Jedna studija otkriva da je rizik od srčanih i kardiovaskularnih oboljenja najveći kod ljudi starih 70 i više godina sa povišenim nivoom LDL holesterola, u poređenju sa mlađim starosnim grupama, i procenjuje da je broj onih kojima je potrebno lečenje statinima (lekovi za snižavanje holesterola) kako bi se sprečio srčani udar u periodu od pet godina najniži kod ljudi starih od 70 do 100 godina.

Drugo istraživanje i metaanaliza, koja uključuje podatke više od 21.000 ljudi starih 75 godina i više, otkriva da su terapije za snižavanje LDL holesterola (uključujući statine) podjednako efikasne u smanjenju kardiovaskularnih oboljenja (uključujući moždani udar i srčani udar) u ovoj starosnoj grupi kao kod mlađih ljudi.

Dve studije objavljene u časopisu The Lancet pružaju sveže dokaze o tome da li terapije za smanjenje LDL holesterola, uključujući statine, mogu da smanje stopu vodećih kardiovaskularnih oboljenja kod starijih ljudi.

Opservaciono istraživanje pokazuje da među ljudima koji nisu imali prethodno kardiovaskularno oboljenje, oni koji imaju 70 do 100 godina mogu imati najviše koristi od uzimanja lekova koji snižavaju holesterol u odnosu na mlađe starosne grupe, u smislu broja srčanih i kardiovaskularnih oboljenja koji bi se potencijalno mogli sprečiti po lečenoj osobi.

Studija, u kojoj je učestvovalo više od 90.000 ljudi koji žive u Kopenhagenu u Danskoj, uključujući 13.779 osoba starih između 70 i 100 godina, zaključila je da su osobe starije od 70 godina imale najveću učestalost srčanih i kardiovaskularnih oboljenja od svih starosnih grupa (srčani napadi na 1.000 ljudi godišnje bez obzira na nivo LDL holesterola: 80-100, 8,5; 70-79, 5,2; 60-69, 2,5; 50-59, 1,8; 20-49, 0,8 – tj. kod ljudi starih 80 -100 godina, bilo je 8,5 srčanih udara na 1.000 ljudi svake godine).

Studija takođe procenjuje da je broj starijih ljudi kojima je potrebna terapija statinima umerenog intenziteta da bi sprečili infarkt u pet godina manji nego u mlađim uzrastnim grupama. Jedan srčani udar sprečiće se na svakih 80 lečenih ljudi starosti od 80 do 100 godina koji su uzimai terapiju.

Istraživači procenjuju da kod ljudi starih od 50 do 59 godina treba lečiti 439 njih da bi se sprečila jedna pojava srčanog udara.

U odvojenom sistematskom pregledu i metaanalizi, istraživači su pokazali da su terapije za snižavanje holesterola podjednako efikasne u smanjenju kardiovaskularnih oboljenja kod ljudi starijih od 75 godina. Studija, koja je obuhvatila podatke više od 21.000 ljudi starijih od 75 godina iz 29 randomiziranih kontrolisanih ispitivanja, otkrila je da lekovi za snižavanje holesterola smanjuju relativni rizik od većih vaskularnih oboljenja kod starijih pacijenata za 26% na 1 mmol / L smanjenja LDL holesterola , što je uporedivo sa smanjenjem rizika kod pacijenata mlađih od 75 godina (15% na 1 mmol / L smanjenja LDL holesterola).

Zajedno, ovi nalazi učvšćuju dokaze da lekovi za snižavanje holesterola mogu koristiti starijima, aa koji su u prošlosti bili nedovoljno zastupljeni u kliničkim ispitivanjima ovih terapija, i mogli bi pomoći u smanjenju tereta kardiovaskularnih bolesti kod starenja populacije.

Visok nivo LDL holesterola može dovesti do sužavanja krvnih sudova, što povećava verovatnoću da će osoba imati srčani udar ili moždani udar. Ljudi stariji od 70 godina bili su nedovoljno zastupljeni u kardiovaskularnim studijama, pa su dokazi o terapijama smanjenjem holesterola i prednostima primarne prevencije u ovoj starosnoj grupi bili manje sigurni. Ove studije pružaju najnovije dokaze.

Studija primarne prevencije

Prva studija je opservaciona studija koja je kreirana da proceni primarnu prevenciju kardiovaskularnih oboljenja – što znači da učesnici nisu imali kliničke znake srčanih bolesti kada su se pridružili studiji. Istraživači su analizirali podatke od 91.131 ljudi starih od 20 do 100 godina koji nisu uzimali statine ili druge lekove za smanjenje holesterola i bili su uključeni u kopenhagensku opštu populacijsku studiju između 2003. i 2015. Od toga je 10.592 učesnika bilo staro od 70 do 79 godina i 3.188 učesnika bilo je od 80 do 100 godina. Učesnici su praćeni u proseku 7,7 godina, a broj prvih srčanih udara i slučajeva kardiovaskularnih bolesti, zajedno sa nivoom LDL holesterola, zabeležen je za svakog pojedinca. Da bi procenili potencijalnu korist statina za svaku starosnu grupu, autori su procenili broj ljudi koji bi trebalo da se leči terapijom statina umerenog intenziteta kako bi se sprečila jedna pojava srčanog udara u pet godina. U studiji je bilo ukupno 1.515 slučajeva prvog srčanog udara i 3.389 slučajeva kardiovaskularnih bolesti. Rizik od srčanog udara u ukupnoj populaciji povećan je za 34% za svakih 1 mmol / L porasta LDL holesterola. Efekat se pojačavao sa povećanjem starosti, tako da su ljudi starosti od 80 do 100 godina sa povišenim nivoom LDL holesterola imali najveći apsolutni rizik od srčanog udara (pri najvišim nivoima LDL holesterola,> 5 mmol / L, stope srčanih udara kod 1.000 ljudi godišnje za svaku starosnu grupu bili su: starost 80-100, 13,2, starost 70-79, 6,6; starost 60-69, 3,1; starost 50 do 59, 3,1; starost 20-49, 3,3 – tj. kod ljudi starosti 80- 100 godina sa najvišim nivoima LDL holesterola, bilo je 13,2 srčanih udara na 1.000 ljudi svake godine).

Incidencija kardiovaskularnih bolesti takođe se povećavala sa godinama i porastom nivoa LDL holesterola i bila je najveća kod ljudi starih od 80 do 100 godina (pri najvišim nivoima LDL holesterola,> 5 mmol / L, stope kardiovaskularnih bolesti kod 1.000 ljudi godišnje za svaku starosnu grupu bili su: 80-100, 37,1, 70-79, 14,6; 60-69, 6,4; 50 do 59, 5,4; 20-49, 4,6 – tj. kod ljudi starosti 80-100 godina sa najvišim nivoima LDL holesterola, bilo je 37.1 slučajeva kardiovaskularnih bolesti na 1.000 ljudi svake godine).

Istraživači su otkrili da će stariji ljudi najverovatnije imati najveću korist od lečenja terapijom statinima umerenog intenziteta, u poređenju sa mlađim ljudima. Da bi se sprečio jedan slučaj kardiovaskularnih bolesti bilo koje vrste, 42 osobe starosti od 80 do 100 godina moraće da se leče statinom umerenog intenziteta da bi se sprečilo jedno oboljenje kardiovaskularnih bolesti.

Nalazi pokazuju da su nivoi LDL holesterola važan faktor rizika za srčani udar i kardiovaskularne bolesti kod starijih ljudi, suprotno dosadašnjim izveštajima. Prethodni dokazi sugerisali su da ne postoji povezanost, što je navelo ljude da veruju da su oni koji nisu imali srčani udar pre 70. godine života bili zdraviji i pod manjim rizikom. Međutim, nedostatak zastupljenosti ove starosne grupe u ispitivanjima, promena kliničke prakse i povećanje očekivanog trajanja života za starije populacije znači da su dokazi zastareli.

Dve najnovije studije pružaju nove dokaze za ovu starosnu grupu u oba slučaja.

Profesor Borg Nordestgard, zajednički autor prve studije, Univerzitetske bolnice u Kopenhagenu, rekao je: „Naša studija pruža dodatne dokaze o kumulativnom opterećenju LDL holesterola tokom čovekovog života i progresivnom povećanju rizika od srčanog i kardiovaskularnog oboljenja sa godinama. Kako se udeo ljudi koji žive širom sveta posle 70 godina brzo povećava, ovi podaci ukazuju na ogroman potencijal za strategije primarne prevencije usmerene na smanjenje nivoa LDL holesterola kako bi se smanjio populacioni teret srčanih bolesti. Nalazi bi trebali voditi donošenju odluke o tome da li će starije osobe imati koristi od terapije statinima. “

Meta-analiza tretmana za snižavanje LDL

Prethodna metaanaliza sugerisala je da je lečenjem statinima smanjen broj glavnih kardiovaskularnih oboljenja kod ljudi starih 75 godina i više, ali je na kraju zaključeno da su dokazi o potencijalnoj koristi manje snažni nego za mlađe ljude. U drugoj, danas, objavljenoj studiji, istraživači su izvršili metaanalizu i sistematski pregled podataka iz meta-analize iz 24 ispitivanja i pet pojedinačnih randomizirano kontrolisanih ispitivanja. U analizu su uključeni podaci od ukupno 244.090 učesnika, uključujući 21.492 osobe starosti najmanje 75 godina.

Analiza je otkrila da su terapije za snižavanje holesterola povezane sa smanjenjem učestalosti svih kardiovaskularnih oboljenja, uključujući smrt, srčani udar i moždani udar. Smanjenje rizika od većih kardiovaskularnih događaja za osobe starije od 75 godina bilo je statistički uporedivo sa mlađim starosnim grupama – 26% na 1 mmol / L smanjenje LDL holesterola kod ljudi starijih od 75 godina, u poređenju sa smanjenjem rizika od 15% kod pacijenata mlađih od 75 godina.

Autori upozoravaju da njihovi nalazi ne znače da bi pacijenti trebalo da sačekaju da započnu lečenje dok ne postanu stariji i ističu važnost održavanja LDL holesterola što je moguće ranije kod pojedinaca kako bi se sprečilo nakupljanje holesterola u arterijama. Smrtni slučajevi od svih ishoda kardiovaskularnih bolesti kod ljudi starijih od 75 godina smanjeni su za 15% na 1 mmol / L smanjenja LDL holesterola (lečena grupa 723 smrtnih slučajeva; kontrolna grupa 799 smrtnih slučajeva). Incidenca srčanih udara u ovoj starosnoj grupi smanjena je za 20% za svakih 1 mmol / L smanjenja holesterola (tretirana grupa 813 slučajeva, kontrolna grupa 971), a pojava bilo koje vrste moždanog udara smanjena je za 27% (lečena grupa 401 oboljenja; oboljenja kontrolne grupe 486).

Nije bilo razlike u veličini smanjenja rizika u glavnim vaskularnim slučajevim između statina i drugih lekova za snižavanje holesterola u starijoj starosnoj grupi. Starije osobe imaju veće stope glavnih kardiovaskularnih oboljenja nego sveukupno mlađe osobe, a u ovoj studiji stope su bile gotovo 40% veće kod osoba starih 75 godina i starijih. Autori kažu da to znači da se očekuje da će lečenje ljudi starijih od 75 godina terapijama za snižavanje holesterola verovatno sprečiti veliki broj kardiovaskularnih oboljenja.

Profesor Mark Sabatin, iz bolnice Brigham and Women’ u Bostonu, vodeći autor studije, rekao je: „Lekovi za smanjenje holesterola su pristupačni lekovi koji smanjuju rizik od srčanih bolesti za milione ljudi širom sveta, ali do sada njihov benefit za starije ljude bila je manje izvestan. Naša analiza pokazuje da su ove terapije jednako efikasne u smanjenju kardiovaskularnih ioboljenja i smrtnih slučajeva kod ljudi starih 75 godina i više kao i kod mlađih ljudi. Nismo otkrili nikakvu zabrinutost za bezbednost i zajedno bi ovi rezultati trebalo da ojačaju smernice za upotrebu lekova za snižavanje holesterola, uključujući terapiju statinima i ne-statinima, kod starijih ljudi“.

Profesor Frederik Ral sa Univerziteta Vitvatersrand u Južnoj Africi, koji nije bio uključen u studiju, rekao je: „Kao što autori priznaju, iako je terapija za snižavanje lipida bila efikasna kod starijih pacijenata, ne bismo trebali izgubiti iz vida koristi lečenja pojedinaca kada su mlađi. Prosečna starost pacijenata u svim analiziranim ispitivanjima bila je veća od 60 godina, doba kada su aterosklerotske kardiovaskularne bolesti već dobro utvrđene. Terapiju za snižavanje lipida treba započeti u mlađem dobu, poželjno pre 40. godine, kod onih kojima preti rizik od odlaganja nastanka ateroskleroze, umesto da pokušaju da upravljaju stanjem kad već nastane ili napreduje“.

PRETPLATI SE NA NEDELJNIK

AKCIJA: Dvogodišnja pretplata na štampano izdanje.

din.26.000 11.999

Šestomesečna pretplata na digitalno izdanje Nedeljnika.

din. 6.058 3.999

Jednogodišnja pretplata na digitalno izdanje Nedeljnika.

din. 12.116 7.500

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre slanja komentara, pogledajte i upoznajte se sa uslovima i pravima korišćenja.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.