Ostvaren napredak ka izgradnji održivijeg sistema ishrane

PepsiCo dokazuje posvećenost u procesu ublažavanja klimatskih promena kroz  smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG) u kompletnom lancu snabdevanja  uključujući korišćenje poljoprivrednih proizvoda, ambalažu i proces  proizvodnje

PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) je objavio svoj Izveštaj o održivosti za 2019.godinu, ističući napredak kompanije u pogledu ciljeva održivosti i potvrđujući cilj kompanije da pomogne u izgradnji održivijeg sistema ishrane.

,,Svedoci smo globalnih pritisaka i iskorišćavanja prirodnih resursa koji imaju uticaj i na društvo uopšte i koji zahtevaju sistemske promene“, izjavio je Ramon Laguarta,  generalni direktor i predsednik kompanije PepsiCo. ,,Ovi izazovi ne samo da zahtevaju dublju posvećenost privatnog sektora, oni takođe zahtevaju konkretnu akciju i kontinuiranu aktivnost. Kao globalni lider u proizvodnji hrane i pića, imamo odgovornost da iskoristimo našu veličinu i uticaj kako bismo pomogli u rešavanju dugoročnih izazova, uključujući i suočavanje sa pretnjama našem sistemu snabdevanja, koje su pojačane razvojem COVID19. Veoma sam ponosan na napredak koji smo postigli, ali jasno je da je potrebno još više. Od načina na koji uzgajamo sirovine i proizvodimo proizvode, do inspirisanja društva ka pozitivnim promena, posvećeni smo izgradnji bolje budućnosti za ljude i čitavu planetu.” 

PepsiCo Izveštaj o održivosti za 2019. godinu posebno naglašava napredak i ciljeve u nekoliko prioritetnih oblasti za koje kompanija veruje da može dati najveći doprinos, a to su: poljoprivreda, voda, klima, ambalaža, proizvodi i ljudi. Istaknuti rezultati na nivou Evrope podrazumevaju:

  • Smanjenje emisije gasova u lancu vrednosti: PepsiCo je smanjio apsolutnu emisiju gasova sa efektom staklene bašte (GHG)  u svom globalnom lancu vrednosti za 6% u prethodnoj godini i time postigao napredak ka postavljenom cilju smanjenja za 20% do 2030. u odnosu vrednost iz 2015. godine. U Evropi, kompanija teži da pruži maksimalni napor u podršci postizanja neutralnog uticaja na klimu do 2050. godine i aktivno se uključuje u diskusije koje omogućavaju bolje zakonodavne okvire za postizanje tog cilja, uključujući podršku Zelenom sporazumu Evropske komisije (European Commission’s Green Deal).
  • Podrška ciljevima smanjenja emisije kako bi se ograničilo globalno zagrevanje na 1,5 ° C: U aprilu 2020. PepsiCo je izneo planove za ubrzanje aktivnosti u vezi sa klimatskim promena potpisivanjem UN-ovog dokumenta Ambicija Biznisa za 1,5°C, kao deo dugoročne strategije kompanije za postizanje nulte – neto emisije do 2050.
  • Ulaganje i postepeno uvođenje moderne poljoprivredne tehnologije u cilju edukacije  poljoprivrednika: Kroz Program održivog uzgoja (Sustainable Farming Program) u 2019. godini kompanija je sarađivala sa više od 1500 poljoprivrednika i uzgajivača u evropskoj regiji kako bi smanjili uticaj na životnu sredinu, povećavajući efikasnost uz što manju upotrebu resursa. Inovacije poput PepsiCo edukativnih Agro platformi i Cool Farm Tool-a omogućavaju poljoprivrednicima da na svakoj plantaži izmere emisije gasova sa efektom staklene bašte. PepsiCo nastavlja da razvija tehnologiju za monitoring  koja je razvijena u saradnji sa Kembridžu Univerzitetom, motivišući  poljoprivrednike da koriste najnovije mobilne i digitalne aplikacije za nadgledanje proizvodnje krompira na više od 48.000 hektara. Na 14 tržišta širom Evrope, PepsiCo aktivno prati podatke na terenu sa ciljem da pomogne  poljoprivrednicima  da bolje razumeju kako povećati prinos i kvalitet useva, istovremeno optimizujući potrebne resurse, kao što su voda i đubrivo, što može pomoći smanjenju korišćenja resursa i emisiji efekta staklene bašte (GHG).

Oslanjajući se na podatke kompanija razvija efikasnije poljoprivredne prakse za izgradnju održivijih useva. U poslednjih nekoliko godina sistem za monitoring useva u Evropi korišćen je za praćenje različitih sorti krompira i za snabdevanja semenom. Koristi od ovog programa postale su vidljive u sezoni berbe 2019. godine tokom obilnih kišnih padavina u Evropi, kada je kompanija mogla bliže da sarađuje sa lokalnim poljoprivredinicima kako bi produžila vremenski okvir žetve i izbegla gubitak useva.

  • Smanjenje emisije gasova tokom proizvodnog procesa: U 2019. godini PepsiCo je dostigao 100% obnovljive električne energije na devet evropskih tržišta – Španija, Blegija, Portugalija, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Holandija, Nemačka, Grčka i Poljska. Takođe, instalacijama za solarnu energiju u fabrikama u Holandiji, Portugaliji, Grčkoj, Kipru i Turskoj kompanija je doprinela smanjenju emisije gasova. U 2019. godini, u fabrici za proizvodnju Tropikana proizvoda u Brižu u Belgiji, ugrađena je nova vetrenjača koja treba da proizvede približno 40% ukupne potrošnje električne energije na samoj lokaciji, štedeći oko 4.232 tone CO2.

Nedavno je PepsiCo otvorio unapređenu fabriku Alvalle gazpacho u Španiji, koja je dizajnirana tako da proizvodi više uz korišćenje manje  resursa. Fabrika će smanjiti potrošnju energije za 20%, a potrošnju vode za 30% u odnosu na prethodnu fabriku i praktično će imati nula otpada.

  • Stvaranje uslova za cirkularnu ekonomiju: Ambalažni otpad je gorući globalni problem. Iako je plastika lagan i veoma efikasan materijal za ambalažu jer doprinosi da hrana bude sigurna, dostupna i pristupačna, samo 14% onoga što se koristi se efikasno reciklira. PepsiCo radi na stvaranju cirkularne ekonomije kako bi se osiguralo da što manje ambalaže postane otpad. Vizija reciklirane plastike kompanije PepsiCo zasniva se na tri povezane strategije: smanjenju količine plastike koju koristi, povećanju reciklirane plastike i stvaranju nove plastike koju koristi. Tokom 2019. godine PepsiCo je plastične boce učinio lakšim i isprobao postupak zvan „sabijanje naboja“ koji uzrokuje da se grickalice slegnu na dno kesice tokom pakovanja, čime je smanjena količina korišćene ambalaže. PepsiCo takođe radi na povećanju količine recikliranog PET-a u plastičnim bocama, s ciljem da do 2030. godine 50% recikliranog PET-a iskoristi za plastične boce širom EU.

„Gledajući u deceniju koja je pred nama, globalni napori za ublažavanje klimatskih promena i podržavanje održivije i inkluzivnije budućnosti su sada presudni više nego ikad“, rekao je Simon Loden, direktor za održivost poslovanja u kompaniji PepsiCo i dodao: „Od edukacije poljoprivrednika u cilju održivijeg uzgoja useva, do inovacija vezanih za ambalažu, ostajemo fokusirani na naš dugoročni plan. To zahteva agilnost, zajedničku akciju i saradnju, i dok razmišljamo o našem pristupu, odlučni smo da prihvatimo važnu lekciju iz COVID-19 krize: svet je pokazao da može brzo da se adaptira i reaguje kada postoji zajednički cilj. Znamo da je moguća izgradnja održivijeg sistema ishrane i nastavićemo da radimo sa partnerima širom sveta kako bismo pokrenuli promene za bolje sutra.“

Ovogodišnji izveštaj prati Kratak pregled, koji ukratko predstavlja napredak kompanije PepsiCo u odnosu na njene održive ciljeve. Celokupan izveštaj i prateći materijali dostupni su na  Izveštaj o održivosti za 2019.godinu.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Neophodna polja su označena *

Pre slanja komentara, pogledajte i upoznajte se sa uslovima i pravima korišćenja.