Nastavlja se pozitivan trend rasta fakturisane premije u Triglav osiguranju Beograd

U prva tri meseca 2019. godine Triglav grupa je fakturisala 317 miliona evra konsolidovane bruto premije, što je 8 % više nego u istom periodu prošle godine. Konsolidovana bruto dobit je porasla za 8 % i iznosi 29,9 miliona evra. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine Grupa potvrđuje najavu planiranog godišnjeg rezultata. Paralelno s dobrim poslovanjem u delatnosti osiguranja, što odražava povoljan kombinovani procenat Grupe, Triglav je povećao obim sredstava u upravljanju svojih klijenata. Ove godine Grupa nastavlja sprovoditi svoje strategije rasta i razvoja, ušla je na makedonsko tržište penzijskih osiguranja i uspešno završila kupovinu društva ALTA Skladi. Triglav osiguranje Beograd, deo Triglav grupe, je u prvom kvartalu 2019. godine postiglo rast ukupne premije osiguranja od 14% (obračunato u evrima) u odnosu na isti period prethodne godine.

Profitabilno poslovanje. Triglav grupa je u prvom tromesečju 2019. ostvarila dobit pre oporezivanja u visini od 29,9 miliona evra (indeks 108 u odnosu na isti period prošle godine). Na to je uticalo dobro poslovanje u delatnosti osiguranja i viša neto dobit od prodaje finansijskih proizvoda.

Rast premije od 8 %. Prilike na tržištima osiguranja u jugoistočnoj Evropi ove godine ostaju pod uticajem pozitivnih ekonomskih prilika u poslednjih nekoliko godina, a istovremeno na poslovanje utiče zaoštrena konkurencija na području cena. Grupa je u prvom tromesečju ove godine u odnosu na isti period prošle godine ostvarila rast fakturisane konsolidovane bruto premije od 8 %, što ukupno iznosi 317 miliona evra. Rast premije Triglav grupe ostvaren je na većini tržišta iznad rasta celokupnog tržišta. U Sloveniji, gde Triglav grupa ima 76-postotni udeo konsolidovane premije, rast premija bio je u proseku 6 % (tržište je imalo 5 %), a na tržištima izvan Slovenije 10 %. Triglav grupa sistematski sprovodi zacrtane akcente svoje strategije – prilagođava ponudu potrebama klijenata određenog tržišta, razvija svoje prodajno-komunikacione kanale (posebno na tržištima izvan Slovenije širi ugovorno-prodajnu mrežu i bankovni prodajni kanal) i sprovodi aktivnu marketinšku prodajnu politiku.

Gledano sa aspekta pojedinačnih segmenata osiguranja Grupa je ostvarila rast premije svih vrsta imovinskih osiguranja, a rast celokupnog segmenta iznosio je 9 %. U segmentu životnih i penzijskih osiguranja premija je snižena za 2 %, prvenstveno zbog niže jednokratne premije osiguranja u poređenju sa istim periodom prošle godine. Premije zdravstvenih osiguranja su se povećale za 20 % kao posledica većeg broja sklopljenih osiguranja i prilagođavanja cena, na koje prvenstveno utiču obim i rast cena zdravstvenih usluga.

Relativno povoljni štetni događaji. Fakturisani bruto iznosi šteta Triglav grupe bili su niži za 3 % u odnosu na isti period prošle godine i iznosili su 166 miliona evra. Masovni štetni događaji na njih nisu imali jasan uticaj. Neto izdaci za štete bili su na očekivanoj visini i u poređenju s onima od prošle godine, koji su bili relativno niski, viši za 6 %. Njihov rast je 1 postotni bod iznad rasta neto prihoda od premija osiguranja ovogodišnjeg prvog tromesečja (indeks 105), zbog čega je procenat šteta ovogodišnjeg tromesečja nešto viši od prošlogodišnjeg. Kombinovani količnik Triglav grupe iznosio je povoljnih 91,6 % (prošlogodišnji 88,5 %).

Povećan obim sredstava u upravljanju. Upravljanje imovinom u Triglav grupi obuhvata štednju preko usluga osiguranja kao i ulaganje u  uzajamne i penzijske fondove. Društvo za upravljanje Triglav Skladi je krajem prvog tromesečja povećalo obim sredstava u upravljanja, na šta su uticale prilike na tržištima kapitala i neto priliv. U uzajamnim fondovima upravljalo se sa 662 miliona evra neto vrednosti sredstava ili sa 9% više nego krajem 2018. godine, dok su se sredstva individualnog upravljanja imovinom povećala za 20 % na 60 miliona evra.

U 2019. godini je Triglav grupa u skladu sa strateškim usmerenjem jačanja delatnosti upravljanja imovinom na makedonskom tržištu penzijskih osiguranja osnovala društvo za upravljanje obaveznim i dobrovoljnim penzijskim fondovima Triglav penzisko društvo AD Skoplje. U Sloveniji je uspešno završila kupovinu društva za upravljanje Alta Skladi. Sa oba svoja društva za upravljanje Triglav grupa postaje vodeći ponuđač uzajamnih fondova na slovenačkom tržištu.

Realizovani viši prinosi od finansijskih ulaganja. Grupa je krajem marta 2019. raspolagala sa 3,2 milijarde evra finansijskih investicija. Njihovi prinosi (bez prinosa ulaganja životnih osiguranika koji preuzimaju investicijski rizik) iznosili su 33,5 miliona evra, a na njihovo povećanje u poređenju sa prošlom godinom uticali su viši neto prihodi od prodaje finansijskih sredstava kao i viši neto prihodi zbog promene realne vrednosti. Neto prihodi od kamata se zbog niskih kamatnih stopa još uvek smanjuju.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: “Sa poslovanjem u prva tri meseca ove godine smo zadovoljni, a uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine, potvrđujemo svoju najavu planiranog godišnjeg rezultata. Sa timom od preko 5 hiljada saradnica i saradnika sledimo zacrtanu strategiju i razvijamo Triglav u pravcu savremene, inovativne i dinamičke osiguravajuće i finansijske grupe, koja čvrsto ostaje na vodećem položaju u Sloveniji i šire u regionu.“

Triglav grupa u Srbiji

Triglav osiguranje Beograd je prvi kvartal 2019. godine završilo sa rastom ukupne fakturisane premije od 14% (obračunato u evrima po prosečnom kursu u periodu), u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupna fakturisana premija iskazana u evrima zabeležila je rast od 17% u segmentu neživotnih osiguranja. Društvo održava stabilnu 5 poziciju na tržistu osiguranja u Republici Srbiji sa kontinuiranim rastom tržisnog učešća, koje na kraju 2018. godine, prema kriterijumu fakturisane premije, iznosi 5,8%. Rast premije je bio za 1,9 procentnih poena viši od rasta srpskog tržišta osiguranja, odnosno za 2,8 procentnih poena viši u segmentu neživotnih osiguranja.

»Prvi kvartal 2019. godine završili smo sa rastom fakturisane premije u planskim veličinama i prema usvojenoj stategiji poslovanja dajući akcenat na aktivnostima daljeg proširenja i unapređenja poslovne mreže. Na taj način obezbedili smo svojim klijentima iz nekoliko gradova u Srbiji naše usluge pristupačnijim. U nastavku godine planiramo da zadržimo pozitivan trend poslovanja uz dalji razvoj i unapređenje kanala prodaje.«, izjavio je gospodin Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav osiguranja u Beogradu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre slanja komentara, pogledajte i upoznajte se sa uslovima i pravima korišćenja.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.