RFZO vraća novac za testiranje na koronavirus na lični zahtev

0
Foto. Profimedia

Republički fond za zdravstveno osiguranje objavio je da počinje povraćaj novca građanima koji su na lični zahtev obavili testiranje RT-PCR metodom na prisustvo virusa SARS-CoV2 ili serološko testiranje na prisustvo IgM ili IgG antitela.

Ti građani treba direkciji RFZO-a da dostave popunjen obrazac zahteva, dostupan na sajtu RFZO-a ili u slobodnoj formi.

Potrebno je da pojedinci tu navedu prezime i ime, adresu, jedinstveni matični broj građana (JMBG), a za strane državljane broj osiguranja ili broj pasoša.

Za pravna lica koja traže povraćaj novca potrebno je navesti naziv, sedište adresu i PIB pravnog lica, i spisak zaposlenih za koje se traži povraćaj novca, s podacima o licima i JMBG. Takođe je potrebno dostaviti kopiju naloga o uplati, iznos koji se zahteva za povraćaj, razlog podnošenja zahteva (pogrešna uplata, licu nije potrebna usluga na lični zahtev, licu nije pružena usluga na lični zahtev) i naziv banke i broj tekućeg računa na koji će novac biti uplaćen.

Podnošenje zahteva se može obaviti na imejl adresu testovi@rfzo.rs ili u pismi poslatom na adresu: Republički fond za zdravstveno osiguranje, Jovana Marinovića 2, 11040 Beograd, sa obaveznom naznakom “Zahtev za povraćaj sredstava na ime testiranja na lični zahtev”, navodi se u saopštenju RFZO.