Predrag Milinčić, regionalni direktor za Mars Balkan: Borba za zdravu planetu – put ka velikim promenama

0
Foto: Promo

Kompanija Mars se ističe kao jedan od globalnih nosilaca pozitivnih promena usmerenih ka zaštiti životne sredine i doprinosu boljoj i zdravijoj budućnosti. Šta je ono što vas pokreće da se tome posvetite?

U kompaniji Mars verujemo da su dobrobit i prosperitet ljudi čvrsto uvezani sa zdravim životnim okruženjem, i da je moguće ostvariti ih jedino na zdravoj planeti. Zato svoje aktivnosti temeljimo na osnovama našeg Plana održivosti kroz generacije koji je usredsređen na rešavanje najvećih globalnih problema definisanih UN ciljevima održivog razvoja, koji smo predstavili još 2017. godine.

Ni tokom izazovne 2020. godine, nismo zaboravili ono što je od suštinske važnosti. U ovoj turbulentnoj godini ostvarili smo izuzetno uspešne rezultate – 54% ukupne energije koju koristimo u kancelarijama i postrojenjima dobijamo iz obnovljivih izvora, a u čak 11 zemalja, koje su ujedno i neka od naših najvećih tržišta, koristimo isključivo energiju iz obnovljivih izvora. Takvi rezultati inspirišu nas da nastavimo da sigurnim koracima idemo ka velikim promenama koje su važne za čitavo društvo.

Nedavno ste najavili posvećenost postizanju nulte emisije štetnih gasova. Kakvi su vaši planovi u tom domenu?

Prepoznali smo svoju odgovornost, kao i obavezu da učestvujemo u prevazilaženju ekoloških problema, te smo se obavezali na postizanje nulte emisije štetnih gasova sa efektom staklene bašte u svom lancu vrednosti do 2050. godine – što je u skladu sa najambicioznijim ciljem Pariskog sporazuma da se globalni porast temperature ograniči na 1,5°C. Zapravo, ova najava se oslanja na prethodno najavljeno smanjenje emisije u našem lancu vrednosti za 67% do 2050. godine, i potvrđuje naš kratkoročni cilj za smanjenje emisija za 27% do 2025. godine.

Kako bismo ostvarili značajna poboljšanja na ovom polju, naši planovi obuhvataju kontrolu čitavog našeg delovanja – od toga kako nabavljamo sirovine do načina na koji potrošači konzumiraju naše proizvode. Prema tome, ciljevi koje smo definisali kreirani su sa fokusom na apsolutno smanjenje emisija, uključujući indirektne emisije (npr. poslovna putovanja, emisije kupaca, upotreba proizvoda), sprečavanje krčenja šuma u čitavom lancu snabdevanja, kao i inspirisanje saradnika da postave značajne ciljeve u vezi sa klimatskim promenama.

Koji su naredni koraci koje moramo preduzeti za postizanje održivog razvoja u budućnosti?

Kada sagledamo naše celokupno poslovanje i lanac vrednosti, dolazimo do podatka da širom sveta imamo preko 20.000 dobavljača – što jasno ukazuje na to koliko je veliki izazov pred nama. Želimo da sa svima njima, kao i našim zaposlenima, partnerima, kupcima i potrošačima, posvećeno radimo na smanjenju emisija, zaustavimo krčenje šuma i učvrstimo modele održivog poslovanja. Koristeći savremene tehnologije, verujem da u tome možemo uspeti i ne samo da ćemo imati povećanje prinosa, već ćemo smanjiti potrošnju vode i upotrebu insekticida.

U Marsu zaista verujemo da svet koji želimo sutra počinje sa načinom na koji poslujemo danas, i kao kompanija koja je u privatnom vlasništvu jedne porodice, imamo slobodu da ne razmišljamo samo po kvartalima, već i da vodimo računa o tome kako će naše odluke uticati na budućnost. Svaki deo našeg poslovanja neodložno usmeravamo ka promenama, odredili smo važne pojedinačne korake koje želimo da postignemo i na svakih pet godina ćemo ih sagledati, a zatim i prilagođavati svoje dalje delovanje u borbi za zdravu planetu.

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite ime