Vrhovni kasacioni sud: “Presuda Šariću ukinuta zbog povreda krivičnog postupka”

0
Foto: Profimedia

(Beta) – Vrhovni kasacioni sud Srbije je danas saopštio da je u slučaju Darka Šarića ukinuo pravosnažnu presudu Apelacionog suda u Beogradu i vratio mu premet na ponovo odlučivanje zbog bitnih povreda krivičnog postupa narušavanjem pretpostavke nepristrasnosti sudija.

Vrhovni kasacioni sud je utvrdio da je drugostepenom presudom “učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka jer su u postupku donošenja presude povodom izjavljenih žalbi učestvovale sudije koje su zbog ranijeg odlučivanja o produženju pritvora u istom predmetu, imale izražen stav o postojanju opravdane sumnje da je okrivljeni Darko Šarić izvršio krivično delo”.

Po Vrhovnom kasacionom sudu, ta “procesna uloga (sudija) predstavlja osnov za njihovo obavezno izuzeće od odlučivanja u postupku po žalbama na prvostepenu presudu”.

Odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branilaca okrivljenog, Vrhovni kasacioni sud je naveo da je posebno imao u vidu i relevantne odluke Evropskog suda za ljudska prava.

Taj sud je precizirao da je presudom od 22. aprila usvojio kao osnovan zahtev za zaštitu zakonitosti branilaca okrivljenog Darka Šarića, advokata Radoslava Baćevića i Danila Šarića.

U odnosu na okrivljenog Šarića, po službenoj dužnosti, i u odnosu na ostale okrivljene i svedoke saradnike ukinuta je pravnosnažna presuda Apelacionog suda u Beogradu u osuđujućem delu i predmet je u tom delu vraćen Apelacionom sudu u Beogradu na ponovno odlučivanje.

Šarić i njegova grupa bili su osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne zbog šverca skoro šest tona kokaina.