Svetski dan borbe protiv limfoma

  0

  Udruženje pacijnata obolelih od limfoma – LIPA i ove godine obeležilo je Svetski dan borbe protiv limfoma 15. septembra  u Beogradu na Cvetnom trgu, postavkom instalacija u boji sa imenima pacijenata sa ličnim pričama. Cilj je da ukažu u javnosti sa kavim se sve situacijama suočavaju pacijenti oboleli od limfoma i koliko je težak put izlečenja. Ovogodišnja kampanja  realizuje se pod sloganom Učinimo limfom vidljivijim”.

  Maja Kocić, predsednik Udruženja pacijenata obolelih od limfoma- LIPA istakla  je da je ovoj  grupi pacijenata posebno teško ove godine zbog pandemijske situacije, jer pacijenti sa limfomom i hroničnom limfocitnom leukemijom imaju oslabljeni imuni sistem, pa su zbog toga  izloženi većem izloženi većem riziku oboljevanja od COVID-19 nego ostali gradjani. Rizik kod ovih pacijenata se dodatno povećava ako osoba ima i druge hronične bolesti (dijabetes, kardiovaskularne ili plućne bolesti). Živeti sa limfomom i hroničnom limfocitnom leukemijom je izuzetno teško i podrazumeva suočavanje sa mnogobrojnim problemima i izazovima medju kojima su i anksioznost, strah i nesigurnost kod pacijenata ali i njihovih članova porodice.

  – Na sreću, na osnovu naših saznanja i ankete koju smo sproveli među pacijentima, u prvoj fazi ove krize samo mali broj pacijenata je imao kašnjenje ili odlaganje u terapijama. Uglavnom su odložene redovne kontrole kod pacijenata sa dugogodišnjom remisijom, ali je većina pacijenata uspela da ostvari kontakt sa svojim ordinirajućim lekarom. U situaciji koju imamo od marta meseca, moram reći da je struka uložila maksimalne napore da pacijentima pruži odgovarajuću negu što je moguće optimalnije, u okviru ograničenih kapaciteta i dodatnih rizika koje virus sa sobom nosi, istakla  je Kocić. 

  Sada je, više nego ikada ranije, neophodna saradnja svih činilaca zdravstvenog sistema, uključujući, naravno i pacijente i Udruženja pacijenata, na stvaranju inovativnih i efikasnih rešenja za prevazilaženje posledica epidemije, koje će bez sumnje, biti dugoročne. 

  O limfomu

  Limfom je maligna bolest limfocita. Postoji veliki broj limfoma koji su podeljeni u  dva osnovna tipa: Hočkinske i nehočkinske limfome. Nehočkinski limfomi čine više od  pet šestina svih limfoma.

  Po trenutnoj klasifikaciji  Svetske zdravstvene  organizacije postoji više od 80 različitih podtipova limfoma. Limfom je sedmi najučestaliji malignitet na svetu. Svake godine u svetu se registruje preko 700.000 novoobolelih, uključujući i one sa hroničnom limfocitnom leukemijom. Neblagovremeno uspostavljena dijagoza, zajedno sa nejednakim pristupom savremenim terapijama najveći su problem sa kojima se suočava većina pacijenata. U Srbiji svake godine oko 1200 ljudi dobije dijagnozu limfoma.

   Iskustvo lekara  pokazuje  da pacijenti  kasne sa odlaskom kod lekara jer limfom ima nespecifične simptome, koji mogu biti simptomi nekih manje ozbiljnih stanja, kao što su: bezbolni uvećani limfni čvorovi, najčešće na vratu, ispod pazuha i u preponama, neobjašnjivi gubitak težine, groznica i blago povišena temperature, stalno kašljucanje, glavobolje…

  Svetski dan borbe protiv limfoma uspostavljen je 2004. godine od strane Lymphoma Coalition, globalne mreže, sa ciljem da se poveća nivo svesti javnosti o limfomu i njegovim simptomima.