Važno je šta želi korisnik

  Piše Petar Purić, pomoćnik izvršnog direktora i direktor Sektora za prodaju osiguranja, Triglav osiguranje

  0
  Foto: Promo

  Triglav osiguranje a.d.o. prvenstveno je okrenuto klijentima, a želja mu je da kreira kvalitetne proizvode prema njihovim potrebama. Osim toga, veoma je bitna i kvalitetna i brza isplata šteta. Uvođenje novih i razvoj postojećih kanala komunikacije i prodaje jedan je od najznačajnijih preduslova kvalitetnog poslovanja i unapređenja dugoročnog odnosa sa klijentima. Razvoj Društva prati proširivanje poslovne mreže, a u želji da se obezbedi pristupačnost klijentima otvaraju se nove ekspoziture, filijale i prodajna predstavništva.

  Pre svega smo orijentisani ka klijentima. Bez toga naš posao gubi smisao. U fokus stavljamo sam razvoj proizvoda koji zadovoljavaju gotovo sve njihove potrebe iz oblasti osiguranja. Pandemija uzrokovana koronavirusom, podigla je svest ljudi o značaju lične odgovornosti i njenom uticaju na neposredno i šire okruženje, prvenstveno prema zdravlju, životu, imovini. Rast tržišta zdravstvenih osiguranja u prvih devet meseci 2021. od skoro 22% govori u prilog činjenici da su mnogi potražili bolji vid zaštite u vidu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, koje pruža komfornu, kvalitetnu i brzu negu, u slučaju narušenog zdravlja i nezgoda.

  Sa Triglav dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem klijent ima pristup najmodernijoj dijagnostici, prijem kod vrhunskih lekara, pregled mu je obezbeđen odmah, odnosno u roku do tri dana, a čitave godine je zaštićen do određene sume. Lečenje mu je omogućeno u privatnim zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike Srbije. Pored toga, aktivno radimo na daljem razvoju paketa iz oblasti osiguranja domaćinstva, pa tako pod jednim proizvodom korisnici mogu imati najveći broj osiguravajućih pokrića. Takođe, kroz paket osiguranja imovine koji će kao fokus imati polise za preduzetnike, mala i srednja preduzeća, pokazaćemo da smo stabilan i siguran partner na putu ekonomskog razvoja naših klijenata.

  Glavni zadatak i pitanje koje smo sebi postavili u vreme pandemije jeste kako da se približimo građanima Srbije, kako da nas prepoznaju kao komšije, deo društvene zajednice i kao nekoga ko deli iste brige, radosti i nedoumice kao i oni.

  Odgovor nije bio jednostavan jer je tradicionalan pristup bio prilično konzervativan, a vreme u kome živimo zahteva bržu transformaciju. S druge strane, tema o kojoj osiguravajuća industrija intenzivno govori već godinama je digitalizacija. Međutim, treća varijabila u ovoj matrici je bio krajnji korisnik. Dakle, pre svega je važno šta on želi.

  Rešavanje ove jednačine sa više nepoznatih dalo nam je odgovor da nema jednoznačnih odgovora i da je jedina mogućnost hibridni model. Nastavili smo sa širenjem poslovne mreže otvaranjem novih organizacionih jedinica u gradovima gde nismo bili prisutni, što je bio iskorak u odnosu na trendove na tržištu osiguranja Republike Srbije, jer želimo da budemo i fizički blizu naših klijenata. Isto tako, paralelnim koracima koračamo ka jasnoj digitalnoj transformaciji i digitalizaciji našeg poslovanja. 

  Kao krajnji rezultat možemo reći da je održan kontinuitet poslovanja, veoma brzo su izmenjeni postojeći i uvedeni novi proizvodi, uvedene su novine od kojih će mnoge ostati u primeni i posle pandemije. Spremni da transformišemo i sebe i celo tržište idemo i dalje u susret onima od kojih zavisi naše poslovanje, onima koji su u našem potpunom fokusu – klijentima.