Evropska unija pokrenula je Access2Markets – online info portal za podršku malim i srednjim preduzećima u trgovini. Portal sadrži sve neophodne informacije o trgovinskim sporazumima EU, carinskim dažbinama, pravilima o proizvodima i carinskim procedurama vezanim za EU i još preko 120 tržišta širom sveta.

Portal mogu koristiti i mala i srednja preduzeća iz Srbije. Access2Markets omogućava lak pristup relevantnim informacijama. U samo nekoliko klikova mogu se pronaći informacije o carinskim tarifama, porezima, pravilima porekla, zahtevima uvoza i izvoza, trgovinskim barijerama i carinskim postupcima.

Kome je namenjen?

Access2Markets je namenjen kompanijama, poslovnim organizacijama, trgovinskim komorama, telima koja pružaju usluge poslovnog savetovanja poput Evropske mreže preduzetništva, organizacijama za unapređenje izvoza i drugim entitetima koji sarađuju sa i savetuju kompanije u potrazi za prilikama za izvoz ili onima koje tragaju za izvorima robe izvan EU.

Kako funkcioniše?

Portal sadrži jedinstveni prozor za pretraživanje uslova uvoza i izvoza pojedinačnih proizvoda, kao i podatke o trgovinskim sporazumima i aranžmanima. Informacije o konkretnim proizvodima obuhvataju carinske procedure, zakonodavstvo, kontakte nadležnih vlasti u svakoj zemlji itd. Portal je dostupan na 24 jezika EU.

Po čemu je ovaj portal poseban?

Na portalu Access2Markets, nalazi se i alatka za samoprocenu pod nazivom ROSA, koja nudi dodatnu pomoć kada su u pitanju pravila kojima se definiše „ekonomska nacionalnost“ proizvoda, odnosno „pravila o poreklu.“ Ova pravila su definisana svakim trgovinskim sporazumom ponaosob, kako bi se zaštitili osetljivi tržišni sektori te kako bi kompanije mogle da zahtevaju smanjenje ili ukidanje carinskih dažbina u skladu sa konkretnim sporazumom. Kompanije mogu naći i informacije o tome na koji način se trgovinskim sporazumima EU reguliše trgovina uslugama, uslovima za investiranje ili učešću u javnim tenderima na inostranom tržištu. Na portalu su dostupni i godišnji trgovinski tokovi od 2002. godine naovamo.

Portal Access2Markets takođe nudi informacije o uslovima trgovine i služi kao vodič kompanijama koje žele da izađu na međunarodno tržište. Osim toga, kompanije preko portala mogu da prijave prepreke za trgovinu.

Kako se pristupa portalu?

Portal je optimizovan za korišćenje na pametnim telefonima i tablet računarima i sadrži mnoštvo dodatnih, praktičnih funkcija koje kompanijama pomažu da iskoriste maksimum od trgovinskih sporazuma EU. Naravno, korišćenje portala je potpuno besplatno.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Neophodna polja su označena *

Pre slanja komentara, pogledajte i upoznajte se sa uslovima i pravima korišćenja.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.