Povećan broj smrti beba i majki u pandemiji

  0

  Ishodi trudnoća za majke i bebe pogoršali su se tokom pandemije koronavirusa, pokazuju podaci iz 40 studija iz 17 zemalja objavljeni u časopisu Lancet Global Health.

  Nalazi su se razlikovali po zemljama, ali analiza objedinjenih podataka pokazala je povećanje stope mrtvorođene dece i smrtnosti majki za približno jednu trećinu tokom pandemije u poređenju sa životom pre koronavirusa (stope mrtvorođenih: tokom pandemije 1099 / 168.295 trudnoća nasuprot pre pandemije 1325 / 198.993 trudnoće ; stope smrtnosti majki: tokom pandemije 530 / 1,237,018 trudnoća naspram pre pandemije 698 / 2,224,859 trudnoća).

  Mentalno zdravlje takođe je pogoršano tokom pandemije. Od 10 studija obuhvaćenih analizom koje su izveštavale o mentalnom zdravlju majki, šest je prijavilo porast postporođajne depresije, anksioznosti ili oboje.

  Sve u svemu, rezultati su bili gori u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom u poređenju sa zemljama sa visokim dohotkom, a istraživači kažu da je potrebno hitno delovanje kako bi se očuvala bezbedna porodiljska nega širom sveta, posebno tokom globalne vanredne situacije.

  Profesor Asma Kalil, vodeći autor studije sa Univerziteta Sv. Đorđa u Londonu, rekla je: “Pandemija COVID-19 imala je dubok uticaj na zdravstvene sisteme širom sveta. Prekid u uslugama, karantini širom zemlje i strah od ustanovama za zdravstvenu negu negu znače da se očekuje da će negativni efekti COVID-19 imati zdravstvene posledice koje se protežu i dalje od smrti i bolesti izazvanih samim virusom. Iz naše studije i drugih je jasno da je poremećaj izazvan pandemijom doveo do smrti majki i beba koje su mogle biti izbegnute, posebno u zemljama sa niskim i srednjim prihodima. Pozivamo kreatore politika i vođe zdravstvene zaštite da daju prioritet sigurnoj, dostupnoj i ravnopravnoj porodiljskoj nezi u okviru strateškog odgovora na pandemiju i posledice, kako bi se smanjili nepovoljni ishodi trudnoće širom sveta”.

  Studije iz pojedinih zemalja ukazuju da je pandemija uticala na stope mrtvorođene i prevremeno rođene dece, potencijalno kao rezultat manje tražnje zdravstvene nege zbog straha od infekcije, kao i smanjenog pružanja usluga porodiljama.

  U ovoj najnovijoj studiji istraživači su pregledali podatke iz 40 studija koje su objavljene između 1. januara 2020. i 8. januara 2021. godine, predstavljajući 17 zemalja i sa podacima o više od 6 miliona trudnoća. Sve studije su upoređivale ishode trudnoće tokom i pre pandemije, ali studije koje su se fokusirale isključivo na žene zaražene SARS-CoV-2 su isključene.

  Analizom objedinjenih podataka utvrđeno je da su šanse za rađanje mrtvog deteta povećane za više od četvrtine u poređenju sa pre-pandemijskim slučajevima.

  Pregled je obuhvatio dve studije koje su istraživale uticaj pandemije na stope smrtnosti majki, obe iz zemalja sa srednjim dohotkom (jedna iz Indije i jedna iz Meksika).

  Objedinjena analiza podataka iz obe studije otkrila je da je rizik od umiranja majki tokom trudnoće ili porođaja povećan za više od trećine u poređenju sa pre pandemije.