Politika i estetika levice

0

U subotu 3. jula od 18h, u Kulturnom centru GRAD, održaće se događaj „Politika i estetika levice“. Koncept događaja zasniva se na razgovorima o dve knjige koje je objavila Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, „Aktivistička estetika“ i „Nova balkanska levica: borbe, uspesi, neuspesi“.

Od 18h na programu je predstavljanje knjige „Aktivistička estetika“, o kojoj će razgovarati: autor Igor Štiks i gosti, recezent Mitja Velikonja, Vida Knežević (Mašina), Mirjana Radovanović (KURS) i Vladan Jeremić (RLS).

U „Aktivističkoj estetici“ Igor Štiks analizira performanse, predstave, simbole, filmove, tekstove, murale, instalacije, javna okupljanja i akcije vezane uz ideale i borbe nove postjugoslovenske levice.

Specifičnost postjugoslovenske i postsocijalističke aktivističke estetike se ne može razumeti bez odnosa prošlih otpora i sadašnjih pobuna, kao ni bez, ovom regionu, karakteristične estetike poraza socijalističkog sistema i same zajedničke države. Kolektivni činovi, okupljanja, protesti, okupacije i plenumi donose estetiku emancipacije kroz nove društvene koreografije koje dovode u pitanje socioekonomske, političke i lične odnose. Ova knjiga pred nas postavlja urgentni problem političkog odnosa umetnosti i kulturnog rada spram levice koja tek artikuliše program društvene transformacije u 21. veku, ali takođe i ukazuje na nedovoljno promišljen odnos levice i njezinih aktera spram političkog potencijala kulturnih i umetničkih praksi.

Od 19:30h biće predstavljena knjiga „Nova balkanska levica: borbe, uspesi, neuspesi“, nakon čega sledi razgovor sa autorima Igorom Štiksom i Krunoslavom Stojakovićem, kao i gostima Damirom Arsenijevićem (Front slobode/Radnički univerzitet), Ivom Marčetić (Pravo na grad), filozofom Borisom Budenom i Irenom Pejić (Mašina).

Publikacija „Nova balkanska levica: borbe, uspesi, neuspesi“ (The New Balkan Left: Struggles, Successes, Failures) govori o jednom od politički najznačajnijih, a istovremeno u široj javnosti nedovoljno poznatih događaja na savremenom Balkanu: ponovnom rađanju levice. Fokus knjige je na novoj balkanskoj levici koja se formirala tokom poslednje decenije kao anti-sistemski i kontra hegemonistički pokret. Publikacija ima za cilj da ilustruje raznolikost borbi povezanih sa novom levicom na celokupnom post-socijalističkom Balkanu, posebno u post-jugoslovenskim državama. Usmeren je na čitaoce koji možda nisu upoznati sa ovim političkim i društvenim pokretima, na Balkanu i u inostranstvu; ali i aktivistima koji možda nisu svesni širine sličnih borbi u njihovom susedstvu, kao i istraživačima, novinarima i široj javnosti.

Link događaja:

https://www.facebook.com/events/497046408246248/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D