’ u Parizu biti na strani naše emigracije, jer su uvek orijentisani prema krupnom kapitalu. Veliki deo jugoslovenske emigracije pripada ’Slobodnim zidarima’. Jedno je nesumnjivo: naša emigracija će što pre pokušati da direktno i preko pomenutih centara uspostavi svoju službu u zemlji.”

Dragi Jovanović zatim kao na kakvom predavanju podučava svoje islednike…

***

*Iz knjige Veljka Lalića Dragi Jovanović: Život i zločini srpskog Huvera koja se dobija na poklon uz novi Nedeljnik koji na kioske dolazi u četvrtak 16. jula.

***

NAJBOLJE KNJIGE ZA OVO LETO

Poklon edicija “Velike biografije” uz Nedeljnik nastavila se i u julu sa tri nove hit knjige. Knjiga o najkontroverznijem srpskom špijunu Dušku Popovu dobijala se uz Nedeljnik od 2. jula, knjigu o najkontroverznijem srpskom mangupu Stevici Markoviću čitaoci su dobijali na poklon dobiti uz Nedeljnik od 9. jula, a knjigu o najokontroverznijem srpskom policajcu Dragom Jovanoviću čitaoci dobijaju uz Nedeljnik od 16. jula.