Nakon potpisivanja ugovora o garanciji sa Evropskim investicionim fondom (EIF) u novembru 2018. godine u ukupnom iznosu od 25 miliona evra, UniCredit Banka je počela da odobrava kredite u okviru inicijative „EU za Srbiju – finansiranje MSP ” pokrivene garancijama Programa za razvoj preduzeća Zapadnog Balkana i inovacije (WB EDIF), namenjene mikro, malim i srednjim preduzećima.

Zahvaljujući novom ugovoru, UniCredit Banka ima mogućnost da podrži značajan broj ovakvih preduzeća u Srbiji, omogućivši im povoljnije uslove finansiranja, koji se, pre svega ogledaju u nižoj kamatnoj stopi, manjim zahtevima za obezbeđenjem, dužim periodom otplate ili kombinacijom navedenih elemenata. Krediti se odobravaju za obrtni kapital i finansiranje investicija ili inovacija u maksimalnom iznosu do 500,000 evra po klijentskoj grupi.

Spas Vidarkinski, direktor Sektora korporativnog i investicionog bankarstva u UniCredit Banci je izjavio: „Svesni smo značaja koji imaju mala i srednja preduzeća kao pokretači ekonomskog razvoja i kreatori novih radnih mesta u svim privredama u razvoju. Stoga je ovaj segment u fokusu naše banke već duži niz godina. Prvi ovakav ugovor sa EIF-om smo potpisali 2014. godine kada smo preduzeća podržali sa 30 miliona evra. Ono što je za naše klijente najznačajnije je da se ovi krediti odobravaju po nižim kamatnim stopama i sa smanjenim zahtevima za kolateralom, s obzirom na to da Evropski investicioni fond preuzima na sebe deo rizika i time im pomaže da se zaduže .“

O programu “EU za Srbiju – finansiranje za MSP”

Program “EU za Srbiju – finansiranje MSP” odnosi se na davanje garancijskih šema za firme u Srbiji. Program finansira Evropska unija, a realizuje se na inicijativu Ministarstva privrede Republike Srbije i pod rukovodstvom Evropskog investicionog fonda (EIF). Ova šema je razvijena pod okriljem Programa za razvoj preduzeća i inovacije Zapadnog Balkana (WB EDIF), platforme za saradnju između Evropske komisije i finansijskih institucija koje posluju u regionu sa ciljem obezbeđivanja finansiranja i podrške malim i srednjim preduzećima (MSP).

O Evropskom investicionom fondu

Evropski investicioni fond (EIF) je deo grupe Evropske investicione banke. Njegova osnovna misija je da podrži evropska mikro, mala i srednja preduzeća i pomogne im da pristupe finansiranju. EIF kreira i razvija rizični i kapital za rast, garancije i mikrofinansijske instrumente koji su usmereni naročito na taj tržišni segment. EIF u toj ulozi teži ciljevima EU kojima se podupiru inovacije, istraživanje i razvoj, preduzetništvo, rast i zapošljavanje.

O WB EDIF programu

WB EDIF je inicijativa koju finansira EU radi poboljšanja pristupa finansiranju malim i srednjim preduzećima na Zapadnom Balkanu. WB EDIF se oslanja na stručnost 27 organizacija na međunarodnom, regionalnom i lokalnom tržištu, uključujući predstavnike samih zemalja, i angažuje oko 175 miliona evra za finansiranje i podršku MSP na Zapadnom Balkanu. Ovo finansiranje je do sad podržalo otvaranje više od 78.032 novih radnih mesta u regionu. Cilj programa je da jača konkurentnost preduzeća širom regiona kroz poboljšanje pristupa finansiranju pod povoljnijim uslovima, savetovanje, usmeravanje i podizanje kapaciteta.

O UniCredit Banci Srbija

UniCredit Banka Srbija je članica UniCredita, jednostavne i uspešne panevropske poslovne banke sa korporativnim i investicionim bankarstvom potpuno posvećenim klijentima, koja širokoj bazi od 26 miliona klijenata pruža jedinstvenu mrežu u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Evropi. UniCredit omogućava lokalnu ekspertizu, ali i međunarodni opseg i prati i podržava svoje klijente globalno, obezbeđujući im nenadmašan pristup vodećim bankama članicama Grupe na 14 ključnih tržišta, ali i u 18 zemalja širom sveta. UniCreditova evropska bankarska mreža obuhvata Italiju, Nemačku, Austriju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku Republiku, Mađarsku, Rumuniju, Rusiju, Srbiju, Slovačku, Sloveniju i Tursku.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre slanja komentara, pogledajte i upoznajte se sa uslovima i pravima korišćenja.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.