Autor: Novica Ninic, Integration & Development Sales Leader, IBM Cloud, IBM Central and Eastern Europe

U današnjem modernom poslovanju ključne reči za uspeh su brzina i digitalizacija. To se naročito odnosi na bankarsko poslovanje. Korisnici bankarskih usluga nikada nisu više bili prisutni „online“ niti digitalno spretniji, i zato očekuju od finansijskih institucija- svojih važnih životnih partnera, besprekorne online usluge i pogodnost pristupa uslugama sa svake lokacije i u svako doba. Prema relevantnom izveštaju Stanje u digitalnom bankarstvu, 34% odraslih Evropljana koji su „online“ koristi neku aplikaciju na svom pametnom telefonu ili website svoje banke za bankarske aktivnosti barem  jednom mesečno. (1*)

Istovremeno, bankarstvo je snažno orijentisano na procese. Osim osnovnih plaćanja, sve ostale usluge obuhvataju različite odseke i često složenu bankarsku infrastrukturu. Ovo važi za poslove sa klijentima, poput prijema klijenata ili poslova oko kreditiranja, kao i za različite pozadinske procese koji podržavaju sve ove interakcije sa klijentima. Istorijski gledano, banke su uvele različite alate za različite procese i to je postepeno dovelo do složenog IT okruženja sa mnogo izolovanih sistema (silosa).  Sada, u vremenu brze i efikasne isporuke online usluga, sa ciljem bolje diferencijacije i unapređenja korisničkih usluga, banke se suočavaju sa preprekama. Složeno IT okruženje i zatvoreni tehnološki sistemi sa čvrsto integrisanim ‘point-to-point’ konekcijama, zapravo rezultiraju da IT i tehnologija postaju  usko grlo umesto da budu pokretač i podrška.

Societe Generale Serbia je jedna vodećih banaka na srpskom tržištu i poznata je po svojim inovacijama u digitalnom bankarstvu. Banka pažljivo sprovodi svoju digitalnu strategiju, pružajući online i digitalne usluge koje prave suštinsku razliku na tržištu. Societe Generale uviđa da digitalna transformacija u savremenoj banci takođe mora da uključi kompletan proces digitalizacije, optimizacije i automatizacije.

U cilju nastavka uvođenja inovativnih rešenja za korisnike  i bržeg odgovora na njihove zahteve, Societe Generale Srbija se opredelila za lokalnu implementaciju IBM Business Process Managera, sastavnog dela IBM Cloud software portfolija. Banka je odabrala ovo rešenje jer je brzo i lako za primenu. Izlažući svoje procese ovom softveru, Societe Generale je zadobila veću dostupnost, i mogla je da počne sa poboljšanjima,  posebno u procesima „Know Your Customer“ (Upoznaj svoje korisnike), primenom optimizacije i automatizacije. Banka je takođe mogla da uveća kvalitet podataka, unapredi procese dubinske analize, i skrati vremenski okvir za prijem klijenata.

Međusektorska saradnja za bržu dostavu aplikacija

IBM Business Process Management i Integration Software primenjen u Societe Generale Srbija obezbeđuje visok nivo integracije između unutrašnjih i spoljašnjih IT sistema, pomažući da se uvide benefiti od procesa automatizacije. Implementacija osnovne podrške u više-kanalno okruženje pomaže da se obezbedi stabilna, fleksibilna i otvorena platforma za razvoj buduće aplikacije, bez potrebe za prilagođavanjem i velikim programiranjem, a razbijanjem izolacije sistema (silosa) obezbeđuje se transparentnije IT okruženje.

IBM-ova aplikacija Connect Enterprise, kao deo ovog rešenja, omogućuje bankarima da postignu brzu i efikasnu integraciju kroz različite sisteme. Standardizovana BPMN platforma  je omogućila da Societe Generale Srbija  isporuči projekat efikasno i sa lakoćom. Banka je mogla da ubrza procese promena, uz brži pristup internim i eksternim korisničkim podacima, kao i korisničkom okruženju. Pored toga, transparentno razvojno okruženje poboljšalo je saradnju između analitičara procesa i IT stručnjaka.


Regulatorna usklađenost i poslovanje bez papirologije  

Sveukupan poslovni benefit za Societe Generale Srbija jeste 5-10 puta (u zavisnosti od samog procesa) brže izvršenje procesa, a to znači brži prijem klijenata, što je od vitalnog značaja na visoko konkurentnom bankarskom tržištu. Na primer, prethodne bankarske procedure za privatna lica trajale su i do 40 minuta, ali sada, u većini slučajeva, banka može da obezbedi odgovor klijentima u roku od 3 do 5 minuta. Obim dokumentacije za jednostavne upite je sveden na minimum, tako da zaposleni u banci sada mogu da rade mnogo efikasnije, korišćenjem podataka iz elektronskih zapisa prlikom odgovaranja na pojedinačne upite klijenata.

Prelaskom na elektronski sadržaj i efikasnije procese, Societe Generale Srbija je uspela da poveća operativnu efikasnost i pruži korisničku uslugu bolju nego ikada do sada.

Ovaj projekat je uspešan prvi korak na putu ka daljoj automatizaciji procesa, jer banka nastavlja da unapređuje inovacije za svoje klijenate i time stiče prednost među konkurencijom na tržištu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre slanja komentara, pogledajte i upoznajte se sa uslovima i pravima korišćenja.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.