AKS: Vrhovni kasacioni sud brani interese poslovno-bankarskih centara moći

0

Advokatska komora Srbije (AKS) ocenila je da se danas objavljenim pravnim stavovima Gradjanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda o dozvoljenosti bankama da ugovaraju troškove kredita, “direktno narušava pravna sigurnost gradjana i menja dosadašnja sudska praksa”.

Iz AKS su upozorili da doneti pravni stavovi predstavljaju “poslednji u nizu pokušaja da se u pravni sistem Srbije uvedu rešenja koja pogoduju bankarskom sektoru, a na štetu gradjana”.

“Nakon što je advokatura, u dva navrata, uspela da odbrani prava gradjana prilikom pokušaja donošenja nacrta izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku, a naročito da se preko zakonodavne vlasti autentičnim tumačenjima utiče na konkretne sudske postupke koje naši gradjani vode protiv banaka, sada se pribegava ostvarenju istog cilja preko najviše sudske instance”, piše u saopštenju.

Ocenjuje se da dopuna stava o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita, bez obaveze banaka da posebno dokazuje strukturu troškova, dovodi do povlašćenog položaja banaka u odnosu na ostale privredne subjekte, a na štetu gradjana.

“Ovakvim postupanjem se najviša sudska instanca u Srbiji stavila na stranu ekonomskih interesa poslovno-bankarskih centara moći”, ocenili su iz AKS i dodali da “sumnjaju” u nezavisno postupanje Vrhovnog kasacionog suda u konkretnom slučaju.

Advokatska komora Srbije pozvala je Vrhovni kasacioni sud da “bez odlaganja” započne razgovore sa predstavnicima advokature u cilju utvrdjivanja “najboljeg rešenja u interesu gradjana”.