Pravosudna akademija organizuje učenje na daljinu uz pomoć Evropske unije

0
Foto: EU Info centar/europa.rs

Pandemija COVID-19 svima nam je umnogome promenila način svakodnevnog funkcionisanja. Često se ne možemo oteti utisku da propuštamo neke važne prilike u poslu, putovanjima, obrazovanju… Ali istina je da je kriza uvek i prilika za inovaciju. Tako tokom vanrednog stanja zbog epidemije COVID-19, učenici osnovnih i srednjih škola prate nastavu na daljinu koja se emituje na trećem programu Radio-televizije Srbije, a koja je velikim delom omogućena sredstvima Evropske unije.

Školarcima su se u korišćenju digitalnih platformi za izvođenje nastave, 30. marta priključili i polaznici Pravosudne akademije Republike Srbije.

Za početak, preko 3.500 korisnika obuka moći će da prati sadržaj kroz obuku na daljinu, koji u potpunosti odgovara godišnjem programu kontinuiranog usavršavanja sudija i tužilaca za 2020. godinu, programu obuke pripadnika drugih pravosudnih profesija, programu početne obuke, i programu obaveznih obuka predviđenih posebnim zakonima. Akademija planira da se broj obuka, ali i broj korisnika proširi u narednom periodu.

“Pravosudna akademija od 2017. godine, u saradnji sa EU projektima, razvija nove aplikacije kako bi unapredila metodologiju sprovođenja usvojenih nastavnih programa i uvela inovativne metode rada, kao što je „obuka na daljinu“. Nova oprema koju je Pravosudna akademije dobila krajem 2019. godine kroz EU–IPA projekat omogućila je uspostavljanje Data centra za podršku razvijenim aplikacijama”, kaže Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije.

Pravosudna akademija je, zahvaljujući pomoći Evropske unije, kupila IKT opremu za uspostavljanje savremenog data centra, lokacije za hitni oporavak podataka, i dnevno funkcionisanje sistema na nivou pojedinačnog korisnika.


Prema rečima direktora Vujića, Pravosudna akademija ne nudi samo pasivno praćenje sadržaja svojih kurseva, već će organizovati i interaktivnu nastavu i predavanja u realnom vremenu.

Pored video i interaktivnih kurseva, čija sadržina se priprema unapred, biće omogućeno i održavanje on-line obuka u realnom vremenu. To znači da će predavači moći da drže obuke koje će korisnici pratiti sa svojih računara sa bilo koje lokacije, uz potpun pristup radnim materijalima koje predavači koriste. Takođe, polaznicima će biti omogućena direktna komunikacija sa predavačima, tako da će, kroz interaktivan pristup, učestvovati u rešavanju postavljenih problema i pitanja. Na kraju obuke, naši polaznici će popunjavanjem upitnika evaluirati celu obuku.”

Evropska unija snažno podržava Srbiju u reformi pravosuđa. Naime, poslednjih godina napravljen je vrlo značajan napredak u smanjenju broja zaostalih predmeta i harmonizaciji sudske prakse, velikim delom zahvaljujući pomoći iz IPA fondova.