Umor, slabost mišića, otežano disanje: I posle godinu dana od korone polovina ljudi oseća posledice, pokazuje studija iz Vuhana

0
Ilustracija: Profimedia

Većina simptoma COVID-19 kod hospitalizovanih pacijenata nestaje u roku od 12 meseci, međutim, otprilike polovina još uvek ima bar jedan uporni simptom, pokazalo je istraživanje koje je obuhvatilo 1.276 pacijenata iz kineskog Vuhana, objavljeno je u časopisu The Lancet.

Otprilike svaka treća osoba još uvek je osećala otežano disanje a neki pacijenti imaju i dalje oštećenja pluća, posebno oni koji su doživeli najteži oblik koronavirusa (sa 12 meseci 35,7% pacijenata koji su podvrgnuti dodatnim zdravstvenim testovima pluća imali su oštećenja difuzije-smanjeno protok kiseonika iz pluća u krvotok).

Sve u svemu, oni koju su preživeli koronavirus bili su manje zdravi od ljudi iz šire zajednice koji nisu bili zaraženi virusom SARS-CoV-2.

Profesor Bin Cao iz Nacionalnog centra za respiratornu medicinu, Bolnice kinesko-japanskog prijateljstva u Kini, rekao je: „Naša studija je najveća do sada za procenu zdravstvenih ishoda hospitalizovanih preživelih od COVID-19 nakon 12 meseci od kojih su se razboleli. Iako se većina dobro oporavila, zdravstveni problemi su postojali kod nekih pacijenata, posebno kod onih koji su bili kritično bolesni tokom boravka u bolnici. Naši nalazi ukazuju na to da će oporavak za neke pacijente trajati duže od godinu dana, a to treba uzeti u obzir pri planiranju pružanja zdravstvenih usluga nakon pandemije”.

Ima mnogo prijava dugoročnih efekata koronavirusa koje izazivaju sve vevću zabrinutost. Prethodno istraživanje (istog istraživača) koje je izveštavalo o rezultatima 1.733 hospitalizovanih preživelih od COVID-19 posle šest meseci pokazalo je da oko tri četvrtine pacijenata ima stalne zdravstvene probleme.

Nova studija uključuje 1.276 pacijenata.

Pacijenti su otpušteni iz bolnice u Vuhanu, Kina, između 7. januara i 29. maja 2020. Oni su prošli detaljne zdravstvene preglede sa šest i 12 meseci (uzeti od datuma kada su prvi put osetili simptome COVID-19) kako bi se procenili stalni simptomi i njihov kvalitet života povezan sa zdravljem. To je uključivalo upitnike licem u lice, fizičke preglede, laboratorijske testove i šestominutni test hodanja za merenje nivoa izdržljivosti pacijenata.

Prosečna (srednja) starost pacijenata uključenih u studiju bila je 57 godina. Ishodi pacijenata su praćeni u proseku od 185 dana (šestomesečna provera) i 349 dana (12-mesečna provera). Mnogi simptomi su vremenom nestali, bez obzira na težinu početne bolesti. Udeo pacijenata koji i dalje osećaju bar jedan simptom nakon godinu dana pao je sa 68% na šest meseci na 49% na 12 meseci.

Ovo smanjenje je primećeno bez obzira na težinu COVID-19 koju su pacijenti doživeli tokom hospitalizacije.

Umor ili slabost mišića bili su najčešće prijavljeni simptom, a oko polovine pacijenata to je doživelo nakon šest meseci, palo na jednog od pet pacijenata u jednoj godini. Skoro jedna trećina pacijenata je prijavila da se oseća otežano disanje sa 12 meseci, što je bilo nešto više nego sa šest meseci naspram 26% sa 6 meseci . Ovo je bilo češće kod pacijenata koji su imali najteži oblik bolesti i koji su bili na respiratoru tokom boravka u bolnici, u poređenju sa onima kojima nije bio potreban tretman kiseonikom.

Na šestomesečnoj kontroli, 349 učesnika studije je prošlo test plućne funkcije, a 244 od tih pacijenata je završilo isti test sa 12 meseci. Udeo pacijenata koji su doživeli difuzijsko oštećenje nije se poboljšao od šest meseci do 12 meseci i to se videlo u svim grupama bez obzira na to koliko su bili bolesni tokom hospitalizacije.

Takođe na šestomesečnoj proveri, 353 učesnika studije obavilo je CT grudnog koša. Otprilike polovina njih pokazala je abnormalnosti pluća na svom skeniranju i ponuđeno im je ponovno snimanje sa 12 meseci. Od 118 pacijenata koji su završili skeniranje sa 12 meseci, udeo pacijenata sa abnormalnostima značajno se smanjio u svim grupama, ali je i dalje bio visok, posebno u najteže bolesnoj grupi.

U poređenju sa muškarcima, žene su 1,4 puta češće prijavile umor ili slabost mišića, dva puta češće prijavile anksioznost ili depresiju i skoro tri puta veće šanse da imaju oštećenje difuzije pluća nakon 12 meseci.

Ljudi koji su bili lečeni kortikosteroidima tokom akutne faze bolesti sa COVID-19 imali su 1,5 puta veću verovatnoću da će posle 12 meseci doživeti umor ili slabost mišića, u poređenju sa onima koji nisu bili lečeni kortikosteroidima tokom svoje bolesti.

Autori kažu da će ovi nalazi biti važni za praćenje u budućim istraživanjima kako bi se bolje razumelo zašto simptomi COVID-19 traju kod nekih ljudi.

U poređenju sa ljudima iste starosti, pola i već postojećim zdravstvenim problemima koji nisu imali COVID-19, preživele osobe hospitalizovane su verovatnije doživele bol ili nelagodu sa 12 meseci prema 5% šire zajednice . Takođe je veća verovatnoća da će imati problema sa pokretljivošću.

1