PREVENCIJA IZDVAJANJU DECE IZ PORODICA – PROŠIRENJE RADA PROGRAMA ZA PODRŠKU PORODICI SOS DEČIJEG SELA U ČAČKU, TRSTENIKU I VRNJAČKOJ BANJI

    0
    Foto: SOS Dečija sela Srbija

    Program jačanja porodica, koji SOS Dečija sela Srbija već devet godina sprovodi u okviru svojih Centra za podršku porodici u Beogradu, Nišu i Kraljevu, od marta meseca proširiće se na grad Čačak i opštine Vrnjačka Banja i Trstenik. Psiho-socijalna, edukativna i materijalna podrška biće pružana socijalno-ugroženim porodicama koje se nalaze u riziku od izdvajanja dece, čiji je život dodatno otežan pandemijom virusa COVID-19.

    „Osnovni cilj ovog programa je prevencija izdvajanja dece iz biološke porodice, kroz osnaživanje roditelјskih kompetencija i zapošlјivosti, i obezbeđivanje adekvatnih uslova za bezbedan i pravilan rast i razvoj dece. U pitanju su porodice koje imaju poteškoće u funkcionisanju, gde roditelji bez podrške ne mogu da obezbede adekvatnu brigu o deci. U našem Centru dobijaju savetodavnu i druge vrste pomoći kako bi prevazišli krizu i osposobili se da samostalno funkcionišu. Veći deo rada se odvija na terenu, u domovima porodica i u saradnji sa zajednicom u kojoj žive, školama, vrtićima, Centrima za socijlani rad, zdravstevnim ustanovama, službom za zapošljavenje. Kovid kriza je dodatno pogodila upravo ove, najugorženije porodice. Naši donatori su prepoznali ove rizike i sredstva su obezbeđena od strane Fondacije SOS Dečija sela Srbija i Herman Gmajner fonda iz Minhena, i od maja 2021. godine je, u okviru SOS Dečijeg sela Kraljevo uspostavljen Centar za podršku porodici u Kraljevu. Danas proširujemo rad i na Trstenik, Čačak i Vrnjačku Banju i zahvaljujući saradnji sa ovim lokalnim samoupravama, bićemo u prilici da pomognemo znatno većem broju porodica i dece,“ – ističe Vesna Mraković Jokanović, nacionalna direktorka SOS Dečija sela Srbija.

    Ključni rezultat Program jačanja porodica, koji sprovodi organizacija SOS Dečija sela Srbija, je da deca ostaju sa svojim roditeteljima, jer porodicama daje snagu da prevaziđu životne izazove sa kojima su se suočili, da samostalno funkcionišu i na adekvatan način se integrišu u lokalnu zajednicu, što za krajnji rezultat ima izlazak iz sistema socijalne zaštite