Osmisli i zasijaj

    0

    Jedna od tema o kojoj se sve češće govori, jesu mladi inovatori koji našu zemlju čine ponosnom na brojnim takmičenjima i konkursima. Srbija je bogata mladim i inovativnim umovima, čije ideje su prepoznate među najistaknutijim članovima žirija i stručnjacima širom sveta. Inovacijom se smatra primena nove i poboljšane ideje, postupka, usluge ili procesa koja donosi nove koristi ili doprinosi kvalitetu u primeni. Posebna vrsta inovacija su tehnološke inovacije, koje mogu biti kategorisane od korisnog predloga, preko tehničkih unapređenja do izuma.

    Kako bi se mladim inovatorima pružila prilika da svoje ideje i zamisli sprovedu u delo, udruženje građana Omladinski forum za održivi razvoj je pokrenulo projekat pod nazivom “Osmisli i zasijaj”, uz podršku Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj. Svi mladi koji imaju sveže i originalne ideje koje će pokrenuti društvo i pružiti mu novu energiju, imaju priliku da predstave svoje vizije putem prijave na konkurs projekta na sajtu www.osmisliizasijaj.rs do 15. avgusta 2020. godine.

    Bilo da je reč o inovacijama iz oblasti prirodnih ili društvenih nauka, svim mladim vizionarima biće pružena jedinstvena prilika da osmisle i zasijaju!