Podrška startap ekosistemu za konkurentniju privredu

0
Fotografije: EU info centar/europa.rs

Više od 20, od ukupno 40 poslovnih inkubatora i inicijativa bilo je uključeno u dvogodišnje aktivnosti projekta „Podrška Evropske unije razvoju poslovnih inkubatora – EUBID“, tokom kojih su ojačani njihovi kapaciteti, što će značajno uticati na unapređenje stratap ekosistema u Srbiji, ali i na poboljšanje podrške preduzetništvu, zaključeno je na završnoj konferenciji projekta.

„Kada smo kreirali ovaj projekat namera nam je bila da pomognemo razvoj startap ekosistema, ali i ostalih početnika u poslovanju, kao i da pružimo podršku poslovnim inkubatorima koji predstavljaju značajnu kariku u tom procesu. Želeli smo da im pomognemo da unaprede kapacitete za pružanje usluga, što je najvažnija uloga koju oni imaju, ali i da podržimo one, već razvijene organizacije, koje mogu da daju kvalitet“, izjavila je pomoćnik ministra privrede Katarina Obradović Jovanović. Ona je objasnila da je kroz EUBID projekat pomoć pružena i lokalnim samoupravama i drugim akterima koji bi želeli da investiraju i na taj način podrže razvoj startap ekosistema pomoću inkubatora. „To smo učinili tako što su razvijeni alati za uspostavljanje i upravljanje poslovnim inkubatorima, ali i za merenje glavnih indikatora njihove uspešnosti, kako bismo svoju pomoć usmerili u skladu sa nivoom podrške koja je pružena krajnjim korisnicima – stratapovima i drugim početnicima“, rekla je Obradović Jovanović.

Uz podršku projekta uspostavljene su veze lokalnih inkubatora sa veoma razvijenim institucijama za podršku startap ekosistema iz EU, pre svega baltičkih zemalja, što je još jedan značajan doprinos internacionalizaciji i razvoju ekosistema u Srbiji. Predstavnik Delegacije Evropske unije, Martin Klauke izjavio je da je EUBID prvi EU projekat u Srbiji koji je bio usmeren na podršku direktno inkubatorima, što je samo jedan element šire podrške koju EU pruža razvoju MSP sektora. „Fokusirani smo na unapređenje konkurentnosti kompanija kojima pružamo značajne konsultantske usluge, u saradnji sa Inovacionim fondom i Fondom za nauku pomažemo razvoj inovativnosti kroz podršku istraživanju i razvoju, dodelom grantova. Naredni korak u tom smeru su projekti koje upravo započinjemo: jedan je usmeren na uspešne startapove, drugi se tiče procesa digitalizacije preduzeća, a radimo i na unapređenju javne uprave, naročito poreskih i carinskih organa kako bismo omogućili bolje poslovno okruženje privatnom sektoru“, rekao je Klauke.

Na završnoj konferenciji pod nazivom „Startap ekosistem – programi i usluge za podršku“ predstavljeni su različiti programi za podršku startapovima i u razgovoru sa eminentnim međunarodnim stručnjacima iz te oblasti objašnjeno je na koji način ti programi, i usluge koje pružaju inkubatori, mogu da doprinesu razvoju startap ekosistema u Srbiji. Jedan od zaključaka, ne samo konferencije, već i stručnjaka koji su dve godine radili na projektu jeste da poslovna inkubacija u Srbiji ima perspektivu i može da izbori mesto na mapi Evrope, ali da je potrebno više raditi na unapređenju i standardizovanju usluga, kako bi manje razvijeni početnici u poslovanju, ali i inovativni startapovi znali šta mogu da očekuju od tih institucija. Istovremeno, glavni uslovi za uspeh i razvoj samih inkubatora su njihovo umrežavanje i internacionalizacija, jer će samo na taj način biti dovoljno snažni da pruže adekvatnu podršku firmama, idejama i proizvodima koji se u njima razvijaju.

Govoreći o preduslovima za razvoj uspešnog startap ekosistema ekspert EUBID projekta Tomas Černevičius je naglasio značaj podrške države s jedne strane, ali i privlačenje privatnih investitora koji bi prepoznali interes u finansiranju naprednih startapova. Kada je reč o inkubatorima, njima je, prema rečima Černevičiusa potrebna primena dobro strukturiranog programa razvoja, umrežavanje sa međunarodnim akterima i uspostavljanje sistema merenja uspešnosti, za koji je EUBID projekat razvio alat.

Projekat „Podrška Evropske unije razvoju poslovnih inkubatora – EUBID“ vredan 1,5 miliona evra finansirala je Evropska unija, a kofinansiran je sredstvima Vlade Republike Srbije. Uz podršku Ministarstva privrede i Ministarstva finansija, Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, projekat je sprovela nemačka kompanija GFA konsalting grupa sa konzorcijumskim partnerima.