Za rast i razvoj privrede i povećanje zaposlenosti neophodni su kvalifikovani i kompetentni kadrovi

0
Foto: Arhiva PKS

O projektu Regionalni čelendž fond, koji predstavlja jedinstveni instrument dizajniran da poveća zapošljivost građana, pre svega mladih, kao i da i podstakne konkurentnost preduzeća na Zapadnom Balkanu 6 finansiranjem investicija u opremu i infrastrukturu za odabrane projekte dualnog ili kooperativnog obrazovanja, i Drugom pozivu za podnošenje izjava o zainteresovanosti za podršku investicijama u ove projekte, razgovarali smo sa Mirjanom Kovačević, rukovodiocem Centra za edukaciju i dualno obrazovanje i direktor Poslovne Akademije Privredne komore Srbije.

Regionalni čelendž fond 7. marta objavio je Drugi poziv za podnošenje izjava o zainteresovanosti za podršku investicijama u projekte dualnog obrazovanja, koji je otvoren do 14. aprila. Kakva je zainteresovanost kompanija I obrazovnih institucija u odnosu na Prvi poziv?

Sudeći po broju učesnika info sesija i tutorijala, Drugi poziv Regionalnog čelendž fonda za dostavljanje izjava o zainteresovanosti je takođe izazvao veliko interesovanje među kompanijama i obrazovnim ustanovama. Ovoga puta primećujemo nešto veći odaziv visokoškolskih ustanova, verovatno usled primene Zakona o dualnim studijama i intenziviranju saradnje visokih škola i fakulteta sa kompanijama. Ostalo je još malo vremena za podnošenje prijava, do 14. aprila u ponoć, kada ćemo jasnije moću da uporedimo interesovanje u odnosu na prošlu godinu. I ovoga puta, sredstva za investicije obezbedili su Nemačka razvojna banka i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), u saradnji sa Komorskim investicionim forumom čija je članica i Privredna komora Srbije.

Regionalni čelendž fond je već dodelio sredstva za 11 konzorcijuma koji su se odazvali na Prvi poziv. Koliki je iznos sredstava koja su obezbeđena i koja je njihova namena?

Jedanaest konzorcijuma iz Srbije koje čine obrazovne ustanove, institucije i privrednici koji su uspostavli partnerstvo u cilju razvoja i implementacije dualnog obrazovanja, predloženo je za finansiranje nakon Prvog javnog poziva. Oko 4,2 miliona evra opredeljeno je za ulaganja u modernu mehanizaciju i opremu i infrastrukturne radove u obrazovnim ustanovama, ali i finansiranje obuka kadrova iz škola i kompanija. Pored toga, sredstva iz Fonda upotrebiće se i za adaptacije i rekonstrukcije učionica, radionica i laboratorija, što će biti od velikog značaja za unapređenje kvaliteta i relevantnosti praktične nastave koja se odvija u školama. Nagrađeni su konzorcijumi iz različitih privrednih grana, od mašinstva i obrade metala, preko trgovine i prehrambene tehnologije, do zdravstva. Svima je zajednička posvećenost sprovođenju programa dualnog obrazovanja ili unapređenju saradnje obrazovnih ustanova i privrede zarad zajedničkog sprovođenja obrazovnih programa.

Da li obuke za zapošljavanje, za koje je Fond predvideo sredstva, imaju za cilj jačanje konkurentnosti preduzeća i na koji način? Koliko su kompanije voljne da ulažu u svoje zaposlene i njihove kompetencije?

Osnovni ciljevi Regionalnog čelendž fonda jesu upravo unapređivanje zapošljivosti, prvenstveno mladih, ali i odraslih koji su nezaposleni, kao i jačanje konkurentnosti privrede. Kroz podršku sprovođenju savremenih obrazovnih prgrama uz najnovije tehnologije koje se koriste u privredi, učenici i studenti če sticati relevantna i primenljiva znanja. Privrednici imaju dosta izazova u pronalaženju adekvatno obučene radne snage i prilika da učestvuju u ovakvim programima im u tome može značajno pomoći.

Kakav je značaj finansiranja ovakvih projekata za dalji razvoj naše privrede i ekonomiju Zapadnog Balkana? Da li imamo kapacitete da konkurišemo razvijenijim evropskim privredama?

Budući da KIF okuplјa oko 350.000 kompanija, uglavnom malih i srednjih po veličini, ideja je da se ubrza razvoj preduzetničkog duha i jačanje lokalnih, ali i stranih ulaganja, kao preduslov za rast i razvoj privreda i povećanja zaposlenosti. Za postizanje ovih ciljeva neophodni su kvalifikovani i kompetentni kadrovi, kao i njihova mobilnost u okviru regiona, što se može obezbediti samo ako su sistemi stručnog obrazovanja i osposoblјavanja  zasnovani na kvalitetu i potrebama tržišta. Zato možemo reći da je i unapredjenje stručnog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana jedan od glavnih prioriteta planova i aktivnosti KIF.

Projekat kao što je Challenge Fund može pomoći da se sistem učenja učini funkcionalnim, produktivnim i korisnim za izgradnju baze veština relevantnih za tržište rada u regionu, jer ima za ciljeve  unapređivanje stručnog obrazovanja na nivou srednjeg, visokog i obrazovanja odraslih u pravcu veće primene dualnog modela obrazovanja, povećanje zapošljivosti u regionu Zapadnog Balkana i posticanje regionalnog ekonomskog razvoja.