Ursula fon der Lejen: “Proces proširenja na Zapadni Balkan u narednih pet godina mora da bude ubrzan i održiv…”

0
Foto: Profimedia

Proces proširenja na Zapadni Balkan će u narednih pet godina morati da bude održiv i ubrzan, zasnovan na proceni spremnosti na objektivnim kriterijumima za svaku pojedinačnu zemlju, rekla je Ursula fon der Lejen, novoimenovani predsednik Evropske komisije, u pismu Oliveru Varhejiju, novoimenovanom komesaru za proširenje, preneo je N1.

U pismu koje je upućeno 7. novembra navodi se da Evropska komisija proces proširenja mora održati kredibilnim, te istakla da će i njena komisija stajati iza predloga sadašnje komisije da se Severnoj Makedoniji i Albaniji dozvoli početak pregovora.

Ona je navela da je evropska perspektiva za Zapadni Balkan pomogla da se prevaziđu istorijske podele i pokrenu suštinske političke i ekonomske reforme, kao i da je spoljni uticaj u regionu značajno porastao.

“Vi bi trebalo da radite na ubrzavanju strukturalnih i institucionalnih reformi, sa snažnim fokusom na temelje vladavine prava, ekonomski razvoj i reformu javne administracije. Očekujem da podržite sve napore u borbi protiv korupcije u celom regionu i sve napore za dobrosusedske odnose i rešavanje međusobnih sporova”, napisala je oredsednica EK u pismu Varhejiju.

Ona je dodala da će od svih komesara očekivati najviši nivo transparentnosti i etičkog rada.

“Ne sme biti prostora sumnjama u naše ponašanje i integritet. Kodeks ponašanja za komesare mora da postavi standarde i pravila koja se moraju poštovati. Vaša dužnost je da trošenje novca s kojim ćete raspolagati bude na korist poreskih obveznika i da sledi principe odgovornog finansijskog postupanja”, naglasila je ona.

Fon der Lejen je istakla da očekuje odgovorno korišćenje instrumenata pretpristupne pomoći, kreativan i inovativan pristup pri njihovom korišćenju, kao i podršku korišćenju javno-privatnog partnerstva u njihovoj realizaciji, bez detaljnijeg objašnjenja na šta se ovo konkretno odnosi.

“U konsultacijama s visokim predstavnikom za spoljne poslove i potpredsednikom Komisije postaraćete se da koordinišete Vaše aktivnosti s Evropskom ekonomskom zonom. Predstavljaćete komisiju u Savetu EU za spoljne poslove i koordiniraćete prisustvovanje drugih članova Evropske komisije, u skladu sa potrebama”, rekla je ona, uz napomenu da će Varheji slediti uputstva Jozepa Borela, visokog predstavnika EU za spoljne poslove, koji će mu pružiti podršku u njegovom poslu.