Zašto treba da investirate u obrazovanje u doba krize

Piše Lesli Samosi, Executive MBA Director, CITY College, International Faculty of the University of Sheffield

0

Za svako društvo, obrazovanje je uvek bilo kamen temeljac aktivnog ekonomskog angažovanja, pa je takav slučaj i u našem regionu, a definitivno i u Srbiji. Ako analizirate kroz šta je sve naš region morao da prođe tokom ekonomske krize i sada tokom pandemije koronavirusa, pored ostalih izazova sa kojima se suočavamo, ljudi se s pravom pitaju: kako opstati? Šta možemo da uradimo kako bismo iz ovoga izašli jači? Kako da postanemo otporniji na takve događaje? Odgovor je u bržem, pametnijem i efikasnijem razmišljanju u odnosu na konkurenciju. Obrazovanje je kamen temeljac svih ovih pitanja i odgovora. Pitanje je koja vrsta obrazovanja može pomoći u tome da dođemo do odgovora. Odgovor na to pitanje je u „Executive MBA“ obrazovanju.

Od trenutka kada se pojavio koronavirus, preduzeća širom sveta su momentalno morala da se prilagode. To zahteva visok nivo razmišljanja, elastičnost i globalni fokus – sve stvari koje MBA obrazovanje pruža. Tokom poslednjih petnaest godina naš MBA program integrisao je specifična znanja i razmišljanja vezana za upravljanje promenama i prevazilaženje otpora koji se stvara pre nego što se promene dogode. Studenti uče od vodećih predavača iz cele Evropa, koji su svoje znanje i iskustvo sticali širom sveta, a očekuje se da sve naučeno odmah primene u svojim kompanijama u realnom vremenu, kako bi pomogli u rešavanju tekućih problema i planiranju budućnosti. Kriza bilo koje vrste zahteva od naših organizacija da reaguju u realnom vremenu, a za to je potrebno samopouzdanje utemeljeno u znanju i predviđanju.

MBA programi su oduvek predstavljali ulaganje – iz finansijske, ali i perspektive vremena i energije koje je potrebno uložiti u studiranje. Zato je važno znati koliki je povraćaj ulaganja (ROI). Iz perspektive MBA, svaki pokazatelj sugeriše da je povraćaj ulaganja veoma pozitivan i sa „tvrde“ strane (monetarne) i sa „meke“ strane (npr. razvoj veština, napredno znanje). Executive MBA programi poput našeg daju studentima fleksibilnost da uporedo rade i studiraju.

Sa „tvrde“ strane, svi naši podaci sugerišu da naši diplomci brže napreduju u svojim organizacijama, da im studiranje kod nas pomaže da ostvare napredak u karijeri i započinju više novih poslova, što sve dovodi do većeg novčanog uspeha.

Sa „meke“ strane, povraćaj ulaganja dolazi sa samopouzdanjem za donošenje odluka na osnovu najnaprednijih znanja i sa pravom mrežom ljudi od kojih crpe informacije. Diplomci našeg MBA programa postaju deo Alumni kluba od 2.500 ljudi iz Centralne i Južne Evrope.

Još jedan sjajan povraćaj ulaganja je to što svaki naš student u okviru programa ima ličnog kouča koji mu pomaže da se usavrši i unapredi svoje sposobnosti rukovođenja i profesionalnog razvoja; student i trener zajedno rade na postavljanju određenih ciljeva, zajedno prolaze prekretnice na tom putu i postavljaju platformu za uspeh u budućnosti.

Ovaj svet je pun izazova, a naš region je posebno bio izložen raznim izazovima tokom poslednjih dvadeset godina. Diplomci MBA programa spremni su za ove izazove kako bi našu zemlju i društvo učinili boljim mestom za sve.

Upoznajmo budućnost zajedno.

Podsećamo čitaoce da je u toku konkurs za stipendije za Executive MBA program u Beogradu koje smo obezbedili u saradnji sa AmCham u Srbiji i Nedeljnikom