Ukoliko se vaša kompanija bavi pružanjem usluga, verovatno ste se sreli sa zahtevom klijenata da pribavite odgovarajuću polisu osiguranja profesionalne odgovornosti. Ovakvo osiguranje je uobičajen pratilac vašeg poslovanja, bez obzira na to da li je vaša kompanija mala ili velika. Često je za specifične delatnosti Osiguranje profesionalne odgovornosti propisano i zakonom koji reguliše određenu oblast poslovanja (revizori, računovođe, sudski izvršitelji, procenitelji, notari…).

Razlog svemu ovome leži u želji obeju strana, pružaoca usluge i korisnika, da obezbede svoje poslovanje. U slučaju da se profesionalnim propustom ili greškom pružaoca usluge načini šteta korisniku i da korisnik u skladu sa tim podnese odštetni zahtev pružaocu usluge, sam pružalac usluge obezbeđuje svoj gubitak zbog naknade koju mora da izvrši korisniku. Iz ovoga se svakako vidi da je pre svega u interesu pružaocu usluge da ima ovakvu polisu.

Na ovaj način se kompanija koja pruža profesionalne usluge štiti od potencijalno velikih gubitaka koji mogu proisteći iz odštetnih zahteva klijenata. Ovo nas dovodi do zaključka da obim ovakvog osiguranja u smislu visine osiguranog limita, zavisi pre svega od specifične delatnosti, obima poslovanja kompanije koja pruža usluge i obima usluge koja se pruža pojedinim klijentima. Jasno je da zbog toga limit pokrića može da varira.

U slučaju kada je obaveza ugovaranja Osiguranja od profesionalne odgovornosti propisana zakonom, istim zakonom je propisan i minimalni limit pokrića, ali se može desiti da pojedini klijenti zahtevaju, pre potpisivanja ugovora sa vama, da pribavite polisu sa daleko većim limitom pokrića od onog koji je zakonom definisan.

Polisa Osiguranja profesionalne odgovornosti u savremenom načinu poslovanja postaje sastavni deo vaše ponude klijentima, legitimacija koja dokazuje da svom poslu pristupate na odgovoran način, a pre svega je obezbeđenje vašeg poslovanja. U Triglav osiguranju možete ugovoriti ovu polisu u skladu sa svojim potrebama.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre slanja komentara, pogledajte i upoznajte se sa uslovima i pravima korišćenja.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.