Uticaj pandemije na mađarsku ekonomiju

  0

  Mađarska ekonomija bila je u procesu stagnacije pre početka pandemije COVID-19. Prema poslednjim prognozama MMF-a iz oktobra 2020. godine, zbog COVID-19, BDP je pao na -6,1% u 2020. godini, ali će prema previđanjima dostići +3,9% u 2021. godini, zahvaljujući oporavku globalne ekonomije.

  Mere donete sredinom marta 2020. godine zbog suzbijanja virusa imale su manji uticaj na ekonomske pokazatelje u prvom kvartalu, kada je BDP smanjen za 0,4%. Privreda je izašla iz recesije u trećem kvartalu kada su se industrijska proizvodnja i izvoz smanjivali sporijim tempom u odnosu na drugi kvartal, što ukazuje na poboljšanje aktivnosti privatnog sektora. Rast u maloprodaji i bolje raspoloženje potrošača nagovestili su oporavak u potrošnji domaćinstava. Indikatori za četvrti kvartal su pokazali da je poslovno raspoloženje u oktobru dodatno poraslo, ali i da su potrošači postali pesimestičniji, zbog povećanog broja novih slučajeva COVID-19.

  U međuvremenu, krajem oktobra, Savet Evropske Unije odobrio je Mađarskoj zajam u iznosu od 504 miliona evra u okviru programa EU za zaštitu radnih mesta i održavanje prihoda usled pandemije.

  Inflacija je usporena od početka COVID-19 zbog pada cena goriva i uticaja recesije na cene usluga. Inflacija hrane ostala je visoka zbog povećanja cena robe i poremećaja u snabdevanju.

  Međutim, nova ograničenja za suzbijanje drugog talasa infekcije ove jeseni odložiće oporavak. Ukidanjem mnogobrojnih ograničenja, primenjivanjem vakcina, globalna trgovina počeće da raste, domaća i spoljna potražnja očekuje oporavak od sredine 2021. Tržište rada ima pozitivna očekivanja od sredine 2021. godine, dok će inflacija i dalje biti povišena. Potrebno je postepeno ukidanje privremenih mera za blagovremeno očuvanje postojećih preduzeća kako bi se omogućila efikasna preraspodela.

  Za 2021. godinu se očekuje oporavak BDP-a kroz oporavak privatne potrošnje, rast spoljne potražnje usled ponovnog otvaranja globalne ekonomije i priliva finansijske podrške iz EU. Međutim, nepredvidivi tok pandemije predstavlja negativan uticaj na rezultate i predviđanja u budućnosti. Kancelarija za promociju malih i srednjih preduzeća u regionu Zapadnog Balkana (HEPA) radi na povezivanju mađarskih i srpskih kompanija koje će nadamo se doprineti stabilizaciji ekonomije.