Vladimir Vukotić: Banka sa 3 strateška cilja

Intervju: Vladimir Vukotić, predsednik Izvršnog odbora i izvršni direktor (CEO), 3 Banka

0
Foto: Promo

Kako je došlo do promene imena banke i šta predstavlja broj 3 u novom imenu? Ima li to veze sa vašim ciljevima i vizijom?

Ime kompanije je sastavni deo imidža brenda, i izuzetno je značajno za ukupnu sliku koju klijenti i javnost o njoj imaju. Mi smo ustanovili da je naše staro ime daleko našim klijentima, da ga često pogrešno izgovaraju, teško pamte, a to svakako ne ide u prilog našoj težnji da svojim klijentima budemo bliski. Bilo nam je potrebno novo ime, koje se lako pamti i lako izgovara. Istovremeno, želeli smo da to ime oslikava ono što mi jesmo i što radimo. Za broj tri smo se odlučili kako bismo istakli da banka nema samo jedan, već čak tri strateška cilja – brigu o ljudima (klijentima i zaposlenima), planeti (životnoj sredini) i ekonomskom prosperitetu zajednice u kojoj posluje i banke same. I drvo koje smo inkorporirali u logotip ima tri grane koje upućuju na ta tri naša cilja.

Vaša banka ima jednu specifičnost: usmerena je na kategorije klijenata koje imaju otežan pristup finansiranju. Koje su to kategorije i kako im u stvari pomažete?

Još od 2009. godine, mi smo se diferencirali od konkurencije time što smo se fokusirali na one kategorije klijenata kojima je pristup kreditima bio limitiran. Upravo je to i razlog što je čak 45 odsto naših klijenata, prema podacima iz Kreditnog biroa, svoj prvi kredit dobilo upravo kod nas. Najpre smo kredite odobravali malim poljoprivrednim gazdinstvima koja vrlo teško dobijaju finansijsku podršku, zatim penzionerima sa niskim penzijama, pa onima preko 75 godina starosti koji do naše ponude nisu imali pristup finansiranju. I naposletku, usmerili smo podršku i na male preduzetnike.

Zašto su vam mala poljoprivredna gazdinstva i mali biznisi toliko važni? Prepoznajete li u tome budući potencijal ili i svoj lični razvoj od početaka do danas?

Mi istinski razumemo šta znači početi od početka jer smo i mi tako krenuli 2002. godine, kada smo osnovani kao štedionica sa svega dvoje zaposlenih, minimalnim kapitalom i na jako konkurentnom tržištu. Danas naš tim broji preko 500 ljudi i možemo da kažemo da smo mi u stvari jedna uspešna preduzetnička priča. Upravo zato je jedna od naših najznačajnijih vrednosti da svako zaslužuje priliku. I tu ne mislim samo na klijente, već i na naše zaposlene. Kod nas, priliku za posao imaju i mladi ljudi bez prethodnog iskustva u bankarstvu, a 95% naših menadžera čine ljudi koji su u našoj banci započeli karijeru kao početnici u bankarstvu. Da bi napredovali, nisu morali da “pređu kod komšije” već samo da budu posvećeni.

Ljudi koji nemaju ugovor za stalno neretko imaju problem sa finansiranjem. Da li vi imate nešto što možete da im ponudite?

Jako veliki broj građana radi po ugovorima na određeno, o povremenim, privremenim poslovima, ugovorima o delu i slično. Nažalost, to najčešće znači da im je nedostupno bilo kakvo dugoročnije finansiranje, to jest da za sve što im zatreba moraju da imaju novac, eventualno da pozajme od nekog, što nije uvek baš prijatno. Zato smo pokrenuli pilot-projekat u nekoliko gradova, u okviru kojeg finansiramo upravo ovu kategoriju klijenata. S obzirom na to da takvog proizvoda na našem tržištu do sada nije bilo, pratimo rezultate i pažljivo upravljamo rizicima, kako bismo ovaj proizvod postepeno uvodili u celu prodajnu mrežu.

Kakva je vaša vizija unutrašnjeg razvoja za godinu i godine pred nama?

Svakako nastavljamo da radimo u istom maniru, da podržavamo one kojima je podrška potrebna, a nedostupna. U narednom periodu, pored daljeg rada na kreditu za građane bez stalnog radnog odnosa, fokusiraćemo se na digitalizaciju, kako bismo dodatno olakšali svojim klijentima pristup finansijama. Naše poslovanje je u velikoj meri bazirano na terenskom radu, naši savetnici dolaze kod klijenata, završavaju kompletnu papirologiju, pa klijent zbog kredita dolazi u banku tek kada treba da potpiše papire kako bi kredit bio isplaćen. Digitalizacijom procesa, dodatno ćemo olakšati klijentima proces i efikasnije trošiti resurse banke.