Zašto su neke kompanije bolje organizovane od drugih? Kako unaprediti poslovanje i stvoriti efikasnije procese? Šta znači kultura kompanije i koja su druga važna pitanja za jednu modernu kompaniju. Na ova i još neka pitanja odgovara vlasnik vodeće konsultantske firme za unapređenje poslovnih procesa – Tecor Lean & Kaizen Consulting.

Uvek kada govorimo o modernom načinu organizovanja poslovanja ne možemo a da ne pomislimo na Lean&Kaizen filozofiju koja je nastala 50-tih godina prošlog veka i do danas pokrila gotovo sve segmente poslovanja bilo da se radi o uslužnim ili proizvodnim delatnostima. Već prva pomisao o savremenom organizovanju poslovanja nas vodi u smeru razmišljanja da uvek može bolje ma šta radili, a da ideje za unapređenje potiču od samih izvršioca na proizvodnim linijama i da se sitnim koracima i svakondevnim malim unapređenjima preduzeće iz dana u dan stvara sve efikasnijim.

A da li je zapravo tako?

Očekivati da će naši radnici sami od sebe početi da unapređuju procese i da iz rukava vade predloge prosto nije realna. Iako postoje kompanije čiji su radnici zaista posvećeni unapređenjima i koji daju na hiljade predloga kako je nešto moguće uraditi brže, lakše, bezbednije, do dostizanja ovog momenta u razvoju same kompanije trnovit je put. Lepa vest je da se na kraju uvek isplati. 

Zašto su zaposleni u nekim kompanijama više posvećeni unapređenjima?

Neki vlasnici i direktori domaćih kompanija neretko se pitaju kako to da zaposleni u nekim kompanijama svakodnevno čine svoje radno okruženje boljim, a da u njihovim firmama oni moraju sve sami da urade i kažu kako je najbolje da se radi. Odgovor je jednostavan, ali ne i lak za realizaciju. Radi se o promeni kulture organizacije, radi se o uspostavljanju sistema koji će ceniti, motivisati i nagrađivati inicijativu koja vodi ka unapređivanju poslovanja. 

Da bi smo došli do momenta u kome će se radnici posvetiti unapređenjima potrebno je promeniti način razmišljanja cele kompanije počev od vlasnika, preko direktorskog nivao, srednjeg menadžmenta i samih radnika. 

Koji je put do promene načina razmišljanja i kulture kompanije?

Uobičajeno je to raditi kroz nekoliko koraka:

  1. Doneti jasnu i ne dvosmislenu odluku da se firma posvećuje kontinualnim unapređenjima
  2. Definisati vizionarske ciljeve kompanije u smislu produktivnosti, u smilu broja unapređenja…
  3. Raditi na promociji „nove“ kulture organizacije na svim nivoima
  4. Definisati odgovornosti u okviru kompanije a u vezi sa rukovođenjem kontinualnim unapređenjima
  5. Definisati sistem podrške koji će razmatrati predloge i sa zaposlenima raditi na unapređenjima i nagrađivati najbolje
  6. Edukovati zaposlene kako da identifikuju i kako da predstave gubitke koji se javljaju u procesima
  7. Edukovati ljude kako da mere i kvantifikuju parametre procesa
  8. Definisati Ključne Menadžerske Indikatore poslovanja KMI, Ključnje indikatore performanci KPI koje ćemo pratiti 
  9. Obezbediti podršku menadžmenta u smislu obezbeđivanja resursa (na prvom mestu vremena) zaposlenima da se posvete održavanju dostignutog stanja i unapređenjima na svojim radnim mestima 

Kada možemo da očekujemo prve rezultate?

Lean & Kaizen nisu destinacija već putovanje, putovanje koje kreće sada i traje zauvek jer koliko god da smo dobro organizovani uvek može još bolje. Brzina implementacije direktno zavisi od posvećenosti menadžmenta u samom startu. Kako vreme prolazi angažovanje se polako spušta sa Top menadžmenta na srednji pa sa srednjeg na operativu, dok srednji i top menadžment samo pružaju podršku i redovno prate napredovanje u svim segmentima. Uobičajeno je da prvi značajniji rezultati postanu vidljivi u periodu od oko 6 meseci od donošenja odluke o uspostavljanju kontunualnog unapređenja u kompaniji. 

Napisao: Nikola Marjanović, Tecor Lean & Kaizen Consulting

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre slanja komentara, pogledajte i upoznajte se sa uslovima i pravima korišćenja.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.