Nova kreditna linija Eurobank za podršku preduzetnicima i mikro preduzećima

  Piše Dušan Mihailović, direktor Direkcije za poslove sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicima

  0
  Foto: Promo

  Sektor preduzetnika i mikro preduzeća generiše veliki broj radnih mesta i podstiče inovativnost u poslovanju, čime se povećava tržišna konkurentnost. U Srbiji njihov broj premašuje 90.000, a kako predstavljaju jedan od indikatora privrednog razvoja, podrška ovom segmentu domaće ekonomije izuzetno je važna.

  Upravo sa tim ciljem Eurobank je sa Evropskim fondom za Jugoistočnu Evropu (EFSE) potpisala bilateralni ugovor o kreditnoj liniji u iznosu od 2,3 milijarde dinara. Sredstva se mogu koristiti za finansiranje obrtnih sredstava i kratkoročnih investicija, a njihovi korisnici zaštićeni su od deviznog rizika, budući da sredstva mogu koristiti u istoj valuti u kojoj ostvaruju svoje prihode. Na taj način, usled dalje dinarizacije i jačanja poverenja u domaći finansijski sistem, privreda je dodatno osnažena.

  Od početka svog poslovanja u Srbiji, Eurobank je veliku pažnju usmerila na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća, a ova podrška je posebno značajna tokom pandemije kada je funkcionisanje privrede bilo u velikoj meri otežano. Kako bismo im pomogli da tokom kriznih vremena očuvaju likvidnost, Banka je, kao pouzdan partner državi, učestvovala u realizaciji kredita iz garantne šeme. Zahvaljujući kreditnim plasmanima sa povoljnim kamatnim stopama, naši klijenti imali su priliku da obezbede neophodna sredstva za nesmetano obavljanje svojih aktivnosti u uslovima krize i vanrednog stanja. Takođe, ovaj sektor domaće privrede dodatno smo podržali kroz tri moratorijuma, omogućujući im da svoje poslovanje organizuju u skladu sa novonastalim okolnostima.

  Nova kreditna linija sa Evropskim fondom za Jugoistočnu Evropu (EFSE) doprineće jačanju konkurentnosti ovog sektora, koji će Eurobank, pažljivo kreiranim proizvodima i uslugama, i ubuduće nastaviti da podržava.